Załącznik — umowa powierzenia przetwarzania danych

Firma Trend Micro stara się spełnić wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Rozumiemy, że RODO nakłada ścisłe obowiązki zarówno na administratora jak i przetwarzającego dane oraz chcemy umożliwić klientom korzystanie z produktów i usług Trend Micro w sposób zgodny z wszystkimi wymogami. Załącznik — umowa powierzenia przetwarzania danych wraz ze Standardowymi klauzulami umownymi („ZPD”) ma zastosowanie w zakresie, w jakim firma Trend Micro przetwarza dane objęte przez RODO (włącznie z przesyłaniem danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przy zastosowaniu takich samych środków ochrony, jak gdyby byłe przesyłane wewnątrz EOG) w związku z dostarczaniem produktów lub świadczeniem usług przez Trend Micro na rzecz klienta jako główny lub dodatkowy przetwarzający dane. ZPD stanowi część każdej umowy zawieranej z firmą Trend Micro poprzez odwołanie w tekście.
Prosimy pobrać ZPD Trend Micro w swoim języku, korzystając z poniższych łączy. Pytania dotyczące ZPD Trend Micro prosimy wysyłać na następujący adres e-mail:

Dla osób z EOG: gdpr@trendmicro.com.
Dla osób spoza EOG: legal_notice@trendmicro.com