Poznaj naszych absolwentów

Anita Bawani

Nazywam się Suneeta Bawani, choć wiele osób zna mnie pod imieniem Anita. Mam licencjat z matematyki uzyskany na University of Texas w Arlington. Jesienią 2020 r. pojechałam na obóz Generation USA, aby zdobyć cenne umiejętności miękkie i podstawową wiedzę techniczną. W tym roku zdobyłam kilka certyfikatów – AWS Cloud Practitioner, Solutions Architect, Microsoft AI oraz Azure Fundamental. Ponadto latem 2021 r. wzięłam udział w programie certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS) Trend Micro, podczas którego poznałam zagadnienia dotyczące cyberbezpieczeństwa i jeszcze bardziej rozwinęłam swoje umiejętności miękkie.  

W trakcie tego 10-tygodniowego stażu zdobyłam podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informatycznego. Nauczyłam się chronić dane przed zagrożeniami za pomocą różnych produktów i usług, określać ryzyko, stosować środki ochrony oraz wdrażać skuteczne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Ponadto pogłębiłam swoją wiedzę na temat usług AWS, sieci, systemu Linux oraz niektórych produktów Trend Micro, takich jak Trend Micro™ Deep Security™, Trend Micro Apex One™ oraz platforma zabezpieczeń Trend Micro Cloud One™. Uzyskałam także certyfikaty potwierdzające moją znajomość produktów Deep Security, Apex One i Advanced Threat Protection.

Umiem pracować w zespole i jestem nastawiona na osiąganie wyników. Moje zdolności interpersonalne oraz umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej w programie CPITS i we wcześniejszej pracy pozwalają mi swobodnie poruszać się po infrastrukturze chmurowej oraz wśród najważniejszych produktów Trend Micro.

Dziękuję

Suneeta Bawani

Christopher Hsu

Christopher Hsu

Nazywam się Christopher Hsu. W maju 2021 r. ukończyłem studia na University of Texas w Austin z dyplomem licencjata z matematyki i certyfikatem z informatyki.

Latem 2021 r. otrzymałem szansę udziału w programie certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS) Trend Micro, w trakcie którego rozwinąłem swoje umiejętności miękkie i techniczne. Odebrałem dogłębne przeszkolenie z podstaw systemu Linux, sieci, usług AWS oraz rozwiązania Advanced Threat Defense. Ponadto zdobyłem certyfikaty poświadczające moją znajomość najważniejszych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa: Trend Micro™ Deep Security™ 20 i Trend Micro Apex One™.

Jestem niezmiernie wdzięczny za możliwość poznania świata cyberbezpieczeństwa za pośrednictwem programu CPITS, ponieważ dzięki temu z optymizmem patrzę na przyszłość mojej kariery w tej dziedzinie!

Eziekiel Obeisun Jr.

Nazywam się Ezekiel Obeisun Jr. Niedługo ukończę studia informatyczne na University of North Texas o specjalności cyberbezpieczeństwo. Nieustannie rozwijam swoje umiejętności w tej dziedzinie i staram się chłonąć jak najwięcej wiedzy. Wiosną 2021 r. dano mi szansę wzięcia udziału w programie certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS). W jego ramach odebrałem gruntowne przeszkolenie z systemu Linux i różnych platform chmurowych, w tym AWS, Kubernetes, Dockers i Microsoft Azure. Poznałem też kluczowe produkty Trend Micro: Trend Micro Apex™ One i Trend Micro™ Deep Security™. Ponadto w trakcie tego intensywnego szkolenia zdobyłem certyfikaty poświadczające znajomość tych produktów oraz rozwinąłem swoje umiejętności miękkie dotyczące relacji z klientem i pracy zespołowej. Jestem wdzięczny firmie Trend Micro za możliwość wzięcia udziału w tym programie. Dzięki niemu bardzo dużo się nauczyłem. 

