Profile absolwentów CPITS

Seann Matthews

Nazywam się Seann Matthews, urodziłem się i wychowałem w Dallas w Teksasie. W młodości uprawiałem dużo sportu i kibicowałem lokalnym drużynom. Po ukończeniu liceum studiowałem ekonomię i nauki polityczne na Texas Tech University. Gdy wyjechałem z Lubbock, przez jakiś czas pracowałem jako instruktor golfa w Vaquero Club w miejscowości Westlake w Teksasie, po czym wstąpiłem do Marines.

W wojsku zdobyłem umiejętności przywódcze i nauczyłem się etyki pracy, a także prostego formułowania poleceń. Zawsze będę wdzięczny za pobudki o 3:30 i biegi na 20 kilometrów. Służba w elitarnym korpusie piechoty morskiej dała mi cenne doświadczenie, które po zdjęciu munduru mogłem wykorzystać do ochrony moich bliskich i społeczności. Cyberbezpieczeństwo zdawało się najlepszym i najbardziej logicznym wyborem. Tak trafiłem do firmy Trend Micro.

Dziękuję za szansę, jaką dali mi ludzie z firmy Trend Micro — za czas i zasoby poświęcone na przeszkolenie mnie. Mam nadzieję, że kiedyś Trend Micro będzie mogła z dumą przyznać, że jestem absolwentem programu CPITS 2.

Jonathan Bulaba

Nazywam się Jonathan Bulaba. Niedawno ukończyłem studia licencjackie w dziedzinie Integrative Studies na University of North Texas. Interesuje mnie praca w branży IT lub obsłudze klienta. Jestem zorganizowany, dbam o szczegóły, potrafię myśleć krytycznie i umiem wykorzystywać te zalety do dbania o satysfakcję klienta. Wiem, jak tworzyć kreatywne i nowatorskie rozwiązania oparte na współpracy i budujące relacje. Nie boję się podejmowania decyzji i w każdej sytuacji kieruję się zasadami etyki i moralności.

Karierę w branży technicznej rozpocząłem jako technik ds. komunikacji danych na University of North Texas, gdzie zdobyłem podstawową wiedzę na temat sprzętu serwerowego i konfiguracji systemów, w tym sieci serwerów internetowych. Dziennie obsługiwałem ponad 20 zgłoszeń dotyczących wydajności sieci, opracowywałem rozwiązania, tworząc architekturę komputerową i zapewniałem wsparcie techniczne studentom i kadrze naukowej w ramach UNT System IT Services.

W ramach programu CPITS — organizowanego przez firmę Trend Micro stażu z zakresu cyberbezpieczeństwa — dowiedziałem się, czym jest środowisko chmurowe, uzyskałem certyfikaty i pracuję nad uzyskaniem kolejnych. Przeszedłem wszechstronne warsztaty w zakresie rozwiązań Amazon Web Services, Microsoft Azure i Trend Micro i poznałem zakres obowiązków różnych pracowników zajmujących się sprzedażą, np. menedżera klienta czy inżynierów systemów przedsprzedażowych i posprzedażowych. Program CPITS pozwolił mi zdobyć realne doświadczenie poprzez symulacje wykrywania często spotykanych luk zabezpieczeń i cyberzagrożeń w różnych środowiskach, a następnie odpowiednie ich zabezpieczanie.

Kontaktowałem się z posiadaczami Trend Micro Deep Security, aby upewnić się, są zadowoleni z produktu i w razie potrzeby zaproponować rozwiązanie ewentualnych problemów. Ostatnim punktem stażu była prezentacja, w ramach której wspólnie z zespołem prezentowaliśmy grupie liderów i partnerów Trend Micro zalety rozwiązania Deep Security dla potencjalnego klienta. Naszym zadaniem było rozwiązanie wyzwań stojących przed klientem i zapewnienie sprzedaży rozwiązania. To doświadczenie pozwoliło mi zobaczyć, jak funkcjonuje świat wielkich korporacji.

Jestem gotowy na nowe wyzwania i chcę dalej się uczyć. Chętnie przyjmę ofertę pracy na każdym stanowisku pasującym do osobistych i zawodowych kompetencji.

Victoria Moser

Nazywam się Victoria Moser i jestem absolwentką West Virginia Wesleyan College, uzyskałam stopień licencjata nauk ścisłych na wydziale biologii oraz ukończyłam przedmiot dodatkowy na wydziale chemii. Interesuję się technologią. Od najmłodszych lat byłam wspierana przez dziadka, który pokazał mi, jak tworzy się plany zagospodarowania terenu w programie AutoCAD.

