Prawa jednostki

Wniosek o dostęp do danych

Mieszkańcy i obywatele krajów europejskich mogą składać wnioski o wgląd do swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Trend Micro, włącznie z danymi osobowymi, które zgromadziliśmy podczas użytkowania naszej strony internetowej lub naszych produktów, na adres e-mail gdpr@trendmicro.com.

Jeśli mieszkasz w stanie Kalifornia, masz prawo zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, które gromadzimy lub przechowujemy. Prośby o usunięcie danych osobowych prosimy przesyłać na adres e-mail privacy@trendmicro.com, jako temat wiadomości wpisując „California Request to Delete”. W wiadomości prosimy wskazać, które z Państwa danych osobowych mamy usunąć. Zgodnie z ustawą CCPA można zażądać usunięcia wszystkich swoich danych osobowych. Możemy poprosić o podanie pewnych informacji w celu zweryfikowania Państwa tożsamości i potwierdzenia, że mieszkają Państwo w Kalifornii. Zakres potrzebnych nam dodatkowych informacji zależy od wcześniejszych kontaktów z nami oraz wrażliwości danych, których dotyczy prośba. Po potwierdzeniu Państwa tożsamości i miejsca zamieszkania poprosimy o potwierdzenie chęci usunięcia z naszych baz danych Państwa danych osobowych. Gdy otrzymamy to potwierdzenie, spełnimy prośbę zgodnie z ustawą CCPA. W razie odpowiedzi odmownej, podamy wyjaśnienie.

Aktualnie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Unii Europejskiej (UE) przetwarzamy tylko wnioski od mieszkańców Kalifornii oraz mieszkańców i obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii. Natomiast wnioski pochodzące z innych krajów przetwarzamy na podstawie obowiązującego prawa. Kraje należące do EOG: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania.

Wiadomości marketingowe
Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych od firmy Trend Micro, kliknij łącze rezygnacji z subskrypcji w którejkolwiek z nich. Ponadto dostępne są następujące inne metody rezygnacji z subskrypcji:

Klienci korporacyjnyPrzedsiębiorstwa mogą wybrać rodzaje wiadomości, jakie chcą otrzymywać lub wolą nie otrzymywać w Centrum preferencji.

Klienci indywidualniKonsumenci mogą wybrać rodzaje wiadomości, jakie chcą otrzymywać w sekcji „Moje konto”.

E-mailWysyłając wiadomość na adres e-mail gdpr@trendmicro.com.

PocztaWnioski prosimy wysyłać na następujący adres:
Trend Micro EMEA Limited, c/o Data Protection Officer, Median House, IDA Business and Technology Park,
Model Farm Road, Cork, Ireland.
Osoby indywidualne powinny podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz dołączyć dokładne informacje na temat tego, jakich wiadomości nie chcą już otrzymywać.

Pomoc techniczna i zapytania dotyczące automatycznego odnawiania lub zwrotówW sprawach dotyczących pomocy technicznej, automatycznego odnawiania lub zwrotu środków prosimy o kontakt z miejscową pomocą techniczną.