Załącznik – umowa powierzenia przetwarzania danych (DPA)

Firma Trend Micro stara się spełnić wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Rozumiemy, że RODO nakłada ścisłe obowiązki zarówno na administratora jak i przetwarzającego dane oraz chcemy umożliwić klientom korzystanie z produktów i usług Trend Micro w sposób zgodny z wszystkimi wymogami. Załącznik – umowa powierzenia przetwarzania danych („ZPD”) ma zastosowanie w zakresie, w jakim firma Trend Micro przetwarza dane objęte przez RODO (włącznie z przesyłaniem danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przy zastosowaniu takich samych środków ochrony, jak gdyby dane były przesyłane wewnątrz EOG) w związku z dostarczaniem produktów lub świadczeniem usług przez Trend Micro na rzecz klienta, jako główny lub dodatkowy podmiot przetwarzający dane. ZPD stanowi część każdej umowy zawieranej z firmą Trend Micro poprzez odwołanie w tekście.

ZDP firmy Trend Micro można pobrać poniżej. Pytania dotyczące ZPD Trend Micro prosimy wysyłać na następujący adres e-mail:

Dla osób z EOG lub Wielkiej Brytanii: gdpr@trendmicro.com.
Dla osób spoza EOG lub Wielkiej Brytanii: legal_notice@trendmicro.com