Sprawdzone zabezpieczenie Twojego wirtualnego
centrum danych VMware    

Rozwiązania do zabezpieczania wirtualizacji zaprojektowane z myślą o VMware

Od 2008 roku firmy Trend Micro i VMware są strategicznymi partnerami pracującymi wspólnie nad transformacją i zabezpieczaniem współczesnych centrów danych. Obecnie oferujemy wiele zaawansowanych i elastycznych rozwiązań zabezpieczających opracowanych pod kątem ochrony wdrożeń VMware w centrach danych, chmurach prywatnych i publicznych oraz środowiskach hybrydowych. 

Współpracujemy z VMware, aby zabezpieczać zdefiniowane programowo centra danych i hybrydowe środowiska chmurowe, a także w celu zarządzania zabezpieczeniami w ramach operacji. 

Trend Micro zdobywa nagrodę VMware Global Partner Innovation Award 2017

Jesteśmy dumni ze zdobycia naszej drugiej nagrody Global VMware Partner Innovation Award w kategorii Technical ISV na konferencji VMware Partner Leadership Summit 2018. To znaczące wyróżnienie i osiągnięcie zbiegło się z przyznaniem przez VMware firmie Trend Micro tytułu Japan Partner Award siódmy rok z rzędu. 

Nagrody VMware za rok 2017 to dowód na siłę naszego dziesięcioletniego partnerstwa z VMware, a także naszego zaangażowania na rzecz czołowych technologii w dziedzinie bezpieczeństwa i sukcesu naszych klientów. 

Centrum danych zdefiniowane programowo

  • Ochrona wdrożeń vSphere: Integracja z vSphere na poziomie monitora maszyny wirtualnej to nowy poziom zabezpieczenia wirtualizacji, ułatwienia wdrożenia i zwiększenia wydajności. Dzięki wydajności i automatyzacji tego podejścia nasi wspólni klienci mogą łatwo zabezpieczać zwirtualizowane systemy z wieloma procesami kontroli bezpieczeństwa.
  • Zabezpieczanie zwirtualizowanych sieci przy użyciu NSX: Dzięki obsłudze NSX obejmującej zarówno introspekcję gości, jak i sieci, nasi wspólni klienci mogą w dalszym ciągu korzystać z wydajności zabezpieczeń opartych na monitorze maszyny wirtualnej przy jednoczesnym usprawnieniu wdrożenia i automatyzacji za pośrednictwem NSX, obejmującego między innymi obsługę przypadków użycia związanych z mikrosegmentacją.
  • Zabezpieczanie wdrożeń Horizon VDI: Integracja z Horizon VDI pomaga zmniejszyć ryzyko narażenia na zagrożenia, chronić przed atakami między maszynami wirtualnymi i przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się złośliwego oprogramowania, takiego jak ransomware. Nasze sprawdzone podejście do integracji zapobiega konfliktowi zasobów w maszynach wirtualnych i eliminuje martwe punkty wynikające z wdrażania, przywracania, wstrzymywania i ponownego uruchamiania pulpitów wirtualnych.


Hybrydowe środowiska chmurowe

Oferujemy spójne zabezpieczenie całej chmury hybrydowej, wspierając organizacje wdrażające chmury publiczne, takie jak Amazon Web Services (AWS), Microsoft® Azure™ i IBM SoftLayer. Dzięki głębokiej integracji z technologiami VMware i zoptymalizowanym zabezpieczeniom chmury organizacje mogą bez obaw rozszerzać zasięg swoich centrów danych VMware o chmury publiczne.

Zarządzanie zabezpieczeniami w ramach operacji

  • Automatyzacja wykrywania maszyn wirtualnych i wdrażania zabezpieczeń w vSphere: Dzięki głębokiej integracji z vCenter nasze podejście umożliwia zespołom IT wykonywanie kwerend dotyczących stanu zabezpieczeń zarządzanych maszyn wirtualnych oraz jego monitorowanie. Pełna widoczność umożliwia organizacjom łatwe tworzenie zasad bezpieczeństwa i zarządzanie nimi, otrzymywanie alertów i podejmowanie działań zapobiegawczych w celu ochrony centrum danych.
  • Integracja zabezpieczeń i operacji z vRealize Operations: Nasza unikatowa integracja z VMware vRealize Operations umożliwia zespołowi operacyjnemu podglądanie stanu zabezpieczeń, również w kontekście ogólnej kondycji wirtualnego centrum danych. To pozwala na skorelowanie działań systemowych i zabezpieczających w celu szybkiego reagowania na problemy w wirtualnym centrum danych.


Partnerstwo w celu zwiększania wartości

Oprócz głębokiej integracji technicznej współpraca Trend Micro i VMware umożliwia także organizacjom łatwe testowanie wspólnych rozwiązań. Dostępne są pakiety rozwiązań obejmujące produkty VMware, Trend Micro i partnerów strategicznych (VCE, Cisco, IBM, Dell, HPE i nie tylko), które pozwalają zmaksymalizować wartość inwestycji. Te wspólne pakiety upraszczają zakup i wdrożenie połączonej oferty, w tym usług wsparcia, przekładając się na ostateczny sukces.