Getachew Ferede

Nazywam się Getachew Ferede i jestem z Etiopii. Po ukończeniu studiów na kierunku geograficzno-przyrodniczym na Addis Ababa University w lutym 2016 r. przyjechałem do USA.

Ponad 10 lat pracy pozwoliło mi rozwinąć szereg ważnych miękkich i twardych kompetencji. Kiedy postanowiłem wejść do branży informatycznej, szukałem różnych szkoleń. Przez dwa semestry uczyłem się na University of District of Columbia. Zdobyłem certyfikaty A+ i Security+, przeszedłem dodatkowe szkolenie z systemu Linux, poznałem podstawy metodyki DevOps oraz uzyskałem certyfikat AWS Cloud Practitioner.

W maju 2021 r. rozpocząłem fantastyczny 10-tygodniowy staż w ramach programu certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS) firmy Trend Micro.

To dogłębne szkolenie obejmowało podstawy bezpieczeństwa informatycznego, sieci, systemu Linux, obrony przed zaawansowanymi zagrożeniami, AWS oraz najważniejszych produktów Trend Micro. Uzyskałem także certyfikat znajomości produktu Trend Micro™ Deep Security™. Ponadto w ciągu tych kilku tygodni odebrałem wiele cennych lekcji od pracowników, partnerów i klientów Trend Micro, którzy okazali mi wiele wsparcia i motywowali mnie do pracy. Miałem też możliwość rozwinięcia umiejętności miękkich, takich jak skrupulatność, efektywna komunikacja i praca w zespole.

Jako że dziedzina cyberbezpieczeństwa zmusza do nieustannego rozwoju, staram się być na bieżąco z produktami Trend Micro, sytuacją w branży i nowościami technologicznymi. 

Nidhi Jawandhia

Nazywam się Nidhi Jawandhia. Mam stopień magistra matematyki i informatyki na Birla Institute of Technology w Indiach oraz aktualnie jestem na studiach magisterskich z informatyki na University of Texas w Dallas ze specjalnością bezpieczeństwo informacji. Latem 2021 r. miałam okazję ukończyć program certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS) Trend Micro.

W trakcie studiów licencjackich oraz udziału w projekcie badawczym związanym z kryptografią krzywych eliptycznych w Tata Institute of Fundamental Research (TIFR CAM) postanowiłam rozpocząć karierę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Kiedy przybyłam do USA w celu zdobycia dyplomu z cyberbezpieczeństwa, dysponowałam głównie wiedzą teoretyczną. Ten 10-tygodniowy program pozwolił mi zdobyć praktyczne doświadczenie, poznać korporacyjny świat od środka oraz zdobyć umiejętności, dzięki którym mogę stać się specjalistą od cyberbezpieczeństwa.

Zyskałam cenne umiejętności techniczne, na przykład w zakresie zabezpieczania danych i sieci przed zagrożeniami, na temat luk w zabezpieczeniach i cyberataków, a także systemu Linux, sieci oraz technologii AWS, Docker i Kubernetes. Ponadto poznałam najważniejsze produkty Trend Micro – Trend Micro Apex One™, Trend Micro Cloud One™ Workload Security, Advanced Threat Protection i Trend Micro Vision One – oraz zdobyłam certyfikaty znajomości produktów Apex One i Trend Micro™ Deep Security™. Na tym stażu nie tylko rozwinęłam swoje umiejętności techniczne, ale również nauczyłam się, jak ważne są umiejętności miękkie. Przekonałam się, że to, „dlaczego” coś robimy jest ważniejsze od tego, „jak” to robimy. Ponadto dzięki udziałowi w programie miałam wyjątkową okazję nauczyć się pomagać klientom, rozmawiać z ludźmi z całego świata prezentującymi odmienne punkty widzenia oraz pracować w zespole. 

Zdobyta do tej pory wiedza sprawia, że nie tracąc entuzjazmu mogę dalej się uczyć i rozwijać oraz mieć nadzieję na przyszłą karierę w branży cyberbezpieczeństwa, w szczególności w specjalności kryminalistycznej.

