Ochrona systemów po zakończeniu wsparcia technicznego

Koniec wsparcia technicznego nie musi oznaczać końca ochrony

Nie narażaj aplikacji o krytycznym znaczeniu na ataki

Koniec wsparcia dla wiodących platform klasy korporacyjnej, takich jak Windows Server 2008 i Server 2008 R2, może spowodować poważne wyzwania dla organizacji korzystających z aplikacji o krytycznym znaczeniu.

Dalsze korzystanie z platform i aplikacji, dla których zakończono wsparcie techniczne, pozostawia organizacje narażone na nowe luki w zabezpieczeniach, zagrożenia złośliwym oprogramowaniem i naruszenia zabezpieczeń danych.

Trend Micro™ Deep Security™ to wiodące rozwiązanie zapewniające automatyczną ochronę aplikacji i obciążeń w nowych systemach EOS. Dzięki wirtualnym poprawkom Deep Security automatycznie chroni systemy przed nowymi zagrożeniami i lukami w zabezpieczeniach, minimalizując utrudnienia w pracy oraz zapewniając bezpieczeństwo krytycznych aplikacji i najważniejszych danych przedsiębiorstwa.

Osłaniaj luki w zabezpieczeniach
zanim pojawią się exploity

Rozwiązanie Deep Security używa opartych na hoście funkcji wykrywania włamań i zapobiegania im (IDS/IPS) do osłaniania luk w zabezpieczeniach za pomocą automatycznie stosowanych wirtualnych poprawek, zanim zostaną wykorzystane. To wyjątkowe podejście zapewnia błyskawiczną i spójną ochronę nowych i niewspieranych systemów oraz ogranicza do minimum utrudnienia w prowadzeniu działalności firmy lub przestoje.


Zapewnij sobie ochronę do migracji i po niej

Wiele organizacji nie jest jeszcze w pełni, a nawet częściowo, gotowych na migrację do nowszego systemu z powodu ograniczeń czasowych, technicznych lub finansowych. Zespoły informatyczne i ds. zabezpieczeń muszą ocenić ryzyko pozostawienia krytycznych aplikacji i danych w podatnych na ataki systemach oraz muszą zapewnić im odpowiednią ochronę.

Dowiedz się więcej na temat czyhających zagrożeń oraz jak rozwiązanie Deep Security może ochronić Twoje systemy podczas i po migracji na nową platformę.

Co mówią klienci

Logo Playtech

"Wirtualne poprawki zwróciły naszą uwagę i przekonały nas do wybrania oferty Trend Micro. Wprowadzanie poprawek w tak dużym środowisku może być bardzo skomplikowane. Wirtualne poprawki oprogramowania Deep Security to nowa jakość." ... więcej

Daniel Liber
Członek zarządu ds. bezpieczeństwa, Playtech

Więcej historii udanych wdrożeń