Kompleksowa ochrona

Osłaniaj swoją organizację przed najnowszymi zagrożeniami i ukierunkowanymi atakami

Współczesny dynamiczny krajobraz zagrożeń

We współczesnym złożonym krajobrazie zagrożeń organizacje często korzystają z różnych zabezpieczeń, aby chronić się przed ciągłym ryzykiem ataków, które nie są już skierowane przeciwko wielu celom, ale mają bardzo ukierunkowany charakter. Zarządzanie kompleksowymi, różnorodnymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa, które nie integrują się ze sobą, staje się dużym wyzwaniem, a liczne zagrożenia sieci mogą pozostać niezauważone. Twoja organizacja potrzebuje innej strategii w zakresie bezpieczeństwa.

Nowoczesne podejście do bezpieczeństwa

Łączona ochrona przed zagrożeniami firmy Trend Micro korzysta z możliwości technologii zabezpieczeń XGen™ i stanowi warstwowe podejście do kwestii bezpieczeństwa, zapewniając lepszą ochronę i szybsze reakcje na nowe zagrożenia oraz szerszy wgląd, i usprawnia badanie zagrożeń w całej organizacji.

Connected Threat Defense

Ochrona organizacji

Skorzystaj z bardzo skutecznych tradycyjnych zabezpieczeń, takich jak zabezpieczanie przed złośliwym oprogramowaniem, zapobieganie włamaniom (IPS), białe listy, szyfrowanie i zapobieganie utracie danych. Te metody, połączone z najnowszymi technikami, takimi jak uczenie maszynowe o wysokiej precyzji i analiza zachowania systemu w celu wykrycia oprogramowania ransomware lub innych zaawansowanych zagrożeń, pozwalają zapewnić lepszą ochroną Twojej organizacji.

Wykrywanie zaawansowanego złośliwego oprogramowania, złośliwych zachowań i niepożądanej komunikacji, które nie są widoczne dla standardowych zabezpieczeń ma kluczowe znaczenie i wymaga korzystania z zróżnicowanych, warstwowych technik.

Wykrywanie zagrożeń w całej firmie

Narzędzia do skanowania sieci zapewniają całościowe monitorowanie ruchu sieciowego, a skanowanie ponad 100 protokołów umożliwia wykrywanie podejrzanych działań, &komunikacji pomiędzy atakowanym systemem i atakującymi (command and control, C&C), a także poprzecznych ruchów komunikatów przychodzących, wychodzących i wewnętrznych, i zapewnia wgląd w możliwe zagrożenia, dając szansę im zapobiec.

Po wykryciu  podejrzany element jest automatycznie przenoszony do dostosowanego wirtualnego środowiska piaskownicy, zoptymalizowanego pod kątem sprawdzenia, czy element jest naprawdę szkodliwy.

Szybsze reakcje na zagrożenia

W ramach łączonej ochrony przed zagrożeniami możliwości szybkiej reakcji obejmują aktualizacje w czasie rzeczywistym oraz liczne technologie zabezpieczeń, które zapobiegają przyszłym atakom, analizują przyczyny i przyspieszają naprawę skutków ataku.

W razie wykrycia ataku ukierunkowana analiza obejmujące złośliwe pliki, adresy IP i komunikację C&C jest udostępniana na różnych produktach i w różnych środowiskach (użytkownikom końcowym, serwerom, w chmurze i w sieci), zapewniając ochronę w czasie rzeczywistym. W przypadku kolejnego ataku takich obiektów można zablokować je automatycznie — jest to zaleta łączonej ochrony przed zagrożeniami.

Monitorowanie i mechanizmy badawcze

Połączenie pracy takich elementów umożliwia udostępnianie danych w różnych warstwach zabezpieczeń, zapewniając skonsolidowany wgląd we wszystkie wydarzenia. Scentralizowana widoczność wszystkich warstw zabezpieczeń zapewnia szeroki wgląd w bezpieczeństwo sieci, punktów końcowych oraz hybrydowych środowisk chmury, a także ułatwia badanie zagrożeń oraz rutynowe zadania związane z zarządzaniem.

Opinie klientów

Seneca College

„Firma Trend Micro była jedynym dostawcą oferującym prawdziwie holistyczne rozwiązanie — oprócz tego udostępniała dodatkowe funkcje, dzięki którym możemy o krok wyprzedzać nowe zagrożenia”. ...więcej

Joseph Lee,
kierownik działu bezpieczeństwa i zgodności z przepisami,
Seneca College

Protect more

Zapewnij sobie szerszą ochronę

Kompleksowa ochrona firmy Trend Micro wykorzystuje następujące rozwiązania zabezpieczające: User Protection,Network Defense oraz Hybrid Cloud Security. Te połączone rozwiązania, wraz z naszą globalną wiedzą o zagrożeniach oraz scentralizowanymi mechanizmami widoczności i kontroli, współpracują ze sobą i są obsługiwane przez platformę XGen™ Security.