Ochrona systemów po zakończeniu wsparcia technicznego

Koniec wsparcia technicznego nie musi oznaczać końca ochrony

Nie narażaj aplikacji o krytycznym znaczeniu na ataki

Koniec wsparcia wiodących platform klasy korporacyjnej, takich jak Windows 2000 Server, Windows Server 2003 i Windows Server 2008, może spowodować poważne wyzwania dla organizacji korzystających z aplikacji o krytycznym znaczeniu.

Dalsze korzystanie z platform i aplikacji, dla których zakończono wsparcie techniczne, pozostawia organizacje narażone na nowe luki w zabezpieczeniach, zagrożenia złośliwym oprogramowaniem i naruszenia zabezpieczeń danych.

Oparte na technologii XGen rozwiązanie Trend Micro Deep Security wdraża połączenie różnych generacji technik obrony przed zagrożeniami, aby chronić organizację przed atakami skoncentrowanymi na wykorzystywaniu luk bez poprawek. Minimalizuje zakłócenia w działalności biznesowej i zapobiega utracie poufnych danych przedsiębiorstwa. 

Chroń luki w zabezpieczeniach przed exploitami

Rozwiązanie Deep Security używa opartych na hoście funkcji wykrywania włamań i zapobiegania im (IDS/IPS) do ochrony luk w zabezpieczeniach niewspieranych systemów, zanim zostaną wykorzystane.

Dzięki naszemu podejściu do zabezpieczania serwerów i aplikacji po zakończeniu wsparcia technicznego możemy nakładać wirtualne poprawki na systemy podatne na ataki, uniemożliwiając atakującym wykorzystanie faktu, że poprawki dla danego rozwiązania nie będą już publikowane.

Zabezpiecz dane do momentu migracji

Jeśli nie chcesz przeprowadzić migracji przed zakończeniem wsparcia, możesz chronić środowiska, takie jak Windows Server 2003 i Windows Server 2008, przy użyciu dostępnych w rozwiązaniu Deep Security funkcji zabezpieczających sieci i systemy.

Deep Security udostępnia kompleksowy zestaw funkcji zabezpieczeń, których można używać do ochrony platform, których okres wsparcia dobiega końca. Pozwala to organizacji na planowanie i przeprowadzanie transformacji we właściwy sposób.

Ochrona starszych systemów

Wiele organizacji potrzebuje czasu, aby przeprowadzić migrację. W tym czasie mogą powstać nowe luki w zabezpieczeniach, zagrożenia złośliwym oprogramowaniem, takim jak ransomware, oraz naruszenia zabezpieczeń danych. 

* Stan na luty 2015 r.