Optymalizuj swoją działalność dzięki zintegrowanym rozwiązaniom zabezpieczającym

Trend Micro jest dumnym partnerem IBM od marca 2000 r. Obie firmy współpracują ze sobą od ponad 20 lat, aby rozwijać, wdrażać i zarządzać rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa w wielu obszarach.

Hybrid Cloud Security

Oprogramowanie Trend Cloud One Workload Security i Trend Micro Deep Security zapewnia systemowi IBM Security QRadar SIEM umożliwiające podejmowanie odpowiednich działań informacje w celu ochrony luk w zabezpieczeniach i starszych systemów oraz migracji do chmury hybrydowej. Dzięki temu rozwiązaniu można bezproblemowo przenosić obciążenia ze zwirtualizowanych systemów lokalnych na platformy chmur publicznych, takie jak IBM Cloud, Amazon Web Services (AWS) i Microsoft® Azure, mając pewność, że spełniają one wymagania dotyczące zabezpieczeń i zgodności.

Ochrona obciążeń serwera usług IBM Managed Security Services zapewnia usługę umożliwiającą tworzenie, wdrażanie obciążeń, które są z założenia bezpieczne, a także zarządzanie nimi przy użyciu narzędzia Deep Security lub Workload Security w nowoczesnych architekturach hybrydowych centrów danych obejmujących maszyny działające na miejscu, fizyczne i wirtualne oraz wiele infrastruktur chmur publicznych.

User Protection

Usługi Managed Security Services i Managed Endpoint Protection firmy IBM oferują Trend Micro Apex One do ochrony punktów końcowych, ograniczania ryzyka i utrzymywania produktywności. Rozwiązanie to umożliwia wykrywanie znanego i nieznanego malware przy wsparciu przez całą dobę. Można monitorować wewnętrzne i zewnętrzne źródła nowych wskaźników zainfekowania na punktach końcowych oraz otrzymywać zalecenia dotyczące środków zapobiegawczych. Oprócz tych korzyści do dyspozycji użytkowników jest kompleksowa analiza zagrożeń Trend Micro, dzięki której są oni chronieni przed najnowszymi atakami.

Zarówno rozwiązanie Deep Security, jak i Apex One są oferowane w usługach IBM Managed Security Services na całym świecie.

XDR

IBM Cloud Pak® for Security to otwarta platforma zabezpieczeń, która łączy użytkownika z istniejącymi źródłami danych w celu uzyskiwania lepszych wyników analiz i szybszego reagowania dzięki automatyzacji bez względu na to, czy dane użytkownika znajdują się w systemach IBM, czy w rozwiązaniach stron trzecich, takich jak Trend Vision One. IBM Cloud Pak for Security pomaga wykrywać zagrożenia i reagować na nie w prosty i jednolity sposób.

Rozwiązanie Trend Vision One ściśle zintegrowano z IBM Cloud Pak® for Security z zastosowaniem STIX-Shifter i innych standardów. Umożliwia to wyszukiwanie we wszystkich źródłach informacji bez przenoszenia danych. Rozwiązania mogą wzajemnie przeszukiwać swoje dane i je wzbogacać, zapewniając jednolity sposób obsługi, lepszą widoczność i skuteczniejsze wykrywanie.

IBM Cloud Pak® do orkiestracji i automatyzacji zabezpieczeń wykorzystuje funkcje XDR rozwiązania Trend Vision One do szybkiego badania cyberzagrożeń, reagowania na nie i eliminowania ich. Oprócz tego te zintegrowane rozwiązania korzystają ze wspólnych źródeł wiedzy i innowacji dwóch liderów analizy zagrożeń cybernetycznych.

Network Defense

Rozwiązania Trend Micro Deep Discovery i Trend Micro TippingPoint zintegrowane z systemem IBM Security QRadar SIEM umożliwiają organizacjom szybsze, pewniejsze i tańsze wykrywanie zaawansowanych długotrwałych ataków (APT) i ataków ukierunkowanych na sieć niewidocznych dla tradycyjnych systemów zabezpieczeń lub ukrytych pośród milionów zdarzeń, a także reagowanie na nie.

Dążymy do ściślejszej współpracy dzięki łącznikom API stworzonym na podstawie wcześniejszych integracji z naszymi produktami, takimi jak Trend Cloud One, Apex One, Deep Discovery, TippingPoint i rozwiązaniami SIEM IBM Security QRadar i Resilient SOAR.

Partnerzy strategiczni

IBM Security

Zarówno rozwiązanie Deep Security, jak i Apex One są oferowane w usługach IBM Managed Security Services na całym świecie.