Scott Shaulis

Nazywam się Scott Shaulis. Oto parę słów o mnie.

W ramach programu certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS) Trend Micro przez 10 tygodni intensywnie rozwijałem swoje twarde i miękkie umiejętności. Ponadto zdobyłem certyfikaty poświadczające znajomość rozwiązań Trend Micro™ Deep Security™ i Trend Micro Apex One™ oraz uczę się do egzaminu AWS Certified Solutions Architect – Associate.

Jeśli chodzi o moje osobiste cechy, to jestem osobą, która lubi nieustannie się doskonalić pod każdym możliwym względem: fizycznie, mentalnie, duchowo i intelektualnie. Zależy mi zarówno na rozwoju osobistym, jak i na pracy nad przyszłością naszego gatunku.

Może to nie są odpowiednie informacje do takiej noty biograficznej, ale kiedy byłem nastolatkiem, przez długi czas nie wierzyłem w ludzkość. W końcu widziałem, co się dzieje na świecie i nie napawało mnie to optymistycznymi myślami na temat przyszłości. W odzyskaniu wiary w ludzkość pomógł mi serial Star Trek, dzięki któremu doceniłem znaczenie sztuki. To pozytywne nastawienie staram się pielęgnować w sobie przez cały czas. Teraz już wiem, że moim zadaniem powinno być dążenie do zmieniania świata na lepsze.

Moje ofiarne dążenie do osobistego i zbiorowego rozwoju, wytrwałość, otwartość na zmiany i umiejętność adaptacji sprawiają, że jestem wartościowym członkiem zespołu, którego celem jest zapewnienie lepszej przyszłości ludziom przez technologię. Z wielką przyjemnością wykorzystam moje twarde i miękkie umiejętności zdobyte wcześniej i dzięki udziałowi w programie CPITS do tych celów.

Dziękuję za przeczytanie mojego życiorysu!

Elvin Fonjweng

Nazywam się Elvin Fonjweng, ukończyłem zarządzanie działalnością biznesową w Lycoming College, które skupiało się na marketingu. Udało mi się ukończyć program certyfikacji Trend Micro z zakresu bezpieczeństwa IT (CPITS). Podczas intensywnego 10-tygodniowego treningu rozwinąłem wiele umiejętności i zdobyłem wiedzę na temat wielu produktów Trend Micro – Trend Micro Apex One, Trend Micro Deep security i Trend Micro Vision One. Odebrałem też gruntowne przeszkolenie z zakresu licznych platform chmurowych, takich jak AWS, Kubernetes i Dockers. Uzyskałem również certyfikat AWS.

W programie położono duży nacisk na rozwój krytycznych kompetencji miękkich, np. komunikacji z innymi członkami zespołu i klientami.

Zanim dołączyłem do programu, rozpocząłem podróż po świecie cyberbezpieczeństwa, jako kontroler zabezpieczeń, zyskując znaczne doświadczenie w zakresie NIST 800-53 A, platform, protokołów do zaimplementowania w związku z różnymi lukami w zabezpieczeniach, monitoringu systemów pod kątem różnych naruszeń i wielu narzędzi, takich jak Splunk, Nessus i inne skanery luk w zabezpieczeniach. Uwielbiam poznawać tajniki nowych technologii oraz różne sposoby oceny systemów lub problemów. Ogólnie jestem bardzo wdzięczny firmie Trend Micro za przekazaną wiedzę i możliwość rozwoju umiejętności.

Elisha Sigei

Nazywam się Elisha Sigei. Mam tytuł licencjata w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i zapewniania informacji uczelni University of Central Missouri, a także licencjat informatyki University of Missouri w Kansas City. Uzyskałem certyfikaty AWS Certified Security Specialty, AWS Certified Solution Architect – Associate, CompTIA Security +, Deep Security 20 Certified Professional i Apex One Certified Professional.

