Edukacja z zakresu cyberbezpieczeństwa dla uniwersytetów

Ulepszanie programu nauczania z zakresu cyberbezpieczeństwa i podnoszenie świadomości ryzyka.

Przegląd informacji

Współpraca ze szkołami

Ze względu na rosnący problem zagrożeń coraz dotkliwiej odczuwany jest brak specjalistów od cyberbezpieczeństwa. 

Dlatego stworzyliśmy program „Edukacja z zakresu cyberbezpieczeństwa dla uniwersytetów”, który ma pomóc zapełnić tę lukę poprzez nieodpłatne wspieranie uczelni w organizacji szkoleń z cyberbezpieczeństwa. We współpracy ze szkołami zazwyczaj skupiamy się na jednym lub dwóch z poniższych obszarów:

  • Wsparcie i szkolenie kadr — „Szkolenia dla nauczycieli”, zapewniamy im dokładną i przydatną wiedzę zgodną z najlepszymi praktykami opracowanymi przez naszych ekspertów.
  • Uzgadnianie programów nauczania i konsultacje — dbanie o to, by przedmioty nauczania odpowiadały realnym potrzebom i zapewniały istotną wiedzę na temat szybko zmieniającego się świata technologii i cyberprzestępczości.
  • Seminaria techniczne& — organizujemy seminaria i webinaria techniczne z zakresów, którymi interesują się studenci i wykładowcy. Zapewniamy dostęp do najnowszych odkryć i wiedzy ekspertów. Organizujemy również rozmowy prowadzone przez specjalistów z naszej firmy. 
     

Zainteresowało Cię to? Skontaktuj się z nami

Zbyt mało specjalistów na rynku cyberbezpieczeństwa

W obliczu rosnących zagrożeń specjaliści od cyberbezpieczeństwa są dziś wyjątkowo pożądani przez organizacje pragnące ograniczyć ilość luk w zabezpieczeniach oraz zmniejszyć potencjalne szkody i skrócić czas odzyskiwania sprawności po ewentualnym ataku.

Oferty pracy dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa w Ameryce Północnej

Według Cyberseek, partnera programu National Initiative for Cybersecurity Education (NICE), w kwietniu 2021 r. w Stanach Zjednoczonych utworzono ponad 521 000 ofert pracy dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa.

Praca dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa na świecie

W raporcie Global Information Security Workforce Study (GISWS) stwierdzono, że do 2022 r. na całym świecie będzie brakować około 1,8 miliona specjalistów od cyberbezpieczeństwa.

49% przypadków niewystarczającej obsady stanowisk związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym, zdaniem autorów tego globalnego opracowania, wynika z braku specjalistów na rynku. Jest to główny powód podawany w Ameryce Północnej, Europie i Azji. 

Uczestnicy i partnerzy

Przecieranie szlaków

Rozpoczęliśmy nasz pierwszy program uniwersytecki na Filipinach, aby pomóc w doskonaleniu programu nauczania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Obejmuje on ponad 30 szkół i partnerów non-profit z całego świata, którzy ściśle z nami współpracują w celu promowania karier w branży cyberbezpieczeństwa i ulepszania materiałów edukacyjnych. Wolontariusze Trend Micro prowadzą też webinaria, patronują wydarzeniom i przekazują materiały z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Chcesz dołączyć do naszego programu lub dowiedzieć się więcej na jego temat? Skontaktuj się z nami.

Wydarzenia

Wspieranie wykładowców i studentów

Nauka nigdy nie ustaje, nawet w czasie pandemii COVID-19. W 2020 r. zaangażowaliśmy się w wiele inicjatyw i wsparliśmy finansowo różnego rodzaju organizacje oraz zorganizowaliśmy doroczny międzynarodowy wirtualny szczyt na temat cyberbezpieczeństwa przeznaczony dla studentów, a także rozpoczęliśmy serię regularnych webinariów w wielu regionach.

Wolontariusze

Tak jak wszystkie nasze programy mające na celu popularyzację bezpieczeństwa cyfrowego, program uniwersytecki powstał dzięki pasji, wiedzy i życzliwości naszych pracowników, którzy bezpłatnie prowadzą wykłady, a także poświęcają czas na oferowanie szkoleń, zasobów i wskazówek programowych uczestniczącym w projekcie uniwersytetom.

Skontaktuj się z nami

Pytania dotyczące programu „Edukacja z zakresu cyberbezpieczeństwa dla uniwersytetów” — zainteresowanych współpracą z nami oraz członków szkół i organizacji mogących skorzystać z naszych warsztatów z cyberbezpieczeństwa zapraszamy do kontaktu pod adresem csr_education@trendmicro.com.

Inicjatywa edukacyjna Trend Micro

Copyright © 2024 Trend Micro Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone.