Widoczność rozwiązań open source na potrzeby podejmowania opartych na danych decyzji o zabezpieczeniach

Wyeliminuj zagrożenia związane z rozwojem oprogramowania open source, zapewniając zespołom ds. zabezpieczeń odpowiednie narzędzia

Wdrażanie zabezpieczeń we wczesnej fazie tworzenia aplikacji

Trend Micro, lider w branży zabezpieczeń chmurowych, i Snyk, czołowy producent zabezpieczeń dla programistów rozwiązań open source, nawiązali partnerską współpracę w celu ochrony tworzonego i wdrażanego przez organizacje oprogramowania przed exploitami w świecie nieustannie zmieniających się cyberzagrożeń.

Pakiety open source stanowią podstawę aplikacji i znacznie skracają czas wprowadzania programu na rynek. Zespoły ds. bezpieczeństwa nie mają jednak wystarczających informacji na temat wpływu kodu open source i zagrożeń związanych z różnego rodzaju zależnościami w firmowych środowiskach rozwoju aplikacji.

Hakerzy wykorzystują luki w zabezpieczeniach obecne w pakietach i zależnościach open source do przeprowadzania ataków na różne organizacje, które wykorzystują ten sam niezabezpieczony kod w swoich aplikacjach. Przykładowo, wszystkie wersje pakietu NodeJS (1337qq-js) zawierają złośliwy kod, który odfiltrowuje poufne informacje przy użyciu skryptów instalacyjnych i obiera za cel systemy UNIX.

Podczas gdy trudno jest śledzić wszystkie pakiety open source wykorzystywane do tworzenia oprogramowania, dla zespołów ds. bezpieczeństwa jeszcze większym wyzwaniem staje się kontrolowanie obecnych w nich luk w zabezpieczeniach i ich poprawek w całej organizacji.

Zalety partnerstwa

Odpowiedź na wyzwania związane z bezpieczeństwem

Przedstawiamy Trend Micro Cloud One — Open Source Security by Snyk


Integracja zespołów ds. zabezpieczeń i programistów

Nie pomijamy zespołów programistycznych. Pomagamy im zdobyć wiedzę na temat technik zabezpieczeń

Wyobraź sobie, że twórcy usług chmurowych i specjaliści od bezpieczeństwa chmury ściśle ze sobą współpracują od początku pisania kodu aż do jego uruchomienia — w każdym środowisku programistycznym od momentu wprowadzenia kodu open source, nie przerywając procesu dostawy oprogramowania.

Wspólnie z firmą Snyk zbliżamy do siebie zespoły programistyczne i tezajmujące się zapewnianiem bezpieczeństwa za pomocą pierwszej w historii specjalnej usługi wspomagającej koncentrację i współpracę w zakresie bezpieczeństwa w procesie tworzenia oprogramowania i operacji.

Trend Micro Cloud One™ — Open Source Security by Snyk automatycznie znajduje, segreguje i zgłasza luki w zabezpieczeniach oraz problemy licencyjne w zależnościach oprogramowania open source, z którego korzystają Twoje aplikacje. Rozwiązanie jest dostarczane na platformie Trend Micro Cloud One zaprojektowanej dla twórców chmury. Zapewnia zespołom ds. bezpieczeństwa możliwość pełnej ochrony ich organizacji.

Open Source Security  pomaga zespołom ds. bezpieczeństwa w utrzymaniu tempa rozwoju aplikacji dzięki systemowemu przeglądowi zagrożeń, które mogą wpłynąć na działalność firmy i jej klientów.

Dzięki Trend Micro Cloud One zespoły zajmujące się zabezpieczeniami znają zagrożenia w projektach rozwoju oprogramowania, mogą nadawać priorytet problemom o znaczeniu krytycznym w celu ich monitorowania w konsoli oraz omawiać wszelkie kwestie wymagające uwagi z zespołami deweloperów. Specjaliści ds. bezpieczeństwa mogą więc ograniczać ryzyko po stronie CISO, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo aplikacji i doskonaląc najlepsze praktyki deweloperskie.

  • Uzyskaj pełny obraz sytuacji — od procesów zarządzania kodem źródłowym po tworzenie oprogramowania
  • Zarządzaj ryzykiem związanym z lukami w zabezpieczeniach kodu open source
  • Wykrywaj i rozwiązuj problemy dotyczące bezpieczeństwa zanim zaczną stanowić zagrożenie
     

Dowiedz się, jakie luki w zabezpieczeniach czają się w Twoich obrazach kontenerów

Według badań przeprowadzonych przez firmę Gartner

90% specjalistów korzysta z komponentów open source 1

Ta rozwijająca się partnerska współpraca stanowi dopełnienie funkcjonalności skanera luk w zabezpieczeniach kodu źródłowego Snyk, który jest dostępny w rozwiązaniu Trend Micro Cloud One™ — Container Security.

Container Security zapewnia najlepsze w swojej klasie mechanizmy kontroli uruchamiania i dostępu do kontenerów, a także funkcję skanowania obrazów kontenerów w celu wykrywania problemów z bezpieczeństwem, np. malware, poufnych danych i kluczy, naruszeń zgodności z przepisami i luk w zabezpieczeniach.

Zależności w technologii open source mogą wprowadzać do oprogramowania luki w zabezpieczeniach, narażając je na ataki, a co za tym idzie — ewentualną utratę poufnych danych.

Dzięki bazie danych dotyczącej luk w zabezpieczeniach opracowanej przez Snyk, platforma zabezpieczeń kontenerów rozszerza swój zakres działania także na oprogramowanie open source.

Jakie funkcje są obecnie dostępne w rozwiązaniu Open Source Security?

  • Wszelkie funkcje przeznaczone dla zespołów ds. bezpieczeństwa służące do monitorowania luk w zabezpieczeniach kodu open source i problemów licencyjnych w repozytoriach kodu.
  • Monitorowanie trendów dotyczących całego oprogramowania open source w organizacji przy użyciu pulpitów nawigacyjnych i raportów.
  • Identyfikowanie luk w zabezpieczeniach, które są znane deweloperom, i znajdowanie konkretnych rozwiązań w bazie wiedzy Snyk.
  • Automatyczne tworzenie list wykorzystywanych modułów open source w celu szybszego zapewnienia zgodności z przepisami.
  • Rozszerzone funkcje współpracy między zespołami ds. bezpieczeństwa i deweloperskimi oraz pomoc w ustanowieniu najlepszych praktyk dla tych ostatnich w celu monitorowania zagrożeń.

 

Lepsza współpraca, lepsze wyniki

Deweloperzy nie muszą już działać po omacku — Trend Micro umożliwia im współpracę z zespołami ds. bezpieczeństwa oraz szybsze ustalanie zagrożeń związanych z kodem open source i kontenerami.

Te zaawansowane funkcje w połączeniu z implementacją zabezpieczeń na wcześniejszym etapie tworzenia oprogramowania chronią przed koniecznością przesuwania terminów wdrożeń kontenerów z powodu wykrycia nieprzewidzianych zagrożeń.

O firmie Snyk

Logo firmy Snyk

Snyk to rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa przeznaczone dla programistów, które ułatwia firmom bezpieczne korzystanie z kodu open source. Snyk, wykorzystując swoją wyjątkową bazę danych, nieustannie znajduje i likwiduje znane luki w zabezpieczeniach oraz ujawnia przypadki złamania warunków licencji w zależnościach oprogramowania open source. Rozwiązane Snyk jest zintegrowane z procesami budowy oprogramowania, systemem kontroli kodu źródłowego (np. GitHub, BitBucket, GitLab) oraz procesami CI/CD, aby móc nieustannie monitorować aplikacje typu PaaS i bezserwerowe w trakcie produkcji.

Z rozwiązania Snyk korzysta już ponad 2,2 mln deweloperów

Ogłoszenie o nawiązaniu partnerskiej współpracy