Czym jest bezpieczeństwo kontenerów w środowisku Kubernetes?

Bezpieczeństwo kontenerów w środowisku Kubernetes to ogół czynności obejmujących również zabezpieczanie kapsuł, obrazów, procesów uruchamiania, hostów oraz samej infrastruktury Kubernetes.

Bezpieczeństwo kontenerów w środowisku Kubernetes

Kubernetes to popularne narzędzie „open source” do orkiestracji kontenerów, które podbija rynek. Narzędzia, takie jak Kubernetes, odgrywają kluczową rolę w organizacjach, dla których stanowią jedyną możliwość korzystania z aplikacji kontenerowych w celach produkcyjnych. Ręczne wdrażanie kontenerów i zarządzanie nimi bez dostępu do wiersza poleceń w dużej skali jest praktycznie nieosiągalne.

Automatyzacja zadań, takich jak wdrażanie, skalowanie czy ogólne zarządzanie aplikacjami kontenerowymi, ma wiele zalet. Należy pamiętać, że bez zachowania odpowiednich środków ostrożności każde narzędzie może spowodować powstanie gigantycznej luk w systemie zabezpieczeń.

Kubernetes nie zarządza bezpieczeństwem

Z ostatnich raportów wynika, że ponad 86% organizacji zarządza jakąś częścią procesów roboczych związanych z kontenerami przy użyciu narzędzia Kubernetes. Jednak bezpieczeństwo wciąż rodzi duże obawy. W tym samym badaniu ponad połowa respondentów stwierdziła, że ich organizacja za mało inwestuje w bezpieczeństwo kontenerów. Bez odpowiedniej strategii może to szybko prowadzić do powstania opóźnień we wdrażaniu Kubernetes lub poważnych problemów z bezpieczeństwem.

Oprócz funkcji podstawowych, takich jak wymuszanie kontroli dostępu w oparciu o role, Kubernetes nie zapewnia żadnej ochrony aplikacji przed lukami bezpieczeństwa. Wdrożenie odpowiednich systemów bezpieczeństwa wymaga więc zastosowania dodatkowych programów lub korzystania z usług dostawców zewnętrznych.

O czym należy pamiętać

Oto niektóre kwestie, o których należy pamiętać przy zabezpieczaniu kontenerów w narzędziu Kubernetes: 

  • Konfiguracje domyślne 
  • Środowisko uruchomieniowe kontenerów 
  • Obrazy 
  • Bezpieczeństwo hosta 
  • Komunikacja pomiędzy kapsułami

 

Konfiguracje domyślne

Jednym z pierwszych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy zabezpieczaniu kontenerów Kubernetes, są konfiguracje domyślne. Wszystkie konfiguracje domyślne Kubernetes muszą być sprawdzone przed użyciem, aby ograniczyć ryzyko ataku w obrębie jednej kapsuły i zainfekowania pozostałych.

Mimo że Kubernetes dysponuje architekturą kontroli dostępu, to większość z tych funkcji jest domyślnie wyłączona. Zazwyczaj nie są one również skonfigurowane pod kątem egzekwowania zasad najmniejszych uprawnień, dając pełny dostęp do danych użytkownikom, którzy zupełnie go nie potrzebują. Takie wystawienie potencjalnie wrażliwych danych na kontakt ze złośliwymi czynnikami stanowi ogromne ryzyko.

Środowisko uruchomieniowe kontenerów

Środowiskiem, w którym uruchamiane są kontenery, jest specjalna aplikacja. Należy koniecznie pamiętać, że Kubernetes nie ma wbudowanej ochrony przed atakami na środowisko uruchomieniowe ani nie może wykryć włamań po ich wystąpieniu.

Jeśli w działającym kontenerze zostaną wykryte bieżące naruszenie lub nowa luka w zabezpieczeniach, cały kontener należy wyłączyć i uruchomić ponownie wersję niezaatakowaną. Należy także posłużyć się uzyskanymi informacjami, aby zmienić konfigurację komponentu środowiska w celu wyeliminowania głównej przyczyny problemu z bezpieczeństwem.

Obrazy

Obrazy mogą dodatkowo narażać kontenery na niebezpieczeństwo. Nieprawidłowo skonfigurowane obrazy zapewniają atakującym łatwy punkt dostępu do sieci, a obrazy zawierające konkretne klucze uwierzytelniania mogą dodatkowo ułatwiać im zadanie.

Wykrywanie złośliwego kodu wewnątrz obrazu kontenera wymaga funkcji skanowania luk w zabezpieczeniach rejestrów i środowiska produkcyjnego, a Kubernetes ich nie zapewnia.

Bezpieczeństwo hosta

Kubernetes z założenia uruchamia kontenery na serwerach, które są do niego przypisane. W związku z tym, że narzędzie do orkiestracji nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem tych serwerów, do ich monitorowania pod tym kątem muszą być używane inne procesy.

Wiele firm zwraca się w tym przypadku ku tradycyjnym zabezpieczeniom hostów, aby wykrywać exploity zasobów systemowych. Jeśli jednak zabezpieczenia hosta również zostaną naruszone, wówczas konsekwencje mogą być tragiczne w skutkach. Systemy hostów muszą być monitorowane pod kątem naruszeń zabezpieczeń i podejrzanych zachowań grożących złośliwymi atakami.

Komunikacja pomiędzy kapsułami

Domyślnie Kubernetes nie stosuje zasad sieci do każdej kapsuły, co oznacza, że mogą się ze sobą kontaktować. To duża zaleta umożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie kontenerów w obrębie wdrożeń. Taka infrastruktura jednak szybko może stać się łatwym celem dla cyberprzestępców, którym wystarczy włamać się tylko do jednego kontenera, aby następnie opanować całe środowisko.

Zasady sieciowe mogą pełnić rolę zapory ograniczającej możliwość komunikacji kapsuł tylko do wybranych zasobów.

Zabezpieczanie kontenerów Kubernetes

W większości organizacji korzystających z kontenerów Kubernetes zabezpieczenie ich ma kluczowe znaczenie dla ochrony sieci i aplikacji przed włamaniami i atakami. Skuteczne wprowadzenie zabezpieczeń na poszczególnych etapach cyklu życia kontenera Kubernetes daje firmom pewność, że stosowane środki są wystarczające.

Tematy dotyczące bezpieczeństwa kontenerów