Poznaj naszych absolwentów

Anita Bawani

Nazywam się Suneeta Bawani, choć wiele osób zna mnie pod imieniem Anita. Mam licencjat z matematyki uzyskany na University of Texas w Arlington. Jesienią 2020 r. pojechałam na obóz Generation USA, aby zdobyć cenne umiejętności miękkie i podstawową wiedzę techniczną. W tym roku zdobyłam kilka certyfikatów – AWS Cloud Practitioner, Solutions Architect, Microsoft AI oraz Azure Fundamental. Ponadto latem 2021 r. wzięłam udział w programie certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS) Trend Micro, podczas którego poznałam zagadnienia dotyczące cyberbezpieczeństwa i jeszcze bardziej rozwinęłam swoje umiejętności miękkie.

W trakcie tego 10-tygodniowego stażu zdobyłam podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informatycznego. Nauczyłam się chronić dane przed zagrożeniami za pomocą różnych produktów i usług, określać ryzyko, stosować środki ochrony oraz wdrażać skuteczne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Ponadto pogłębiłam swoją wiedzę na temat usług AWS, sieci, systemu Linux oraz niektórych produktów Trend Micro, takich jak Trend Micro™ Deep Security™, Trend Micro Apex One™ oraz platforma zabezpieczeń Trend Micro Cloud One™. Uzyskałam także certyfikaty potwierdzające moją znajomość produktów Deep Security, Apex One i Advanced Threat Protection.

Umiem pracować w zespole i jestem nastawiona na osiąganie wyników. Moje zdolności interpersonalne oraz umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej w programie CPITS i we wcześniejszej pracy pozwalają mi swobodnie poruszać się po infrastrukturze chmurowej oraz wśród najważniejszych produktów Trend Micro.

Dziękuję

Suneeta Bawani

Christopher Hsu

Christopher Hsu

Nazywam się Christopher Hsu. W maju 2021 r. ukończyłem studia na University of Texas w Austin z dyplomem licencjata z matematyki i certyfikatem z informatyki.

Latem 2021 r. otrzymałem szansę udziału w programie certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS) Trend Micro, w trakcie którego rozwinąłem swoje umiejętności miękkie i techniczne. Odebrałem dogłębne przeszkolenie z podstaw systemu Linux, sieci, usług AWS oraz rozwiązania Advanced Threat Defense. Ponadto zdobyłem certyfikaty poświadczające moją znajomość najważniejszych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa: Trend Micro™ Deep Security™ 20 i Trend Micro Apex One™.

Jestem niezmiernie wdzięczny za możliwość poznania świata cyberbezpieczeństwa za pośrednictwem programu CPITS, ponieważ dzięki temu z optymizmem patrzę na przyszłość mojej kariery w tej dziedzinie!

Eziekiel Obeisun Jr.

Nazywam się Ezekiel Obeisun Jr. Niedługo ukończę studia informatyczne na University of North Texas o specjalności cyberbezpieczeństwo. Nieustannie rozwijam swoje umiejętności w tej dziedzinie i staram się chłonąć jak najwięcej wiedzy. Wiosną 2021 r. dano mi szansę wzięcia udziału w programie certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS). W jego ramach odebrałem gruntowne przeszkolenie z systemu Linux i różnych platform chmurowych, w tym AWS, Kubernetes, Dockers i Microsoft Azure. Poznałem też kluczowe produkty Trend Micro: Trend Micro Apex™ One i Trend Micro™ Deep Security™. Ponadto w trakcie tego intensywnego szkolenia zdobyłem certyfikaty poświadczające znajomość tych produktów oraz rozwinąłem swoje umiejętności miękkie dotyczące relacji z klientem i pracy zespołowej. Jestem wdzięczny firmie Trend Micro za możliwość wzięcia udziału w tym programie. Dzięki niemu bardzo dużo się nauczyłem. 

Getachew Ferede

Nazywam się Getachew Ferede i jestem z Etiopii. Po ukończeniu studiów na kierunku geograficzno-przyrodniczym na Addis Ababa University w lutym 2016 r. przyjechałem do USA.

