ISV dla Cloud Reseller Private Offer na platformie Azure Marketplace

Przyspiesz transformację cyfrową swojego partnera handlowego

Zwiększaj swoje przychody dzięki marżom dostosowanym do Twoich potrzeb

W ramach tego programu nasi partnerzy CSP (dostawcy rozwiązań chmurowych) mogą korzystać ze specjalnej marży i okresu obowiązywania cen hurtowych ofert z Azure Marketplace. Dostępne marże można sprawdzić za pośrednictwem Centrum partnerskiego firmy Microsoft lub API. Za całą sprzedaż otrzymujesz rachunek od firmy Microsoft, na którym widnieją ceny hurtowe. Ceny dla klientów i wystawianie przeznaczonych dla nich faktur nadal odbywa się poza Marketplace.

Masz pytania?    Skontaktuj się z nami >

Trend Micro zapewnia prywatne oferty bezpośrednim i pośrednim dostawcom CSP

Model pośrednich dostawców CSP z marżą
Model bezpośrednich dostawców CSP z marżą

Korzystaj z produktów opracowanych na podstawie wiedzy specjalistycznej z zakresu bezpieczeństwa gromadzonej przez całe dekady

Skorzystaj z poniższych ofert dostępnych dla bezpośrednich i pośrednich dostawców CSP i spodziewaj się kolejnych.

Zaawansowana ochrona aplikacji chmurowych

Trend Micro™ Cloud App Security zapewnia zaawansowane zabezpieczenia przed zagrożeniami i ochronę danych w Microsoft 365, Google Workspace™ i innych usługach chmurowych.

Oparta na chmurze ochrona punktów końcowych i urządzeń mobilnych

Niepowodujące dużego wykorzystania zasobów i wszechstronne rozwiązanie z intuicyjną konsolą chmurową Trend Micro™ Worry-Free™ Services zapewnia szczegółowe informacje i kontrolę na wszystkich szczeblach organizacji.

Najnowsze oferty Trend Micro można znaleźć w Azure Marketplace.

Jak się zarejestrować

Bezpośredni i pośredni dostawcy CSP

Jeśli jesteś partnerem Trend Micro, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta za pośrednictwem Portalu dla partnerów Trend Micro

Nie jesteś jeszcze partnerem?

Zarejestruj się w Programie dla partnerów Trend Micro