W Compass Health Systems pracowałam na stanowisku technika w laboratorium badań klinicznych, ale zdecydowałam się jednak podążać za swoją pasją technologiczną w Wyncode Academy. Trafiłam do zespołu, w którym razem z organizacją MiamiMade pomagaliśmy startupom działającym na południu Florydy w realizacji ich planów. Współpraca układała się dobrze, a moje umiejętności interpersonalne pomogły pomyślnie zrealizować projekt.

Później rozpoczęłam pracę na kontrakcie w Bank of America, w dziale globalnego bezpieczeństwa informacji. Pomagałam w ukończeniu audytu poziomu 1, a do moich obowiązków należały weryfikacja wymagań kontrolnych, zbieranie i analiza danych oraz pisanie przewodników technicznych dla klientów. Nauczyłam się tam, jak tworzyć i obsługiwać witrynę programu SharePoint używaną przez zespół. Napisałam podręcznik dla mojego zespołu i powierzano mi inne ważne zadania, których realizacja pomogła mi zdobyć dodatkowe doświadczenie i umiejętności.

Ciekawość zawodowa skłoniła mnie do złożenia podania o przyjęcie na staż w ramach programu CPITS (Certification Program in IT Security) w firmie Trend Micro. Udział w tym programie pozwolił mi rozwinąć umiejętności techniczne i zdobyć cenne kompetencje społeczne z pomocą pracowników firmy. Poznałam produkty Trend Micro, takie jak Deep Security, Advanced Threat Defense czy Apex One. Pogłębiłam znajomość systemu Linux oraz platform AWS i Azure. Do tej pory moim największym osiągnięciem była realizacja zespołowego projektu, w ramach którego rozwinęłam swoje kompetencje w zakresie zgodności z przepisami, ransomware i rozwiązań do zapobiegania przyszłym atakom.

Dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu, dobremu zarządzaniu zespołem i umiejętnościom prezentacji udało nam się odnieść sukces. Teraz staram się uzyskać certyfikat w zakresie Security+ i mam nadzieję, że znajdę zatrudnienie w renomowanej firmie, by móc dalej się uczyć i rozwijać.

Keith Cho

Nazywam się Keith Cho. Ukończyłem studia policealne na wydziale Information Systems Cybersecurity Collin College w Teksasie. Wiosną 2020 r. otrzymałem szansę udziału w 8-tygodniowym programie certyfikacyjnym CPITS firmy Trend Micro. Razem z 15 innymi stażystami miałem okazję zdobyć praktyczną wiedzę o cyberbezpieczeństwie i przetwarzaniu danych w chmurze.

Podczas stażu poznałem podstawy bezpieczeństwa IT i uzyskałem certyfikaty Azure Fundamental Certification oraz Trend Micro Deep Security 12 Certified Professional Certification. W pierwszej połowie stażu poznaliśmy schemat szkolenia rozwiązania Deep Security, skonfigurowaliśmy topologię sieci w systemie Linux i zaczęliśmy szczegółowo przyglądać się produktom Trend Micro. Miałem okazję posłuchać wielu doświadczonych specjalistów Trend Micro i dowiedzieć się więcej na temat technologii chmurowych od ekspertów w zakresie rozwiązań Amazon Web Services i Microsoft Azure.

W trakcie całego stażu nauczyłem się, jak znajdować właściwe rozwiązania przy użyciu najlepszych metod, podejść i narzędzi. Dodatkowym wyzwaniem była konieczność pracy zdalnej, ale dzięki realizacji projektów w ramach pracy i poza nią, przy dość krótkich terminach, nabrałem większej pewności siebie oraz nauczyłem się dyscypliny i współpracy.

Jestem przygotowany na nowe wyzwania i chciałbym realizować się zawodowo w obszarze cyberbezpieczeństwa. Chcę się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności zawodowe. 

Waliu Hammed

Nazywam się Waliu Hammed. Uzyskałem licencjat w dziedzinie zarządzania w biznesie na uczelni Fayetteville State University, a obecnie studiuję na wydziale Information Systems Cybersecurity w Collin College w Teksasie. Od czterech lat zajmuję się zarządzaniem danymi pacjentów w sektorze opieki zdrowotnej. Równocześnie pracuję w niepełnym wymiarze godzin jako analityk SOC i jestem stażystą w firmie Trend Micro.

