Globalne obywatelstwo i działania charytatywne

Pomagamy społecznościom, ofiarom katastrof i wspieramy rodziny na całym świecie

Program „Give and Match”

Wzmacniamy wpływ charytatywnych darowizn pracowników Trend Micro poprzez dopasowywanie pracodawców

Każdego roku pracownicy wyznaczają organizacje dobroczynne, by przeprowadzić zbiórkę i przekazać ją w całości na ich cele.

Są to najczęściej organizacje pomagające ludziom żyjącym w ubogich społecznościach i narażonych na wykluczenie cyfrowe, edukacyjne, środowiskowe oraz brak równych szans.

W ramach programu „Give and Match” pracownicy Trend Micro wyrazić swoją hojność i mieć większy wpływ dzięki swoim darowiznom charytatywnym. Dzięki współpracy z ludźmi z całego świata, pracownicy Trend Micro mogą też organizować spontaniczne akcje „Give and Match” w przypadku klęsk żywiołowych i kryzysów z dużą liczbą poszkodowanych (np. trzęsienia ziemi, tajfuny, huragany, pożary itd.). Niedawno pomagaliśmy w ten sposób ofiarom powodzi w Tajlandii, głodującym we wschodniej Afryce oraz poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii.

Wyniki

Od 2008 roku ponad 13 000 pracowników Trend Micro zgromadziło 4 200 000 USD na rzecz ponad 120 organizacji charytatywnych i akcji humanitarnych prowadzonych w związku z 34 klęskami żywiołowymi na całym świecie

Program budowy domów

Celem programu jest stworzenie równych szans na bezpieczną przyszłość dla gorzej sytuowanych rodzin. Od 2008 roku pracownicy z całego świata budowali domy na Filipinach w ramach pięciodniowych podróży ufundowanych przez firmę Trend Micro.

Ponad 650 pracowników Trend Micro z Europy, Ameryki i Azji wzięło udział w akcji budowania 250 domów w 16 różnych krajach, pomagając 1700 rodzinom i ponad 2800 dzieciom.

Doroczna inicjatywa „Tworzymy przyszłość”

Firma Trend Micro poświęciła wiele czasu i zasobów na rozwój tego projektu, począwszy od 2013 roku.  Dzieci są kolejnym pokoleniem liderów, twórców oraz innowatorów, dlatego naszą misją jest pomoc w umożliwieniu im osiągnięcia pełnego potencjału.

Pracownicy Trend Micro mają przywilej wspomagania swoich społeczności, pomagając w ulepszaniu szkół podstawowych, aby były bezpieczną przystanią do uczenia się i osiągania sukcesów w życiu.

Poświęciliśmy ponad 15 000 godzin ochotniczej pracy na budowę, malowanie, kształtowanie krajobrazu, mentoring, nauczanie, czytanie i zabawę, przekazując przy tym setki tysięcy dolarów bezpośrednio od naszych niesamowitych pracowników Trend Micro.

Nasi pracownicy aktywnie angażują się w projekty społeczne.