EdgeIPS Pro

Oparty na intencjach przemysłowy inteligentny system IPS przeznaczona do operacji na dużą skalę

System IPS z dużą liczbą portów do podstawowej ochrony sieci OT

Urządzenie EdgeIPS Pro™ jest przeznaczone do montażu w standardowej szafie 1U w przypadku wersji z 48 portami lub w szafie 2U w przypadku większej wersji z 96 portami. Karta modułu pozwala na realizację różnych strategii sieciowych. EdgeIPS Pro można przełączać między trybami monitora i ochrony, aby uzyskać najwyższy poziom ochrony lub niezakłócony dopływ informacji na temat bezpieczeństwa.

Łatwe wdrożenie i zarządzanie

EdgeIPS Pro to urządzenie cyberbezpieczeństwa przeznaczone do ochrony dużych linii produkcyjnych. Zostało skonstruowane na podstawie informacji uzyskanych od liderów branży oraz natywnie obsługuje multisegmentację (OT). Największymi zaletami urządzenia EdgeIPS Pro dla fabryk i środowisk pracy są możliwość scentralizowanego zarządzania, utrzymanie ciągłości operacyjnej, ochrona miejsca pracy oraz elastyczność wdrożenia.

Zmniejszenie ryzyka i ochrona sieci

Skorzystaj z zaawansowanego systemu IPS do segmentacji wewnętrznej, aby przeprowadzić segmentację dużego środowiska sieci OT — nie trzeba nic zmieniać w istniejącej architekturze. EdgeIPS Pro blokuje rozprzestrzenianie się ataków, neutralizuje infekcje w strefach oraz zmniejsza poziom zagrożenia cybernetycznego.

Wysoka wydajność

Komunikacja między zasobami na liniach produkcyjnych musi odbywać się bez opóźnień. Zaawansowane urządzenie EdgeIPS Pro blokuje ruch poziomy i zapobiega cyberatakom, jednocześnie minimalizując opóźnienia. Wersja EdgeIPS Pro 1048 1U charakteryzuje się przepustowością 10 Gbps, a EdgeIPS Pro 2096 2U — 20 Gbps przy włączonej ochronie przed zagrożeniami.

Ciągłość operacyjna

Urządzenie EdgeIPS Pro jest wyposażone w obejście sprzętowe trzeciej generacji pozwalające zapewnić ciągłość operacyjną oraz ma dodatkowe zasilanie, które uodparnia je na awarie.

EdgeIPS Pro

Ochrona systemów podatnych na ataki

Podstawową technologią urządzeń z serii Edge są wirtualne poprawki oparte na sygnaturach. Chronią one podatne na ataki niewspierane lub z innego powodu nieaktualizowane zasoby przez umieszczenie ich w „bańce ochronnej” uniemożliwiającej wykorzystanie istniejących w nich luk.

Poznaj inne produkty TXOne

Zacznij korzystać z urządzenia EdgeIPS™ Pro