Inicjatywa edukacyjna — informacje

Bezpieczniejsza wymiana danych dzięki Digital Safety Outreach

Przegląd informacji

W 2017 r. CEO Trend Micro, Eva Chen, zorganizowała Inicjatywę edukacyjną Trend Micro, aby wzmocnić działania na rzecz podnoszenia świadomości i edukacji użytkowników w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Główna inicjatywa obejmuje trzy programy informacyjne na temat bezpieczeństwa cyfrowego:

Dzięki naszej sieci prawie 1000 pełnych pasji wolontariuszy, rozgłosowi w mediach i wielu partnerom na całym świecie, pierwszy z tych programów, „Bezpieczeństwo dzieci i rodzin w Internecie”, uruchomiony w 2008 r., dotarł już do milionów odbiorców! A teraz z wielką przyjemnością rozszerzamy naszą działalność za pomocą dwóch nowych programów uruchomionych w 2017 r. – Bezpieczeństwo domu i małych firm w Internecie (IHSB) i Edukacja z zakresu cyberbezpieczeństwa dla uniwersytetów (CEU).

Naszym celem jest podniesienie świadomości kwestii dotyczących bezpieczeństwa internetowego, zwiększenie umiejętności informatycznych oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat obrony przed cyberzagrożeniami, aby uczynić cyfrowy świat bezpieczniejszym. Aby osiągnąć postawione cele, w naszych programach skupiamy się na następujących obszarach:

Zespół

Wolontariusze Najważniejszym motorem napędzającym nasze programy są setki wolontariuszy z całego świata! Nasze inicjatywy edukacyjne nie powiodłyby się bez wiedzy, zaangażowania i hojności setek osób.

USA
W styczniu 2018 r. wolontariusze przedstawili program „Bezpieczeństwo małych firm w Internecie” na Small Business Expo w Dallas w Teksasie.

Egipt
W 2017 r. w Egipcie zorganizowaliśmy konkurs „Opowiedz swoją historię”. Temat przewodni brzmiał: „Jak efektywnie i bezpiecznie korzystać z Internetu?”.

Niemcy
W 2017 r. w Niemczech za pomocą portalu YouTube zorganizowaliśmy dyskusję na żywo na temat bezpieczeństwa dzieci i rodzin w Internecie. Pokazaliśmy rodzicom, jak być bezpiecznym, towarzyskim i miłym online.

Filipiny
Anna Cordero, jedna z wolontariuszek działających w programie dla uniwersytetów, opowiedziała miejscowym profesorom o tym, w jaki sposób wolontariusze pomagają uczelniom szkolić absolwentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Tajwan
W dyskusji na temat bezpieczeństwa w Internecie, cybernękania oraz rozwijania empatii i uprzejmości online, która odbyła się na Tajwanie wzięło udział 680 uczniów i 15 nauczycieli.

Japonia
W Japonii są organizowane letnie seminaria dla uczniów klas 4-6 i ich rodziców na temat bezpieczeństwa w Internecie od 2004 r.

Sponsorzy

Eva Chen
Trend Micro CEO & Założycielka
Sponsor wykonawczy, Inicjatywa edukacyjna Trend Micro

"...nasze zasoby powinny nam służyć nie tylko do wykonywania pracy i czerpana zysków... Możemy wywrzeć bardzo pozytywny wpływ na społeczeństwo, a wszelkie inwestycje w tym zakresie mogą mieć dalekosiężne skutki. Nie przyglądamy się z boku, aż inni coś zrobią, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że odpowiedzialność społeczna spoczywa na barkach wszystkich".

Mahendra Negi
CFO Trend Micro, Zarząd
Sponsor wykonawczy, Inicjatywa edukacyjna Trend Micro

"Chcemy uczynić świat lepszym miejscem – dzięki naszej technologii, projektom budowy domów na Filipinach, programom Give & Match zapewniającym wsparcie ludziom dotkniętym klęskami żywiołowymi oraz poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, aby wspomóc dążenie do bezpieczeństwa w cyfrowym świecie. Pomagamy również małym firmom i uniwersytetom w organizacji szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa".

Mitchel Chang
Wiceprezes ds. społecznej odpowiedzialności biznesu i edukacji
Dyrektor, Bezpieczeństwo domu i małych firm w Internecie (IHSB)
Dyrektor, Edukacja z zakresu cyberbezpieczeństwa dla uniwersytetów (CEU)

"W obliczu nieustannych zmian i powstawania nowych zagrożeń doskonałe produkty i usługi wsparcia nie wystarczą, aby zapewnić bezpieczeństwo cyfrowe. Jesteśmy coś winni społecznościom, w których działamy. Musimy uczyć, jak bezpiecznie korzystać z technologii, by zapewnić zdrowy rozwój gospodarki cyfrowej w przyszłości”."

Lynette Owens
Założycielka i dyrektor globalny,
„Bezpieczeństwo dzieci i rodzin w Internecie”

"Nauczenie dzieci samodzielnego i krytycznego myślenia o tym, co mówią, robią i udostępniają online jest dziś wyjątkowo ważne."

Współpraca globalna

Wszyscy wspólnie odpowiadamy za bezpieczeństwo cyfrowe i razem musimy stawić czoła zagrożeniom! Dlatego ściśle współpracujemy z różnego rodzaju organizacjami – non-profit, komercyjnymi i rządowymi – z którymi rozwiązujemy wiele problemów związanych z cyberbezpieczeństwem oraz utrzymujemy współpracę z ekspertami w wielu krajach.

Kontakt

Więcej informacji o naszych programach, wydarzeniach, warsztatach i partnerstwach można otrzymać pod adresem e-mail csr_education@trendmicro.com.

Inicjatywa edukacyjna Trend Micro

Copyright © 2024 Trend Micro Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone.