ScanMail Suite for IBM Domino

Najlepsza ochrona serwera poczty. Niższe koszty administracyjne.

Informacje ogólne

Większość rozwiązań zabezpieczających serwery poczty opiera się na okresowych aktualizacjach oraz bazach danych dotyczących zagrożeń — nie wykrywają one szkodliwych adresów URL ani ukierunkowanych ataków, takich jak zaawansowane trwałe zagrożenia (APT). Te ukryte zagrożenia zwykle dostają się do sieci za pośrednictwem silnie ukierunkowanych wiadomości e-mail, w związku z czym brama wiadomości i serwer poczty są odpowiednimi miejscami na ich zatrzymanie.

Rozwiązanie ScanMail Suite for IBM Domino zatrzymuje silnie ukierunkowane ataki e-mail, takie jak ataki typu spear phishing, dzięki funkcjom wykrywania wykorzystywania dokumentów, ulepszonej usłudze analizy reputacji witryn i kontroli w środowisku piaskownicy w ramach niestandardowej obrony przed APT. Rozwiązanie ScanMail blokuje również tradycyjne zagrożenia dzięki technologii analizy reputacji i skorelowanych danych globalnych dotyczących zagrożeń pochodzących z chmurowego systemu zabezpieczeń Trend Micro™ Smart Protection Network™. ScanMail cieszy się sławą najlepszego rozwiązania chroniącego przez spamem i phishingiem — konsekwentnie przewyższa osiem innych produktów w kwartalnych testach od roku 2011.

Jako natywna aplikacja serwera Domino rozwiązanie ScanMail Suite jest zoptymalizowane pod kątem wysokiej wydajności i łatwości użytkowania. Według badań analitycznych funkcje oszczędzające czas, takie jak centralne zarządzanie, zapobieganie utracie danych (DLP) w oparciu o szablony, dostęp oparty na rolach i optymalizacje Domino, sprawiają, że całkowity koszt posiadania spada w przypadku tego rozwiązania o 35%.

 Download Datasheet

Pobierz
arkusz danych

OPROGRAMOWANIE

Zabezpieczane elementy

 • Serwer poczty
 • Wewnętrzna kontrola
 • Dane przychodzące i wychodzące

Ochrona przed zagrożeniami

 • Ochrona antywirusowa
 • Ochrona przed zagrożeniami internetowymi
 • Ochrona przed spamem
 • Ochrona przed atakami typu phishing
 • Filtrowanie treści
 • Zapobieganie utracie danych
 • Ukierunkowane ataki i zaawansowane trwałe zagrożenia (APT)

Korzyści

Ochrona organizacji przed zaawansowanymi trwałymi zagrożeniami (APT) i innego rodzaju atakami ukierunkowanymi

 • Wykrywanie ukierunkowanych ataków i zaawansowanych ataków z użyciem złośliwego oprogramowania przy użyciu wielu technologii ochrony
 • Przeprowadzanie analiz wykonania w piaskownicy w konkretnym środowisku i dostęp do skorelowanych danych dotyczących zagrożeń dzięki integracji z rozwiązaniem Deep Discovery Analyzer 
 • Rozsyłanie niestandardowych aktualizacji zabezpieczeń do innych warstw zabezpieczeń w celu naprawiania skutków i zapobiegania przyszłym atakom z wykorzystaniem podobnego złośliwego oprogramowania
   

Lepsze blokowanie złośliwego oprogramowania, ataków typu phishing i spamu dzięki technologii oceny reputacji

 • Zatrzymywanie złośliwych załączników i łączy, aby zapobiegać pobieraniu szkodliwych plików
 • Jedyne rozwiązanie wykorzystujące skorelowane technologie analizy reputacji poczty e-mail, plików i zasobów internetowych w celu blokowania większej liczby zagrożeń związanych z wiadomościami
 • Lepsze filtrowanie spamu potwierdzone przez konsekwentne pokonywanie ośmiu innych produktów zabezpieczających w testach zewnętrznych przeprowadzanych przez Opus One
 • Identyfikuje wiadomości typu graymail, takie jak biuletyny marketingowe, i umożliwia ich opcjonalne sortowanie 
   

Obniżanie kosztów IT i zwiększanie wydajności

 • Usprawnienie działań z zakresu bezpieczeństwa poczty dzięki przemyślanej konfiguracji grup, skutecznemu zarządzaniu, scentralizowanemu rejestrowaniu i raportowaniu
 • Uproszczenie zapewnienia zgodności, w tym spełnienia wymagań RODO i postępowania zgodnie z inicjatywami w zakresie prywatności danych dzięki centralnie zarządzanej ochronie przed utratą danych opartej na szablonach

Główne korzyści

 • Chroni osoby przed ukierunkowanymi atakami, takimi jak spear phishing
 • Zapewnia wiodącą ochronę opartą na chmurze, zatrzymując zagrożenia na serwerze poczty, nawet zanim dotrą do użytkowników końcowych
 • Zapewnia widoczność i kontrolę danych, zapobiegając utracie danych i wspomagając utrzymanie zgodności z przepisami
 • Obniża wymagania w zakresie administracji i całkowity koszt posiadania dzięki centralnemu zarządzaniu
Ryzyko ukierunkowanych ataków powoduje konieczność zabezpieczania sieci