Na moje doświadczenie składa się wiele lat pracy z sieciami komputerowymi i na stanowiskach związanych z administrowaniem systemami w ramach wspierania podstawowej infrastruktury IT, rozwiązywanie problemów z sieciami, dokumentowanie, reagowanie na zgłoszenia i usuwanie ich przyczyn. Dobrze odnajduję się w zespole, moim celem jest osiąganie odpowiednich wyników, zawsze jestem gotowy i chętny do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji. Lubię rozwiązywać problemy i pomagać ludziom. Wcześniej zajmowałem stanowisko starszego współpracownika ds. wsparcia IT w firmie Amazon. Otrzymałem nagrodę od kierownika regionalnego dla osoby najlepiej rozwiązującej zgłaszane problemy w 4 kwartale 2020 r.

Zawsze poszukiwałem satysfakcjonującej i wymagającej pracy. Sądzę, że cyberbezpieczeństwo, które jest moją pasją, pozwoli mi na rozwiązywanie problemów dniem i nocą dla większego bezpieczeństwa przestrzeni cybernetycznej, w której każde zagrożenie jest tropione i eliminowane. Wejście do branży okazało się jednak trudne, ponieważ nie miałem odpowiedniego doświadczenia w pracy.

W październiku 2021 r. wybrano mnie do programu certyfikacji z zakresu bezpieczeństwa IT (Certification Program in IT Security – CPITS) opracowanego przez jednego z liderów branży – Trend Micro. Dzięki temu zyskałem nie tylko bezcenne szkolenie i wiedzę techniczną, np. z zakresu ochrony serwerów, punktów końcowych oraz infrastruktur chmurowych, ale także niezbędne kompetencje miękkie. Nauczyłem się, jak komunikować się z różnymi ludźmi, angażować się na różnych poziomach konwersacji i efektywnie wzbudzać zainteresowanie pomysłami. W programie CPITS zyskałem praktyczne umiejętności i wiedzę z zakresu podstaw systemu Linux, sieci, procesów Dev SecOps, Advance Threat Defense, podstaw bezpieczeństwa IT i sprzedaży. Dowiedziałem się też, jak wdrażać i najlepiej konfigurować produkty zabezpieczające Trend Micro. Zdobyłem też praktyczne umiejętności dotyczące ochrony serwerów, punktów końcowych oraz infrastruktury opartej na chmurze.

Bardzo doceniam szansę, jaką dała mi firma Trend Micro. Mogłem realizować swoje pasje i cele, nawiązać trwałe relacje i pracować ze świetnym zespołem. Zawsze będę pamiętał doświadczenia zdobyte podczas pracy zespołowej, interakcji indywidualnych ze współpracownikami i liderami, dedykowanymi instruktorami, liderami CPITS6 oraz innych zadań. Trudno mi wyrazić słowami, jak bardzo jestem wdzięczny instruktorom za ich oddanie i codzienne zachęcanie nas do rozwoju, abyśmy wszyscy odnieśli sukces.

Jeff Kang

Po ukończeniu wydziału polityki publicznej w Carnegie Mellon University w 2020 r. rozpocząłem studia magisterskie z zakresu analizy stosowanej na Mercyhurst University, które planuję ukończyć w maju 2022 r.

Dzięki temu lepiej zrozumiałem, co chcę robić w życiu. Program obejmował naukę technik badawczych i różnorodne zagrożenia, które wzbudziły moje zainteresowanie cyberbezpieczeństwem. Ta nowo odkryta pasja doprowadziła mnie do programu CPITS firmy Trend Micro. Mam ogromne szczęście, że mogłem się tyle nauczyć. Przeszedłem szkolenie z podstaw bezpieczeństwa IT, ćwiczyłem tworzenie rozwiązań zabezpieczających oraz uzyskałem certyfikaty z zakresu produktów Deep Security i Apex One firmy Trend Micro. Zdobyłem wiedzę, która pozwoli mi prowadzić własne badania na temat bieżących zagrożeń w celu lepszej ochrony moich danych i sieci. Chętnie rozwinę swoje umiejętności i stanę się najlepszą wersją samego siebie!

