Globalne obywatelstwo i działania charytatywne

Pomagamy społecznościom, ofiarom katastrof i wspieramy rodziny na całym świecie

Program Give and Match

Wzmacniamy wpływ działań charytatywnych pracowników Trend Micro poprzez dopasowywanie pracodawców

Są to najczęściej organizacje pomagające ludziom żyjącym w ubogich społecznościach i narażonych na rosnące wykluczenie cyfrowe, edukacyjne, środowiskowe itd.

Program Give and Match umożliwia pracownikom Trend Micro szerzenie pomocy w ramach doraźnych projektów. Do ostatnich inicjatyw należą pomoc ofiarom powodzi w Tajlandii, łagodzenie skutków kryzysu żywnościowego w Afryce Wschodniej i

wspieranie odbudowy po trzęsieniu ziemi i tsunami w Japonii.

Wyniki

Od 2008 roku ponad 21 000 pracowników Trend Micro zebrało 6 100 000 USD na rzecz ponad 200 organizacji charytatywnych i akcji humanitarnych prowadzonych w związku z44 klęskami żywiołowymi na całym świecie

Program budowy domów

Program budowy domów Trend Micro ma na celu zapewnienie lepszej przyszłości rodzinom z problemami mieszkaniowymi. Od 2008 r. pracownicy Trend Micro z całego świata budowali nowe domy dla rodzin z Filipin. Ponad 650 pracowników z trzech kontynentów pomogło w powstaniu 250 domów w 16 różnych społecznościach dla 1700 rodzin i 2800 dzieci.

Doroczna inicjatywa Tworzymy przyszłość

Wierzymy, że dzieci tworzą następne pokolenie liderów, twórców i innowatorów. Naszą misją jest zapewnienie im jak największej ilości okazji do osiągnięcia możliwie najwyższego potencjału.

Pracownicy Trend Micro skupiają się na doskonaleniu szkół i zapewnianiu przystani do nauki i sukcesu.

Poświęciliśmy ponad 29 000 godzin ochotniczej pracy na budowę, malowanie, kształtowanie krajobrazu, mentoring, nauczanie, czytanie i zabawę, przekazując przy tym 2,3 mln dolarów w postaci czasu, kosztów projektów i darowizn od naszych niesamowitych pracowników Trend Micro.

Zobacz, jak nasi pracownicy niosą pomoc