Staż dał mi szansę rozwoju zawodowego w zakresie cyberbezpieczeństwa i informatyki. Zdobyłem również praktyczne doświadczenie pracy z systemem Linux oraz obsługi procesów w sieci i rozwiązań Amazon Web Service (AWS), Microsoft Azure, Deep Security, Apex One i Advance Threat Protection (ATD). Zdobyłem certyfikaty potwierdzające wiedzę na temat różnych systemów cyberbezpieczeństwa, w tym Azure, Deep Security i Apex One. 

Mam wieloletnie doświadczenie w zakresie analizy cyberbezpieczeństwa, zarządzania biznesowego, zapewniania zgodności z przepisami oraz administrowania danymi pacjentów. Moja dotychczasowa ścieżka zawodowa świadczy o moich wysokich zdolnościach interpersonalnych i dużej elastyczności w kontaktach z ludźmi. Pokazuje, że mam zdolności organizacyjne i potrafię pracować w zespole. Uważam, że moje doświadczenia osobiste, zawodowe oraz lata nauki dobrze przygotowały mnie do kariery w branży cyberbezpieczeństwa.

Jako pracownik Trend Micro chcę wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenia do realizacji przydzielonych obowiązków i jestem gotów do rozwijania swoich kompetencji. Mam zamiar wykonywać swoją pracę skrupulatnie. Jestem znany ze swojej niezawodności, pracowitości, cierpliwości, zaangażowania, wytrwałości oraz dobrej współpracy z innymi.

Dziękuję za poświęcony mi czas i uwagę. Mam nadzieję, że wkrótce umówimy się na rozmowę w sprawie dalszego rozwoju mojej kariery zawodowej.

Kristine Rufi

Nazywam się Kristine Rufi i niedawno ukończyłam ECPI University z oceną 4,0 na skali GPA oraz tytułem magistra w dziedzinie cyberbezpieczeństwa ze specjalizacją w zakresie reguł i procedur. Mam również tytuł licencjata filologii angielskiej zdobyty na University of North Texas (UNT), wybranym przeze mnie dodatkowym przedmiotem była psychologia, a dodatkowo uzyskałam licencjat w zakresie przetwarzania danych w chmurze, kończąc szkołę z wyróżnieniem Summa Cum Laude i oceną 3,96 na skali GPA. Na studiach pracowałam na Eagle Mountain Saginaw ISD jako nauczycielka rezerwowa, zanim przyjęłam zaproszenie na staż w firmie Trend Micro.

Ten 9-tygodniowy program dał mi szansę na rozwój umiejętności technicznych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i poszerzenie wiedzy na temat systemu Linux, obsługi procesów w sieci oraz rozwiązań AWS i Azure. Poznałam produkty Trend Micro, takie jak Deep Security, Advanced Threat Protection i Apex One, i zdobyłam certyfikat w zakresie Deep Security.

Podczas mojego pobytu w Trend Micro rozwinęłam swoje kompetencje społeczne związane z zarządzaniem czasem, organizacją pracy i współpracą. W trakcie pracy nad projektem zespołowym wykorzystałam swoją wiedzę z zakresu zapewniania zgodności z przepisami i migracji danych do chmury oraz wykazałam się zdolnościami komunikacji i rozwiązywania problemów. Zapewniłam również skuteczne wsparcie klientom Trend Micro. Dzięki pracowitości, zaangażowaniu i dobremu zarządzaniu udało nam się odnieść sukces.

Jestem skrupulatna, lojalna i umiem współpracować z innymi. Jestem ambitna, cierpliwa i potrafię słuchać. Jednym z moich celów jest uzyskanie certyfikatów w zakresie Azure i Security+.

Cieszę się, że zaczynam nowy etap w swojej karierze zawodowej, będę mogła korzystać z nowych umiejętności technicznych i wykorzystywać swoje silne strony w kontaktach interpersonalnych, a także uczyć się i rozwijać w branży cyberbezpieczeństwa.

Syeda Hassan

Syeda Hassan

 

Nazywam się Syeda Hassan i jestem stażystką w programie z zakresu technologii chmurowych i cyberbezpieczeństwa w firmie Trend Micro.