Ponad 10 lat pracy pozwoliło mi rozwinąć szereg ważnych miękkich i twardych kompetencji. Kiedy postanowiłem wejść do branży informatycznej, szukałem różnych szkoleń. Przez dwa semestry uczyłem się na University of District of Columbia. Zdobyłem certyfikaty A+ i Security+, przeszedłem dodatkowe szkolenie z systemu Linux, poznałem podstawy metodyki DevOps oraz uzyskałem certyfikat AWS Cloud Practitioner.

W maju 2021 r. rozpocząłem fantastyczny 10-tygodniowy staż w ramach programu certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS) firmy Trend Micro.

To dogłębne szkolenie obejmowało podstawy bezpieczeństwa informatycznego, sieci, systemu Linux, obrony przed zaawansowanymi zagrożeniami, AWS oraz najważniejszych produktów Trend Micro. Uzyskałem także certyfikat znajomości produktu Trend Micro™ Deep Security™. Ponadto w ciągu tych kilku tygodni odebrałem wiele cennych lekcji od pracowników, partnerów i klientów Trend Micro, którzy okazali mi wiele wsparcia i motywowali mnie do pracy. Miałem też możliwość rozwinięcia umiejętności miękkich, takich jak skrupulatność, efektywna komunikacja i praca w zespole.

Jako że dziedzina cyberbezpieczeństwa zmusza do nieustannego rozwoju, staram się być na bieżąco z produktami Trend Micro, sytuacją w branży i nowościami technologicznymi. 

Nidhi Jawandhia

Nazywam się Nidhi Jawandhia. Mam stopień magistra matematyki i informatyki na Birla Institute of Technology w Indiach oraz aktualnie jestem na studiach magisterskich z informatyki na University of Texas w Dallas ze specjalnością bezpieczeństwo informacji. Latem 2021 r. miałam okazję ukończyć program certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS) Trend Micro.

W trakcie studiów licencjackich oraz udziału w projekcie badawczym związanym z kryptografią krzywych eliptycznych w Tata Institute of Fundamental Research (TIFR CAM) postanowiłam rozpocząć karierę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Kiedy przybyłam do USA w celu zdobycia dyplomu z cyberbezpieczeństwa, dysponowałam głównie wiedzą teoretyczną. Ten 10-tygodniowy program pozwolił mi zdobyć praktyczne doświadczenie, poznać korporacyjny świat od środka oraz zdobyć umiejętności, dzięki którym mogę stać się specjalistą od cyberbezpieczeństwa.

Zyskałam cenne umiejętności techniczne, na przykład w zakresie zabezpieczania danych i sieci przed zagrożeniami, na temat luk w zabezpieczeniach i cyberataków, a także systemu Linux, sieci oraz technologii AWS, Docker i Kubernetes. Ponadto poznałam najważniejsze produkty Trend Micro – Trend Micro Apex One™, Trend Micro Cloud One™ Workload Security, Advanced Threat Protection i Trend Micro Vision One – oraz zdobyłam certyfikaty znajomości produktów Apex One i Trend Micro™ Deep Security™. Na tym stażu nie tylko rozwinęłam swoje umiejętności techniczne, ale również nauczyłam się, jak ważne są umiejętności miękkie. Przekonałam się, że to, „dlaczego” coś robimy jest ważniejsze od tego, „jak” to robimy. Ponadto dzięki udziałowi w programie miałam wyjątkową okazję nauczyć się pomagać klientom, rozmawiać z ludźmi z całego świata prezentującymi odmienne punkty widzenia oraz pracować w zespole. 

Zdobyta do tej pory wiedza sprawia, że nie tracąc entuzjazmu mogę dalej się uczyć i rozwijać oraz mieć nadzieję na przyszłą karierę w branży cyberbezpieczeństwa, w szczególności w specjalności kryminalistycznej.

Scott Shaulis

Nazywam się Scott Shaulis. Oto parę słów o mnie.

W ramach programu certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS) Trend Micro przez 10 tygodni intensywnie rozwijałem swoje twarde i miękkie umiejętności. Ponadto zdobyłem certyfikaty poświadczające znajomość rozwiązań Trend Micro™ Deep Security™ i Trend Micro Apex One™ oraz uczę się do egzaminu AWS Certified Solutions Architect – Associate.

Jeśli chodzi o moje osobiste cechy, to jestem osobą, która lubi nieustannie się doskonalić pod każdym możliwym względem: fizycznie, mentalnie, duchowo i intelektualnie. Zależy mi zarówno na rozwoju osobistym, jak i na pracy nad przyszłością naszego gatunku.