Zabezpieczenia komunikatorów firmy Trend Micro zapewniają ochronę przed ukierunkowanymi atakami dzięki ulepszonej usłudze analizy reputacji witryn, nowemu aparatowi wykrywania zagrożeń i nowemu urządzeniu do analizy zagrożeń, które blokuje wysoce ukierunkowane ataki e-mail przy użyciu analizy wykonania w trybie piaskownicy. Integracja tych składników zapewnia ochronę sieci i pozwala wykrywać i analizować ukierunkowane ataki oraz dostosowywać się do nich i odpowiednio na nie reagować.

Składniki rozwiązania Scanmail Suite

Rozwiązanie ScanMail Suite zostało rozszerzone o wbudowane funkcje ochrony przed ukierunkowanymi atakami

 • Enhanced Web Reputation blokuje wiadomości e-mail, w których treści lub załącznikach znajdują się niebezpieczne adresy URL. Funkcja działa w oparciu o rozwiązanie Trend Micro™ Smart Protection Network™, które kojarzy informacje o zagrożeniach z analizą danych Big Data i wykorzystuje technologie predykcyjne
 • Advanced Threat Scan Engine to rozwiązanie, które wykrywa zaawansowane złośliwe oprogramowanie w plikach Adobe PDF, plikach pakietu MS Office oraz w innych formatach dokumentów, wykorzystując statyczne i heurystyczne metody logiki do wykrywania znanych i nowych programów wykorzystujących luki w zabezpieczeniach. Skanuje również magazyn poczty elektronicznej Domino od kątem ukierunkowanych zagrożeń, które mogły przedostać się do organizacji przed wprowadzeniem ochrony. Po zintegrowaniu z narzędziem Trend Micro™ Deep Discovery™ Analyzer rozwiązanie to pozwala przenieść do kwarantanny podejrzane załączniki i przeprowadzić automatyczną analizę wykonania w środowisku piaskownicy — równolegle, bez wpływu na dostarczanie większości wiadomości.
Składniki rozwiązania Deep Discovery Analyzer (do kupienia osobno)

Deep Discovery Analyzer to urządzenie, które daje możliwość korzystania ze środowiska piaskownicy, zbierania dzienników w ramach całej sieci i przeprowadzania dogłębnej analizy zagrożeń na ujednoliconej platformie analitycznej, która stanowi podstawę rozwiązania Trend Micro Network Defense.

 • Custom Threat Analysis to rozwiązanie, które umożliwia automatyczną, dogłębną analizę symulowanego otwarcia potencjalnie szkodliwych plików załączników, w tym plików wykonywalnych i typowych dokumentów biurowych, w bezpiecznym środowisku piaskownicy. Umożliwia klientom tworzenie i analizowanie wielu dostosowanych do ich potrzeb obrazów docelowych, które stanowią dokładne odwzorowanie ich własnych środowisk.
 • Custom Threat Intelligence analizuje dzienniki produktów Trend Micro i rozwiązań innych firm w połączeniu z analizami zagrożeń firmy Trend Micro, co pozwala uzyskać szczegółowy wgląd umożliwiający ocenę zdarzeń na podstawie ryzyka, odizolowanie problematycznych zasobów i naprawienie szkód.
 • Adaptive Security Updates to rozwiązanie rozsyłające niestandardowe aktualizacje zabezpieczeń, które umożliwiają ochronę adaptacyjną i naprawę skutków zagrożeń przy użyciu rozwiązania ScanMail, innych produktów firmy Trend Micro i dostarczanych przez inne firmy zabezpieczeń w różnych warstwach.

„Kiedy wdrażaliśmy rozwiązanie Trend Micro ScanMail for IBM Domino, wdrożenie było tak łatwe, że rozpoczęliśmy z firmą Trend Micro rozmowy dotyczące zabezpieczeń punktów końcowych”.

Paul Key
Kierownik ds. bezpieczeństwa IT
Wincanton

Najważniejsze funkcje

Ochrona przed ukierunkowanymi atakami i atakami typu spear phishing

Rozszerzona ocena reputacji stron internetowych, wykrywanie programów wykorzystujących luki w dokumentach, analiza wykonania w trybie piaskownicy oraz niestandardowa analiza zagrożeń zapewniają kompleksową ochronę przed zagrożeniami poczty e-mail, w tym atakami typu spear phishing powiązanymi z zaawansowanymi trwałymi zagrożeniami i innymi zagrożeniami ukierunkowanymi.

