EdgeIPS Pro

Oparty na intencjach przemysłowy inteligentny system IPS przeznaczona do operacji na dużą skalę

System IPS z dużą liczbą portów do podstawowej ochrony sieci OT

EdgeIPS Pro™ jest dostępny jako model 1048 do montażu w szafie o wysokości 1U z 48 portami, model 2096 do montażu w szafie z 96 portami do produkcji na dużą skalę oraz model 216 (w wersji komercyjnej i o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej) do montażu na szynie DIN i w szafie serwerowej z 8 portami dla małych średnich firm oraz produkcji na średnią skalę. Tryby monitorowania i prewencji zapewniają najlepszą przezroczystą wbudowaną ochronę i bezproblemową widoczność zabezpieczeń.

Łatwe wdrożenie i zarządzanie

EdgeIPS Pro to urządzenie cyberbezpieczeństwa przeznaczone do ochrony dużych linii produkcyjnych. Zostało skonstruowane na podstawie informacji uzyskanych od liderów branży oraz natywnie obsługuje multisegmentację (OT). Największymi zaletami urządzenia EdgeIPS Pro dla fabryk i środowisk pracy są możliwość scentralizowanego zarządzania, utrzymanie ciągłości operacyjnej, ochrona miejsca pracy oraz elastyczność wdrożenia.

Zmniejszenie ryzyka i ochrona sieci

Skorzystaj z zaawansowanego systemu IPS do segmentacji wewnętrznej, aby przeprowadzić segmentację dużego środowiska sieci OT — nie trzeba nic zmieniać w istniejącej architekturze. EdgeIPS Pro blokuje rozprzestrzenianie się ataków, neutralizuje infekcje w strefach oraz zmniejsza poziom zagrożenia cybernetycznego.

Wysoka wydajność

Komunikacja między zasobami na liniach produkcyjnych musi odbywać się bez opóźnień. Zaawansowane urządzenie EdgeIPS Pro blokuje ruch poziomy i zapobiega cyberatakom, jednocześnie minimalizując opóźnienia. EdgeIPS Pro 1048 charakteryzuje się przepustowością 10 Gb/s, EdgeIPS Pro 2096 — 20 Gb/s, a EdgeIPS Pro 216 — 1,8 Gb/s z włączoną prewencją zagrożeń.

Ciągłość operacyjna

Urządzenie EdgeIPS Pro jest wyposażone w obejście sprzętowe trzeciej generacji pozwalające zapewnić ciągłość operacyjną oraz ma dodatkowe zasilanie, które uodparnia je na awarie.

EdgeIPS Pro

Ochrona systemów podatnych na ataki

Podstawową technologią urządzeń z serii Edge są wirtualne poprawki oparte na sygnaturach. Chronią one podatne na ataki niewspierane lub z innego powodu nieaktualizowane zasoby przez umieszczenie ich w „bańce ochronnej” uniemożliwiającej wykorzystanie istniejących w nich luk.

Poznaj inne produkty TXOne