Connected Threat Defense

Osłaniaj swoją organizację przed najnowszymi zagrożeniami i ukierunkowanymi atakami

Współczesny dynamiczny krajobraz zagrożeń

We współczesnym złożonym krajobrazie zagrożeń organizacje często korzystają z różnych zabezpieczeń — ESG opisuje do 25 — aby chronić się przed ciągłym ryzykiem ataków. Te zagrożenia nie są już skierowane przeciwko wielu celom, ale mają bardzo ukierunkowany charakter. Zarządzanie kompleksowymi, różnorodnymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa, które nie integrują się ze sobą, staje się dużym wyzwaniem, a zagrożenia sieci mogą pozostać niezauważone. Twoja organizacja potrzebuje innej strategii w zakresie bezpieczeństwa.

Nowoczesne podejście do bezpieczeństwa

Łączona ochrona przed zagrożeniami firmy Trend Micro korzysta z możliwości technologii zabezpieczeń XGen™ i stanowi warstwowe podejście do kwestii bezpieczeństwa, zapewniając lepszą ochronę i szybsze reakcje na nowe zagrożenia oraz szerszy wgląd, i usprawnia badanie zagrożeń w całej infrastrukturze IT.

Connected Threat Defense

Ochrona organizacji

Skorzystaj z bardzo skutecznych tradycyjnych zabezpieczeń przed znanymi zagrożeniami, takich jak zabezpieczanie przed złośliwym oprogramowaniem, zapobieganie włamaniom (IPS), bezpieczne listy, szyfrowanie i zapobieganie utracie danych. Te metody działają w połączeniu z najnowszymi technikami, takimi jak uczenie maszynowe o wysokiej precyzji i analiza zachowania systemu w celu wykrycia oprogramowania ransomware, bezplikowych szkodliwych programów i innych zaawansowanych zagrożeń.

Wykrywanie zaawansowanego złośliwego oprogramowania, złośliwych zachowań i niepożądanej komunikacji, które nie są widoczne dla standardowych zabezpieczeń ma kluczowe znaczenie i wymaga korzystania z zróżnicowanych, warstwowych technik.

Wykrywanie i identyfikacja zagrożeń w całej firmie

Rozwiązanie Trend Micro™ XDR poddaje dane zebrane i skorelowane przez trend Micro™ Smart Protection Network™ obróbce przez AI i specjalistycznym analizom w celu zdobycia jak największej ilości informacji oraz prowadzenia dochodzeń w poczcie elektronicznej, punktach końcowych, na serwerach, w chmurze i sieci. Informacje z sieci globalnej umożliwiają zdobycie szerszego kontekstu poprzez optymalne wykorzystanie możliwości AI i modeli analitycznych. Zdarzenia, które pozornie wyglądają na mało istotne mogą okazać się ważnymi wskaźnikami zagrożenia, które można szybko opanować, aby ograniczyć rozprzestrzenienie i szkody.

Szybsze reakcje na zagrożenia

Pełny wgląd w liczne warstwy technologiczne zapewniany przez rozwiązanie Connected Threat Defense pozwala na szybkie wykrycie źródła problemu i podjęcie najbardziej odpowiednich środków zaradczych. Obejmują one możliwości szybkiej reakcji umożliwiające aktualizacje w czasie rzeczywistym oraz liczne technologie zabezpieczeń, które zapobiegają przyszłym atakom, analizują przyczyny i przyspieszają naprawę skutków ataku.

W razie wykrycia ataku ukierunkowana analiza obejmujące złośliwe pliki, adresy IP i komunikację C&C jest udostępniana na różnych produktach i w różnych środowiskach (poczcie elektronicznej, użytkownikom końcowym, serwerom, w chmurze i w sieci), zapewniając ochronę w czasie rzeczywistym. W przypadku kolejnego ataku takich obiektów można zablokować je automatycznie — jest to jedna z wielu zalet rozwiązania Connected Threat Defense.

Monitorowanie i mechanizmy badawcze

Dzięki połączeniu pracy takich elementów XDR umożliwia udostępnianie danych w różnych warstwach zabezpieczeń, zapewniając skonsolidowany wgląd we wszystkie wydarzenia. Centralny system informacji obejmujący wszystkie warstwy zabezpieczeń zapewnia kompletny obraz stanu bezpieczeństwa poczty elektronicznej, punktów końcowych, serwerów, chmury i sieci.

Opinie klientów

Seneca College

„Firma Trend Micro była jedynym dostawcą oferującym prawdziwie holistyczne rozwiązanie — oprócz tego udostępniała dodatkowe funkcje, dzięki którym możemy o krok wyprzedzać nowe zagrożenia”. ...więcej

Joseph Lee,
kierownik działu bezpieczeństwa i zgodności z przepisami,
Seneca College

Zapewnij sobie szerszą ochronę

Zapewnij sobie szerszą ochronę

Trend Micro Connected Threat Defense wykorzystuje następujące rozwiązania zabezpieczające: User Protection,Network Defense oraz Hybrid Cloud Security. Te połączone rozwiązania, wraz z naszą globalną wiedzą o zagrożeniach oraz scentralizowanymi mechanizmami widoczności zapewnianymi przez Trend Micro XDR, współpracują ze sobą i są obsługiwane przez platformę XGen™ Security.