Tahira Bibi

Tahira Bibi

Został mi ostatni semestr nauki na University of Texas w Dallas. Wybraną przeze mnie specjalizacją są systemy informatyczne (ITS). Jesienią 2021 r. udało mi się skorzystać z ogromnej szansy, jaką jest Certification Program in IT Security (CPITS), który pozwolił mi rozwinąć umiejętności zawodowe i działać na rzecz społeczności. W programie uzyskałam nie tylko umiejętności techniczne, ale również kompetencje miękkie, które są niezbędne do osiągania sukcesów w pracy i życiu osobistym.

Program techniczny obejmował informacje na temat czołowych rozwiązań zabezpieczających firmy Trend Micro – Deep Security, Apex OneFile Storage Security, Networking, Advanced Threat Defense – oraz oprogramowania, takiego jak Python AWS i Linux. Podczas laboratoriów i wykonywania zadań domowych dokładnie poznałam branżę i zyskałam praktyczne umiejętności. Staż skupiał się na kluczowych koncepcjach, ale zachęcał też do wdrażania koncepcji nauki przez pracę. Mogłam lepiej poznać potrzeby biznesowe klientów.

Szczerze doceniam działania Trend Micro na rzecz udostępnienia nam tak niesamowitego programu.

Alexus Crayton

Alexus Crayton

Jestem świeżo upieczoną absolwentką informatyki (z dodatkowym tokiem nauczania na studiach międzywydziałowych) Texas A&M University-Commerce. Miałam okazję uczestniczyć w programie certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS) Trend Micro, zgłębiając wiedzę na temat systemu Linux, Trend Micro™ Deep Security™, Trend Micro Apex One™, AWS i zaawansowanych zagrożeń.

W trakcie 10-tygodniowego szkolenia lepiej poznałam dziedzinę wywiadu dotyczącego zagrożeń, a zwłaszcza scenariusze działania red team, co było dla mnie tym bardziej interesujące, że w przyszłości chce zajmować się kwestiami cyberbezpieczeństwa. To bardzo ciekawy temat, o którym chciałabym w przyszłości dowiedzieć się więcej. Fascynującą rzeczą była możliwość poznania taktyki działań hakerów i tego, ile czasu poświęcają oni, aby szkodzić ludziom i firmom.

W trakcie tego programu dowiedziałam się także wiele o sobie i jak należy pokierować relacjami zawodowymi. W szkole nie dowiedziałam się zbyt dużo na tematy, których uczyłam się tutaj, w tym nawet połowy tego, co teraz wiem, jak współpracować z ludźmi.

Estaban Rodriguez

Zazwyczaj przedstawiam się jako Rod.  Ukończyłem informatykę na Clayton State University (Morrow, Georgia) ze specjalizacją w sieciach i bezpieczeństwie.

Zanim zająłem się cyberbezpieczeństwem służyłem przez 5 lat w piechocie morskiej Stanów Zjednoczonych jako analityk rozpoznania elektromagnetycznego. W tym czasie doszedłem do stopnia sierżanta (E-5) i wykonywałem różne obowiązki kierownicze, a także moje codzienne zadania. W trakcie służby zainteresowałem się informatyką i cyberbezpieczeństwem.

Udało mi się dostać na 7. cykl programu certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS) Trend Micro na początku 2022 r. Ten 10-tygodniowy program otworzył przede mną mnóstwo fantastycznych możliwości. Wzmógł we mnie chęć poznawania różnych produktów i platform, nie zaprzestając pogłębiania wiedzy o już mi znanych koncepcjach. Program pozwolił mi lepiej zrozumieć sposób działania najważniejszych produktów Trend Micro (Trend Micro Apex One™, Trend Micro™ Deep Security i Trend Micro™ Deep Discovery), a także AWS i podlegających ciągłej ewolucji platform chmury.  Mimo krótkiego czasu spędzonego w Trend Micro zdobyłem certyfikat ze znajomości Trend Micro™ Deep Security™.

