InterScan Web Security as a Service

Dynamiczna ochrona przed cyberzagrożeniami

Informacje ogólne

Rosnące wyrafinowanie i złożoność zagrożeń internetowych w połączeniu z nowymi sposobami pracy spowodowało stopniowe ograniczenie skuteczności tradycyjnych rozwiązań do ochrony w Internecie. Oprócz blokowania złośliwego kodu, nieodpowiednich witryn internetowych i ukierunkowanych ataków menedżerowie zabezpieczeń muszą także chronić coraz bardziej mobilnych pracowników, którzy chcą mieć dostęp do nowych chmurowych aplikacji klienckich i aplikacji Web 2.0 — przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów zarządzania i obsługi sieci.

Rozwiązanie Trend Micro InterScan Web Security as a Service zapewnia dynamiczną ochronę przed cyberzagrożeniami w chmurze, zanim dotrą one do użytkowników lub sieci. Zapewnia ono także widoczność w czasie rzeczywistym i kontrolę nad aktywnością pracowników w Internecie. Rozwiązanie to znajduje się w chmurze, co pozwala chronić każdego użytkownika, w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu — wszystko na podstawie jednego zestawu zasad, który przemieszcza się wraz z użytkownikiem. Eliminuje to potrzebę kosztownego generowania ruchu w łączach dosyłowych i zarządzania wieloma zabezpieczonymi bramami internetowymi w wielu lokalizacjach. Ponadto to rozwiązanie rozwija się elastycznie wraz z firmą — bez potrzeby kupowania i utrzymywania oprogramowania lub sprzętu oraz zarządzania nimi. 

Download Datasheet

Pobierz
arkusz danych

Chmurowe zabezpieczenia bramy internetowej

Zabezpieczane elementy

 • Brama internetowa w chmurze

 

Ochrona przed zagrożeniami i ochrona danych

 • Aplikacje chmurowe 
 • Aplikacje Web 2.0
 • Zaawansowane trwałe zagrożenia
 • Ataki typu zero-day
 • Złośliwe oprogramowanie
 • Wirusy i robaki
 • Boty i wywołania zwrotne command and control (C&C)
 • Programy szpiegujące i rejestratory klawiszy
 • Złośliwy kod na urządzeniach mobilnych
 • Rootkity
 • Ataki typu phishing
 • Zagrożenia zawartości

 

Integracja z 

 • usługą ActiveDirectory® 

 

Główne korzyści

Doskonała ochrona — na każdym urządzeniu, w dowolnym miejscu

Rozwiązanie InterScan Web Security powstrzymuje zagrożenia w chmurze, zanim dotrą do punktów końcowych. Chroni ono użytkowników na dowolnym urządzeniu, w tym na platformach stacjonarnych i mobilnych, w dowolnym miejscu w sieci firmowej i poza nią. Zapewnia kompleksową ochronę w czasie rzeczywistym przed wszystkimi zagrożeniami internetowymi za pomocą zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem, najbardziej zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami, filtrowania adresów URL oraz informacjom o reputacji stron internetowych. Wykorzystując ochronę w czasie rzeczywistym globalnej infrastruktury Smart Protection Network, rozwiązanie to zapewnia ochronę nawet przed nowymi zagrożeniami.

Swoboda dla użytkowników — kontrola i widoczność dla Ciebie

Zapewnij użytkownikom swobodę pracy w dowolny sposób i z dowolnego miejsca na wybranym przez nich urządzeniu, zachowując jednocześnie pełną widoczność i kontrolę nad ich aktywnością internetową dzięki precyzyjnej kontroli ponad 1000 aplikacji i protokołów internetowych. Chmura o wysokiej wydajności gwarantuje dostępność i niezawodność oraz zasoby na całym świecie ze strefami obecności w pobliżu dowolnych lokalizacji użytkowników. Rozwiązanie InterScan Web Security as a Service zapewnia niemal zerowe opóźnienie i w żaden sposób nie wpływa na komfort użytkownika.

Zarządzanie i raportowanie — zaawansowane, lecz proste w obsłudze

Intuicyjna, oparta na chmurze konsola zarządzania umożliwia monitorowanie aktywności internetowej użytkowników w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastowe rozwiązywanie problemów. Interaktywne, dostosowywalne pulpity nawigacyjne i raporty zapewniają pełny wgląd w wykorzystanie sieci Web i dane, które są najbardziej przydatne do oceny poziomu bezpieczeństwa, zasobów ludzkich i zgodności z przepisami.