 • Wykrywanie znanych i nieznanych programów wykorzystujących luki zabezpieczeń w plikach Adobe PDF, MS Office i innych formatach dokumentów
 • Przeprowadzanie analiz wykonania złośliwego oprogramowania oraz generowanie niestandardowych analiz zagrożeń i adaptacyjnych aktualizacji zabezpieczeń dzięki opcjonalnej integracji z urządzeniem Deep Discovery Analyzer
 • Zapobieganie przedostawaniu się zagrożeń do środowiska użytkownika dzięki natychmiastowej ochronie opartej na najlepszym globalnym zbiorze wiedzy o zagrożeniach


Dodatkowy moduł Data Loss Prevention

Rozszerzenie istniejących zabezpieczeń w celu zapewnienia zgodności z przepisami i zapobiegania utracie danych. Zintegrowane funkcje DLP ułatwiają ochronę danych, zapewniając jednocześnie widoczność i kontrolę nad danymi w ruchu i w spoczynku.

 • Śledzenie poufnych danych przepływających przez system poczty e-mail i magazyn poczty
 • Przyspieszenie konfiguracji i poprawa dokładności dzięki ponad 200 szablonom zgodności
 • Uproszczenie wdrażania za sprawą dodatku do natychmiastowego zapobiegania utracie danych, który nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu ani oprogramowania, umożliwiając szczegółowe egzekwowanie zasad opartych na protokole LDAP
 • Umożliwienie personelowi specjalizującemu się w zapewnianiu zgodności scentralizowanego zarządzania zasadami DLP i naruszeniami w innych produktach firmy Trend Micro, od punktu końcowego do bramy, przy użyciu konsoli Control Manager


Optymalizacja pod kątem Domino

ScanMail to natywna aplikacja 64-bitowa, która jest ściśle zintegrowana ze środowiskiem Domino, aby skutecznie chronić wiadomości e-mail przy jednoczesnym jak najmniejszym obciążaniu zasobów.

 • Możliwość obsługi pełnego klastra
 • Zarządzanie zagrożeniami przy użyciu jednego serwera aktualizacji przystosowanego do wielu platform
 • Obsługa zdalnego zarządzania    


Zaawansowane funkcje konfiguracji i zarządzania

 • Możliwość korzystania ze zautomatyzowanych zadań i skryptów instalacji
 • Obniżenie kosztów IT dzięki łatwej administracji


Unikalna technologia analizy reputacji blokująca spam, phishing i złośliwe oprogramowanie

Wykorzystuje analizę danych Big Data i technologie predykcyjne do skorelowania danych reputacji plików, zasobów sieci i poczty e-mail w chmurze w celu zapewnienia natychmiastowej ochrony przed nowymi zagrożeniami

 • Sprawdzanie treści wiadomości e-mail i załączników pod kątem niebezpiecznych łączy i blokowanie ataków typu phishing dzięki zastosowaniu ulepszonej funkcji analizy reputacji witryn
 • Spadek łącznej liczby przychodzących wiadomości e-mail nawet o 85% dzięki funkcji analizy reputacji nadawcy wiadomości e-mail pozwala zwolnić zasoby sieciowe
 • Według niezależnych testów zatrzymuje więcej spamu niż inne zabezpieczenia  

 

Minimalne wymagania systemowe

Trend Micro ScanMail for IBM Domino uruchamia się bezpośrednio na serwerze Domino, aby zapewniać bezpieczeństwo użytkownikom, systemom i danym Domino. Ta natywna aplikacja Domino nadal obsługuje najszerszy zakres środowisk operacyjnych Domino w branży — Windows, Linux (na urządzeniach x86 i IBM System z), AIX, i5 OS, z/OS i Solaris.

32-bitowe wersje programu Domino nadal są obsługiwane z ograniczonym zestawem funkcji za pomocą wersji ScanMail v3.

Najbardziej szczegółowe i aktualne wymagania systemowe można sprawdzić, odwiedzając centrum pobierania firmy Trend Micro lub bazę wiedzy dotyczącą rozwiązania ScanMail for IBM Domino.

WYMAGANIA SYSTEMOWE — DOMINO (WERSJA 64-BITOWA):
R9.04, R8.0.1, R8.0.2, R8.5.0, R8.5.1, R8.5.2 i R8.5.3
LINUX X86 MICROSOFT WINDOWS LINUX DLA SYSTEM Z AIX
Novell SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10
Microsoft Windows 2003 Server Standard Edition

 

Novell SUSE Linux Enterprise Server
(SLES) 10
AIX, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1
Novell SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 Microsoft Windows 2003
Server Enterprise Edition, dodatek Service Pack 2
Novell SUSE Linux Enterprise Server
(SLES) 11
 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 Microsoft Windows 2003 Server x64 Edition Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5  
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 Microsoft Windows 2003 R2 Server x64 Edition Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6  
  Microsoft Windows 2008 Server Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7  
  Microsoft Windows 2008 Server x64 Edition    
  Microsoft Windows 2008 R2 Server    
  Microsoft Windows 2012 Server    
  Microsoft Windows 2012 R2 Server    
WYMAGANIA SYSTEMOWE — DOMINO (WERSJA 32-BITOWA): R8, R8.0.1, R8.0.2, R8.5.1, R8.5.3
Platforma systemu operacyjnego
RHEL 5, 6.
RHEL 5, 6 x64
SuSE 10, 11
SuSE 10 x64, 11 x64
Solaris 10
AIX 5.2, 5.3, 6.1, 7.1
i5/OS V5R4, V6R1, V7R1