Stale staram się uczyć od osób, z którymi współpracuję, i być dnia nich pomocny. Umiejętności, których nabrałem w Trend Micro, pomogły mi lepiej przygotować się do pracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Najchętniej pracowałbym na stanowisku, które dawałoby mi możliwość rozwijania moich zdolności technicznych i wykorzystania w pewnym stopniu mojego dyplomu z techniki sieciowej. Jako nowicjusz w tej dziedzinie jestem skłonny do ciężkiej pracy i poświęcenia się swojemu fachowi, ponieważ chciałbym zostać specjalistą ds. cyberbezpieczeństwa.

Ali Irfan

Ali Irfan

Jestem świeżo upieczonym absolwentem University of Texas w Dallas z tytułem licencjata informatyki. Miałem zaszczyt wziąć udział w programie certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS) Trend Micro.

Zostałem dobrze przeszkolony z Linuksa i różnych platform chmury, w tym AWS (Amazon Web Services), Kubernetes i Dockers. Zdobyłem praktyczną wiedzę na temat Trend Micro Apex One™ i Trend Micro™ Deep Security™, dowiedziałem się, jak wykonywać wywołanie API w pythonie i odbyłem zajęcia z badania zagrożeń, w trakcie których korzystałem Kali Linux, Cain&Abel, wykrywałem malware różnego typu i tworzyłem raporty reagowania na incydenty. Cieszę się, że będę mógł nadal korzystać z tej wiedzy, aby osiągać sukcesy w tej branży.

Apurwa Bhattarai

Niedawno obroniłem dyplom z informatyki biznesu na University of North Texas. Zapisałem się na program certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS) Trend Micro w styczniu 2022 r. Ten 10-tygodniowy obszerny kurs obejmował szkolenie w zakresie systemów Python, Linux, AWS i Kubernetes oraz podstawowych produktów Trend Micro — Trend Micro Apex One™, Trend Micro Cloud One™, Trend Micro™ Deep Security™ i Trend Micro Vision One™.

W programie najbardziej mi się podobał kontakt z innymi Tenderami — to wspaniali ludzie, którzy stali się moimi świetnymi przyjaciółmi. Dostałem wiele życiowych lekcji i mam nadzieję, że przydadzą mi się one w przyszłości. Ten staż nauczył mnie także, jak radzić sobie w bardzo dynamicznym środowisku.

Chciałbym bardzo podziękować Trend Micro za okazję udziału w tym fantastycznym programie.

Omar Murad

Omar Murad

Jestem absolwentem University of Texas w Dallas z tytułem licencjata informatyki. W styczniu 2022 r. otrzymałem szansę udziału w programie certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS) Trend Micro.

Program ten dał mi szansę poznania świata IT i cyberbezpieczeństwa i nauczenia się wielu podstawowych umiejętności, od których zależy sukces. Poznałem technikę sieciową, zaawansowaną obronę przed zagrożeniami, AWS, Python i wiele innych koncepcji. Ponadto odbyłem przeszkolenie z zakresu podstawowych produktów Trend Micro – Trend Micro™ Apex One, Trend Micro™ Deep Security™ i Trend Micro Cloud One™.

Poszerzyłem moją wiedzę i rozwinąłem moje umiejętności miękkie. Jestem niezmiernie wdzięczny za udział w tym programie i nie mogę się doczekać dalszej nauki i doskonalenia moich umiejętności.

Imran Basit

Imran Basit

Jestem absolwentem University of Texas w Dallas z tytułem licencjata informatyki. Wiosną 2022 r. dano mi szansę wzięcia udziału w programie certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS) Trend Micro.

Otrzymałem dogłębne przeszkolenie w zakresie Linuksa, AWS, techniki sieciowej i wykrywania zagrożeń, a także podstawowych produktów Trend Micro – Trend Micro Apex One™, Trend Micro™ Deep Security™ i Trend Micro Cloud One™.

