Zgodność z przepisami

Szybsze i sprawniejsze osiąganie zgodności ze standardami RODO, PCI DSS, HIPAA, FedRAMP, NIST i innymi kluczowymi przepisami 

Przejmij kontrolę nad wyzwaniami związanymi ze zgodnością

Każdego dnia organizacja staje w obliczu niespotykanego dotąd poziomu zagrożeń ukierunkowanych na cenne dane firmowe. Do zwiększenia wyzwania przyczynia się fakt, że istnieje mnóstwo wymagań dotyczących zgodności, które wynikają z przepisów branżowych i rządowych.

Firma Trend Micro od niemal 30 lat pomaga organizacjom takim jak Twoja przyspieszać i usprawniać procesy osiągania zgodności. Pomagamy, zapewniając kluczowe rozwiązania zabezpieczające, funkcjonalną automatyzację i zintegrowaną widoczność w różnych produktach.

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

Przyjęte przez UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) już obowiązuje. Na firmy, które się do niego nie zastosują (nawet znajdujące się poza UE), będą nakładane ogromne kary, wynoszące do 4% rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Nieprzestrzeganie nowych przepisów będzie więc kosztowne i będzie mieć dalekosiężne skutki.

Dowiedz się, kogo dotyczy to rozporządzenie i jak możemy pomóc Ci się przygotować.

PCI DSS

(Payment Card Industry Data Security Standard)

Przyspiesz osiąganie zgodności ze standardem PCI DSS dzięki rozwiązaniu Trend Micro Deep Security – pojedynczemu narzędziu, które zaspakaja wiele wymagań, w tym dotyczących wykrywania włamań i zapobiegania im (IDS/IPS), oprogramowania anti-malware, monitorowania integralności, kontroli aplikacji, rejestrowania w systemie oraz zapory. Produkt Deep Security jest dostępny jako oprogramowanie na stronach internetowych AWS i Azure Marketplace lub jako certyfikowany dostawca usług PCI DSS na poziomie 1.

Dowiedz się, jak pomogliśmy firmie Coiney osiągnąć 4 razy szybciej zgodność ze standardem PCI.

Zgodność w opiece zdrowotnej

Organizacje z branży opieki zdrowotnej muszą przestrzegać coraz bardziej złożonych wymagań prawnych, aby chronić osobiste informacje na temat stanu zdrowia (PHI, Personal Health Information). W USA przepisy takie jak HIPAA określają wytyczne, ale zawierają bardzo niewiele informacji dotyczących konkretnych procesów kontroli lub czynności, które należy wykonać.

Platformy takie jak HITRUST CSF mogą pomóc, ponieważ są one znacznie bardziej normatywne i harmonizują standardy uznawane na całym świecie, w tym HIPAA, HITECH, NIST, ISO, PCI DSS, FTC i COBIT, oraz stanowe przepisy prawne. Firma Trend Micro pomogła organizacjom opieki zdrowotnej takim jak  MedImpact rozwiązać problemy związane ze zgodnością, opracowując jednocześnie usprawnioną i wielowarstwową strategię obrony.

FedRAMP

Organizacje rządowe USA przenoszone do chmury muszą się upewnić, że działają zgodnie z programem FedRAMP. Dostawcy chmury, np. AWS i Microsoft Azure, zaspokajają wiele wymagań związanych z wielowarstwowymi zabezpieczeniami infrastruktury. Jednak w ramach modelu wspólnej odpowiedzialności za zabezpieczenia departamenty i agencje muszą zabezpieczyć dane umieszczane W chmurze.

Możemy uprościć zakupy i zwiększyć widoczność dzięki uwzględnieniu wielowarstwowej kontroli procesów w jednym produkcie.

Osiąganie zgodności
z przepisami FedRAMP

Przyspieszanie osiągania zgodności
z FedRAMP w usługach AWS

Udział w chmurze AWS
GovCloud

National Institute of Standards
and Technology – NIST

Osiągnięcie zgodności z przepisami NIST 800-53 lub NIST FCI może wydawać się trudne, ale z firmą Trend Micro nie jest już to zadanie niemożliwe do wykonania. Możemy pomóc Ci spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące kontroli FedRAMP, TIC i NIST o wysokim stopniu oddziaływania, a także uprościć procesy osiągania zgodności, gdy obciążenia są hostowane za pośrednictwem dostawców chmury, takich jak usługi AWS i platforma Azure.

Zgodność z platformą NIST
w celu zwiększenia
cyberbezpieczeństwa
infrastruktury o kluczowym znaczeniu (FCI)

 

Implementowanie standardu NIST 800-53


 

 

Procesy kontroli standardu NIST o wysokim stopniu oddziaływania
(Dokumentacja szybkiego startu usług AWS —
wdrożenie)
 

 

Center for Internet Security (CIS) i SANS

Organizacje Center for Internet Security (CIS) i SANS publikują listę kluczowych mechanizmów kontroli zabezpieczeń, aby pomóc firmom w priorytetowym traktowaniu niewielkiej liczby najważniejszych działań w zakresie ochrony cybernetycznej i osiąganiu bardzo dobrych wyników. Firma Trend Micro pomaga w obsłudze wielu polecanych funkcji kontroli, co ułatwia organizacjom stałą, zautomatyzowaną ochronę środowisk hybrydowych.

Obsługa 20 najważniejszych funkcji kontroli CIS-SANS o kluczowym znaczeniu dla środowisk serwerów