Może to nie są odpowiednie informacje do takiej noty biograficznej, ale kiedy byłem nastolatkiem, przez długi czas nie wierzyłem w ludzkość. W końcu widziałem, co się dzieje na świecie i nie napawało mnie to optymistycznymi myślami na temat przyszłości. W odzyskaniu wiary w ludzkość pomógł mi serial Star Trek, dzięki któremu doceniłem znaczenie sztuki. To pozytywne nastawienie staram się pielęgnować w sobie przez cały czas. Teraz już wiem, że moim zadaniem powinno być dążenie do zmieniania świata na lepsze.

Moje ofiarne dążenie do osobistego i zbiorowego rozwoju, wytrwałość, otwartość na zmiany i umiejętność adaptacji sprawiają, że jestem wartościowym członkiem zespołu, którego celem jest zapewnienie lepszej przyszłości ludziom przez technologię. Z wielką przyjemnością wykorzystam moje twarde i miękkie umiejętności zdobyte wcześniej i dzięki udziałowi w programie CPITS do tych celów.

Dziękuję za przeczytanie mojego życiorysu!

Elvin Fonjweng

Nazywam się Elvin Fonjweng, ukończyłem zarządzanie działalnością biznesową w Lycoming College, które skupiało się na marketingu. Udało mi się ukończyć program certyfikacji Trend Micro z zakresu bezpieczeństwa IT (CPITS). Podczas intensywnego 10-tygodniowego treningu rozwinąłem wiele umiejętności i zdobyłem wiedzę na temat wielu produktów Trend Micro – Trend Micro Apex One, Trend Micro Deep security i Trend Micro Vision One. Odebrałem też gruntowne przeszkolenie z zakresu licznych platform chmurowych, takich jak AWS, Kubernetes i Dockers. Uzyskałem również certyfikat AWS.

W programie położono duży nacisk na rozwój krytycznych kompetencji miękkich, np. komunikacji z innymi członkami zespołu i klientami.

Zanim dołączyłem do programu, rozpocząłem podróż po świecie cyberbezpieczeństwa, jako kontroler zabezpieczeń, zyskując znaczne doświadczenie w zakresie NIST 800-53 A, platform, protokołów do zaimplementowania w związku z różnymi lukami w zabezpieczeniach, monitoringu systemów pod kątem różnych naruszeń i wielu narzędzi, takich jak Splunk, Nessus i inne skanery luk w zabezpieczeniach. Uwielbiam poznawać tajniki nowych technologii oraz różne sposoby oceny systemów lub problemów. Ogólnie jestem bardzo wdzięczny firmie Trend Micro za przekazaną wiedzę i możliwość rozwoju umiejętności.

Elisha Sigei

Nazywam się Elisha Sigei. Mam tytuł magistra w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i zapewniania informacji uczelni University of Central Missouri, a także licencjat informatyki University of Missouri w Kansas City. Uzyskałem certyfikaty AWS Certified Security Specialty, AWS Certified Solution Architect – Associate, CompTIA Security +, Deep Security 20 Certified Professional i Apex One Certified Professional.

Na moje doświadczenie składa się wiele lat pracy z sieciami komputerowymi i na stanowiskach związanych z administrowaniem systemami w ramach wspierania podstawowej infrastruktury IT, rozwiązywanie problemów z sieciami, dokumentowanie, reagowanie na zgłoszenia i usuwanie ich przyczyn. Dobrze odnajduję się w zespole, moim celem jest osiąganie odpowiednich wyników, zawsze jestem gotowy i chętny do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji. Lubię rozwiązywać problemy i pomagać ludziom. Wcześniej zajmowałem stanowisko starszego współpracownika ds. wsparcia IT w firmie Amazon. Otrzymałem nagrodę od kierownika regionalnego dla osoby najlepiej rozwiązującej zgłaszane problemy w 4 kwartale 2020 r.

Zawsze poszukiwałem satysfakcjonującej i wymagającej pracy. Sądzę, że cyberbezpieczeństwo, które jest moją pasją, pozwoli mi na rozwiązywanie problemów dniem i nocą dla większego bezpieczeństwa przestrzeni cybernetycznej, w której każde zagrożenie jest tropione i eliminowane. Wejście do branży okazało się jednak trudne, ponieważ nie miałem odpowiedniego doświadczenia w pracy.