W ciągu 9 tygodni wiele się nauczyłam o różnych technologiach, takich jak Amazon Web Services, Microsoft Azure oraz rozwiązania zabezpieczeń Trend Micro, takie jak Deep Security i Apex One. Dzięki tym szkoleniom zdobyłam również certyfikaty potwierdzające wiedzę z zakresu wszystkich z powyższych rozwiązań.

Jestem licencjatem informatyki, a obecnie kończę drugie studia licencjackie na kierunku związanym z cyberbezpieczeństwem. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie obsługi procesów sieciowych i administrowania systemami, co pchnęło mnie w kierunku sieci Cisco i funkcji systemu Linux. Obecnie uczę się programowania w językach Python i Bash, poznaję ciekawe narzędzia automatyzacji i mam nadzieję znaleźć w przyszłości zatrudnienie na stanowisku inżyniera DevOps. Teraz jednak chcę dowiedzieć się jak najwięcej o branży, a firma Trend Micro otworzyła przede mną wiele drzwi.

To dopiero początek mojej edukacji, ale każdego dnia z zapałem realizuję swoje cele.

Daniel Pena

Nazywam się Daniel Pena i, mimo że do branży IT trafiłem dość krętą drogą, to po drodze zdobyłem wiele bezcennych doświadczeń. Na początku pracowałem w magazynie Discount Tire, a kiedy go zamknięto, poczułem się zagubiony. Składając komputer gamingowy, zacząłem coraz lepiej poznawać różne technologie i postanowiłem zdobyć certyfikat CompTIA A+. Tak trafiłem do programu Generation USA. Skupiał się on przede wszystkim na inżynierii AWS Cloud i tak poznałem system Linux, języki Python i SQL, technologie sieciowe oraz podstawowe usługi AWS. Chciałem, aby moja praca była związana ze środowiskiem chmurowym, dlatego zdobyłem kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia w centrum pomocy IT.

Z polecenia mojego menedżera w programie Generation USA trafiłem do firmy Trend Micro, która przyjęła mnie na staż. To było dla mnie wielkim zaskoczeniem. W trakcie programu CPITS dowiedziałem się o sobie więcej, niż gdziekolwiek indziej. Firma Trend Micro zaprosiła na wykłady wielu ekspertów, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, pozwalając mi spojrzeć na moje życie z innej perspektywy. Oprócz wiedzy ogólnej i technicznej zdobyłem plan rozwoju zawodowego. O ile to możliwe, chciałbym podążać ścieżką DevOps, ale poza tym jestem otwarty na wszelkie propozycje.

IT jest jak szwedzki stół — jest bardzo wiele opcji do wyboru. Jestem głodny wiedzy, stale się uczę i jestem gotowy do rozpoczęcia kariery!

Abdelali Eljaouhari

Nazywam się Abdelali Eljaouhari. W 2019 r. ukończyłem studia licencjackie na wydziale informatyki University of Texas w Arlington. Techniką interesuję się od dziecka. Jestem pierwszym urodzonym w Ameryce członkiem mojej rodziny i domownicy często przychodzili z problemami technicznymi właśnie do mnie. Bardzo chciałem wejść do świata techniki i zajmować się nią zawodowo, dlatego w końcu trafiłem do programu CPITS2 firmy Trend Micro.

Wcześniej pracowałem w łańcuchu dostaw, opiece zdrowotnej i organizacjach non profit. Przed rozpoczęciem stażu pracowałem w George W. Bush Presidential Center jako ekspert ds. przetwarzania danych. Obsługiwałem wewnętrzne procesy CRM w chmurze Blackbaud. Odpowiadałem za przetwarzanie i analizowanie danych z zapytań pod kątem wewnętrznych i zewnętrznych potrzeb klientów. Dzięki sieci kontaktów trafiłem na program CPITS firmy Trend Micro, do którego się zgłosiłem i wkrótce potem zostałem przyjęty.

Zyskałem w ten sposób możliwość eksperymentowania z systemami Linux, obsługą sieci i narzędziami cyberbezpieczeństwa. Uzyskałem również certyfikaty Microsoft i AWS z zakresu rozwiązań, takich jak Azure-900 oraz AWS-SAA, a także certyfikaty z rozwiązań Apex One i Deep Security firmy Trend Micro. Ten program otworzył mi oczy na świat techniki i mam nadzieję, że pozwoli mi zagościć w nim na dobre w roli inżyniera sieci, systemów lub wsparcia.

Lubię się uczyć i chciałbym pracować w firmie realizującej taką misję, jaką realizuje Trend Micro w dążeniu do wyższych celów.