Ponadto w trakcie tego intensywnego szkolenia zdobyłem certyfikaty poświadczające znajomość tych produktów oraz rozwinąłem swoje umiejętności miękkie dotyczące relacji z klientem i pracy zespołowej. Jestem wdzięczny firmie Trend Micro za możliwość wzięcia udziału w tym programie. To było bezcenne doświadczenie edukacyjne.

Jamie Phan

Jamie Phan

Mam licencjat z nauk biologicznych uzyskany na University of Texas w Arlington. Przed zapisaniem się na program certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS) Trend Micro pracowałam przez około 3 lata w służbie zdrowia jako specjalista ds. szkolenia z obsługi oprogramowania i analityk biznesowy. W trakcie tej pracy nabrałam naprawdę dużej biegłości w posługiwaniu się oprogramowaniem, ale chciałam poszerzyć moje horyzonty. Zdecydowałam się na zmianę zawodu i zajęcie się cyberbezpieczeństwem, aby pracować bardziej w charakterze technicznym, ale zarazem móc nadal pomagać ludziom.

W trakcie programu CPITS rozwinęłam jeszcze bardziej moje umiejętności miękkie i dowiedziałam się wiele o sprawach technicznych. Poznałam podstawy techniki sieciowej, Linuksa i AWS oraz otrzymałam certyfikat znajomości Trend Micro Apex One™. Wiedza, którą zdobyłam podczas tego intensywnego 10-tygodniowego kursu, posłuży mi podczas reszty mojej kariery zawodowej. Chciałabym dowiedzieć się więcej o cyberbezpieczeństwie.

Jordan C. Platner

Jordan C. Platner

Wychowywałem się w północnym Teksasie i skończyłem Plano West Senior High School w 2003 r. Mam dwie starsze siostry i gram w golfa od czasu, gdy miałem 3 lata.

Latem 2020 r. podjąłem decyzję o powrocie na uczelnię po dłuższej przerwie. Jeszcze tego samego lata odebrałem tytuł licencjata z psychologii University of North Texas. Ponadto postanowiłem zmienić karierę i przejść ze stanowiska w dziale sprzedaży do cyberbezpieczeństwa. Zawsze pasjonowały mnie kwestie techniczne i komputery, więc oczywiście pociągało mnie cyberbezpieczeństwo —wiedziałem, że to jest to, co chcę robić przez resztę życia.

Moja podróż zaczęła się od sześciomiesięcznego bootcampu z dziedziny cyberbezpieczeństwa organizowanego na Uniwersity of Texas, w trakcie którego nauczyłem się m.in. Linuksa i PowerShell, wykonywania testów penetracyjnych oraz informatyki śledczej. Po bootcampie zdobyłem kosztem ciężkiej samodzielnej pracy certyfikat CompTIA Security+. Prawie rok później zorientowałem się, że wielka praca w IT jest nadal przede mną. Bezpieczeństwo

Wtedy zdarzyła mi się fantastyczna okazja wzięcia udziału w programie certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS) Trend Micro. Program ten zaprojektowano specjalnie z myślą o osobach, które chciałyby pracować w cyberbezpieczeństwie, ale brakuje im niezbędnych umiejętności i doświadczenia w tej dziedzinie. Na szczęście zostałem zakwalifikowany na intensywny 10-tygodniowy program certyfikacji CPITS 8. Wraz z moim zespołem zdobyłem umiejętności z zakresu techniki sieciowej i produktów Trend Micro, a także niezbędne umiejętności miękkie, które są niezbędne do długotrwałej i udanej kariery w cyberbezpieczeństwie.

Muriel Fossi

Muriel Fossi

Jestem studentką inżynierii oprogramowania na Uniwersity of Texas w Arlington.