Maksymalizacja korzyści z chmury — opłacalność i elastyczność

Rozwiązanie InterScan Web Security as a Service umożliwia Ci zarządzanie zasadami, podczas gdy firma Trend Micro zarządza infrastrukturą, uwalniając Twoje zasoby, które możesz wykorzystać do zwiększenia wartości firmy. Możesz zabezpieczyć wszystkich swoich użytkowników globalnie bez konieczności kupowania i konserwacji lokalnego sprzętu i oprogramowania oraz zarządzania nimi, a także wyeliminować kosztowne generowanie ruchu internetowego w łączach dosyłowych. Ponadto Twoja organizacja odniesie korzyści z przewidywalnych kosztów operacyjnych dzięki cennikowi subskrypcji opartej na liczbie użytkowników, który obejmuje pełną obsługę i pomoc techniczną oraz elastyczną pojemność, która szybko wzrośnie wraz z wymaganiami firmy.

 

Ochrona użytkownika

Produkt InterScan Web Security jest częścią wielowarstwowego rozwiązania Trend Micro User Protection, które zapewnia najszerszy zakres połączonej wzajemnie ochrony przed zagrożeniami i ochrony danych na wszystkich punktach końcowych, w poczcie e-mail i narzędziach do współpracy oraz w Internecie i na urządzeniach mobilnych. 

Najważniejsze funkcje

Nagradzane oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie na poziomie bramy

 • Skanuje ruch przychodzący i wychodzący pod kątem złośliwego oprogramowania
 • Zapobiega zainfekowaniu sieci przez złośliwe oprogramowanie, zmniejszając obciążenie zabezpieczeń punktów końcowych
 • Powstrzymuje pobieranie wirusów i oprogramowania szpiegującego, próby wywołań zwrotnych złośliwego oprogramowania, a także przedostania się złośliwego oprogramowania do sieci 
 • Zamyka lukę w zabezpieczeniach protokołu HTTPS, odszyfrowując i sprawdzając zaszyfrowaną zawartość 

 

Ocena reputacji stron internetowych przy użyciu skorelowanych informacji o zagrożeniach 
 
 • Technologia oceniania reputacji stron internetowych Trend Micro Smart Protection Network blokuje dostęp do złośliwych witryn internetowych
 • Chroni przed nowymi zagrożeniami i podejrzaną aktywnością w czasie rzeczywistym
 • Wykrywa i blokuje sieci botnet oraz komunikację ataków precyzyjnych command and control (C&C) za pomocą analizy zagrożeń globalnych i lokalnych

 

Zaawansowane i elastyczne filtrowanie adresów URL oraz aktywnych kodów 
 
 • Używa kategoryzowania i ustalania reputacji adresów URL w czasie rzeczywistym do identyfikowania nieodpowiednich lub złośliwych witryn
 • Oferuje trzy różne akcje zasad w ramach kontroli dostępu do Internetu: monitorowanie, zezwalanie i blokowanie
 • Obsługuje blokowanie na poziomie obiektów w przypadku dynamicznych stron internetowych, takich jak hybrydy Web 2.0
 • Powstrzymuje pobieranie w tle oraz dostęp do witryn związanych z oprogramowaniem szpiegującym i phishingiem

 

Widoczność i kontrola aplikacji 
 
 • Monitoruje i raportuje ponad 1000 aplikacji i protokołów internetowych, w tym komunikatory, sieci równorzędne, aplikacje sieci społecznościowych i strumieniowe przesyłanie multimediów
 • Umożliwia tworzenie szczegółowych zasad, co pozwala kontrolować wszystkie działania w Internecie (na przykład zezwalać na wyświetlanie mediów społecznościowych, ale uniemożliwiać publikowanie w nich)
 • Wymusza zasady na podstawie lokalizacji i harmonogramu

 

 • Chmura o wysokiej wydajności 

 • Zapewnia elastyczność rozwoju wraz z firmą przez maksymalne wykorzystanie wysoko wydajnej i niezawodnej infrastruktury chmury
 • Zapewnia strefy obecności na całym świecie oraz infrastrukturę chmury z certyfikatem ISO 27001
 • Gwarantuje czas prawidłowego działania na poziomie 99,99% i niemal zerowe opóźnienie na podstawie czołowej w branży umowy dotyczącej poziomu usług
Jak to działa

 

Żądania internetowe od wszystkich użytkowników, niezależnie od urządzenia i lokalizacji, są kierowane do rozwiązania InterScan Web Security as a Service w chmurze. Następnie rozwiązanie InterScan Web Security przeprowadza inspekcję tego ruchu sieciowego i za pomocą platformy Trend Micro Smart Protection Network sprawdza reputację adresu URL oraz ewentualną obecność złośliwego oprogramowania. Na podstawie skonfigurowanych przez Ciebie zasad ruch jest dozwalany, blokowany lub monitorowany.