W październiku 2021 r. wybrano mnie do programu certyfikacji z zakresu bezpieczeństwa IT (Certification Program in IT Security – CPITS) opracowanego przez jednego z liderów branży – Trend Micro. Dzięki temu zyskałem nie tylko bezcenne szkolenie i wiedzę techniczną, np. z zakresu ochrony serwerów, punktów końcowych oraz infrastruktur chmurowych, ale także niezbędne kompetencje miękkie. Nauczyłem się, jak komunikować się z różnymi ludźmi, angażować się na różnych poziomach konwersacji i efektywnie wzbudzać zainteresowanie pomysłami. W programie CPITS zyskałem praktyczne umiejętności i wiedzę z zakresu podstaw systemu Linux, sieci, procesów Dev SecOps, Advance Threat Defense, podstaw bezpieczeństwa IT i sprzedaży. Dowiedziałem się też, jak wdrażać i najlepiej konfigurować produkty zabezpieczające Trend Micro. Zdobyłem też praktyczne umiejętności dotyczące ochrony serwerów, punktów końcowych oraz infrastruktury opartej na chmurze.

Bardzo doceniam szansę, jaką dała mi firma Trend Micro. Mogłem realizować swoje pasje i cele, nawiązać trwałe relacje i pracować ze świetnym zespołem. Zawsze będę pamiętał doświadczenia zdobyte podczas pracy zespołowej, interakcji indywidualnych ze współpracownikami i liderami, dedykowanymi instruktorami, liderami CPITS6 oraz innych zadań. Trudno mi wyrazić słowami, jak bardzo jestem wdzięczny instruktorom za ich oddanie i codzienne zachęcanie nas do rozwoju, abyśmy wszyscy odnieśli sukces.

Jeff Kang

Po ukończeniu wydziału polityki publicznej w Carnegie Mellon University w 2020 r. rozpocząłem studia magisterskie z zakresu analizy stosowanej na Mercyhurst University, które planuję ukończyć w maju 2022 r.

Dzięki temu lepiej zrozumiałem, co chcę robić w życiu. Program obejmował naukę technik badawczych i różnorodne zagrożenia, które wzbudziły moje zainteresowanie cyberbezpieczeństwem. Ta nowo odkryta pasja doprowadziła mnie do programu CPITS firmy Trend Micro. Mam ogromne szczęście, że mogłem się tyle nauczyć. Przeszedłem szkolenie z podstaw bezpieczeństwa IT, ćwiczyłem tworzenie rozwiązań zabezpieczających oraz uzyskałem certyfikaty z zakresu produktów Deep Security i Apex One firmy Trend Micro. Zdobyłem wiedzę, która pozwoli mi prowadzić własne badania na temat bieżących zagrożeń w celu lepszej ochrony moich danych i sieci. Chętnie rozwinę swoje umiejętności i stanę się najlepszą wersją samego siebie!

Tahira Bibi

Tahira Bibi

Został mi ostatni semestr nauki na University of Texas w Dallas. Wybraną przeze mnie specjalizacją są systemy informatyczne (ITS). Jesienią 2021 r. udało mi się skorzystać z ogromnej szansy, jaką jest Certification Program in IT Security (CPITS), który pozwolił mi rozwinąć umiejętności zawodowe i działać na rzecz społeczności. W programie uzyskałam nie tylko umiejętności techniczne, ale również kompetencje miękkie, które są niezbędne do osiągania sukcesów w pracy i życiu osobistym.

Program techniczny obejmował informacje na temat czołowych rozwiązań zabezpieczających firmy Trend Micro – Deep Security, Apex OneFile Storage Security, Networking, Advanced Threat Defense – oraz oprogramowania, takiego jak Python AWS i Linux. Podczas laboratoriów i wykonywania zadań domowych dokładnie poznałam branżę i zyskałam praktyczne umiejętności. Staż skupiał się na kluczowych koncepcjach, ale zachęcał też do wdrażania koncepcji nauki przez pracę. Mogłam lepiej poznać potrzeby biznesowe klientów.

Szczerze doceniam działania Trend Micro na rzecz udostępnienia nam tak niesamowitego programu.