W 2021 r. przeszłam szkolenie organizowane przez Generation USA, w trakcie którego nauczyłam się podstaw chmury, Linuksa i Pythona oraz uzyskałam certyfikat AWS Junior Cloud Practitioner. Rozpoczęłam karierę w IT, pracując w serwisie sprzętu przez prawie 2 lata, co pozwoliło mi zdobyć wiele cennych doświadczeń. Później przeszłam do pracy w help desku, zyskując praktyczne doświadczenia w udzielaniu pomocy technicznej.

W kwietniu 2022 r. miałam okazję wziąć udział w programie certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS) Trend Micro. Podczas intensywnego 10-tygodniowego kursu rozwinęłam wiele umiejętności, poznając między innymi podstawowe produkty firmy — Trend Micro Apex One™, Trend Micro™ Deep Security™, Trend Micro Vision One™ i Trend Micro™ Deep Discovery™. Przeszłam także gruntowne przeszkolenie z zakresu wielu platform chmurowych, w tym AWS, Marketplace, Kubernetes i Dockers. W trakcie kursu kładziono również nacisk na rozwijanie kluczowych umiejętności miękkich, jak np. efektywna komunikacja z kolegami z zespołu i klientami.

Sachin Patel

Sachin Patel

Mam tytuł licencjata wydziału komunikacji z dodatkowym tokiem nauczania z podstaw biznesu na University of Texas w Austin. Program certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS)  dał mi okazję zgłębienia różnych aspektów cyberbezpieczeństwa i informatyki, a zarazem wyposażył mnie w niezbędne umiejętności interpersonalne, od których zależy sukces w tej dziedzinie.

Podczas intensywnego 10-tygodniowego kursu rozwinąłem wiele umiejętności, zdobywając m.in. wiedzę na temat Trend Micro Apex One™ i Trend Micro Vision One™, a także otrzymałem certyfikat znajomości Trend Micro™ Deep Security™. Odebrałem też gruntowne przeszkolenie z zakresu wielu platform chmurowych, jak AWS, Kubernetes i Dockers.

Przyjąłem „mentalność mamby” mojego idola Kobe’a Bryanta i starałem się robić wszystko jak najlepiej. Niezależnie od mojej sytuacji lub zadania, wkładałem cały wysiłek w pracę. Mam nadzieję kontynuować pracę w cyberbezpieczeństwie, wykorzystując wiedzę zdobytą w ciągu minionych 10 tygodni, a także umiejętności, które zamierzam nabyć. Bardzo chcę się rozwijać jako profesjonalista i człowiek, ponieważ uważam, że decydując się na karierę w cyberbezpieczeństwie, pomagam chronić świat przed zagrożeniami. Dziękuję za przeczytanie tego tekstu, aby dowiedzieć się o mnie więcej.

Tony Le

Tony Le

Mam tytuł licencjata z kinezjologii.  Po przepracowaniu 5 lat w szkołach zdecydowałem się zająć cyberbezpieczeństwem.  Chciałem obrać nową drogą zawodową, która pozwoli mi nadal pomagać innym. Cyberbezpieczeństwo świetnie pasowało do tych założeń — mogę się rozwijać profesjonalnie, a zarazem chronić innych przed tymi, którzy chcą wyrządzić im krzywdę.

Dzięki programowi certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS) miałem okazję zdobyć solidne podstawy do realizacji moich planów w Trend Micro.  Zostałem przeszkolony z zakresu Linuksa, techniki sieciowej i Amazon Web Services. Poznałem także podział na red team i blue team i nauczyłem się obsługiwać podstawowe rozwiązania Trend Micro — Trend Micro Apex One™, Trend Micro™ Deep Security™, Trend Micro Vision One™, Trend Micro Cloud One™ i Trend Micro™ Deep Discovery™. Ponadto otrzymałem certyfikat znajomości Apex One i Deep Discovery.

Oprócz wielu umiejętności technicznych zdobyłem także te miękkie.  Nauczyłem się współpracować z kolegami, rozmawiać z klientami, dobrze zadawać pytania i komunikować się z innymi ze świadomością różnych poziomów konwersacji.