Pakiet PortalProtect for Microsoft SharePoint

Specjalna warstwa ochrony zapewniająca spokojną współpracę

Informacje ogólne

Wiele organizacji używa programu Microsoft SharePoint, by umożliwić pracownikom, partnerom i klientom współpracę w czasie rzeczywistym. Korzystające z niego firmy mogą tworzyć nie tylko proste magazyny danych, ale także strony zespołów, portale intra- i ekstranetowe, serwisy wiki, blogi oraz witryny społecznościowe.

Te dynamiczne środowiska do współpracy zwiększają produktywność, ale również zagrożenia bezpieczeństwa – zwłaszcza wtedy, gdy dostęp do nich mają osoby z zewnątrz.

Trend Micro PortalProtect zabezpiecza współpracę w Twojej firmie za pomocą specjalnej warstwy ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, szkodliwymi linkami i innymi zagrożeniami, z których istnienia administratorzy programu SharePoint często nie zdają sobie sprawy. Technologia Web Reputation blokuje szkodliwe linki, zanim pojawią się na Twoich portalach internetowych, a skuteczny mechanizm filtrowania zawartości skanuje zarówno pliki, jak i składniki internetowe programu SharePoint.

PortalProtect wykracza poza standardy zabezpieczeń antywirusowych, zapewniając silną i skalowalną ochronę przed zagrożeniami internetowymi oraz utratą danych (DLP).

Oprogramowanie

remove add

Punkt ochrony

 • Serwer programu SharePoint

Ochrona przed zagrożeniami

 • Ochrona przed wirusami
 • Ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym
 • Ochrona przed zagrożeniami internetowymi
 • Zapobieganie utracie danych
 • Filtrowanie zawartości

Najważniejsze funkcje

remove add

Ochrona przed wirusami i oprogramowaniem szpiegującym

 • Blokuje zainfekowane pliki, zanim trafią do środowiska SharePoint
 • Chroni dane przed uszkodzeniem i kradzieżą
 • Zatrzymuje pliki wysokiego ryzyka na podstawie „prawdziwego typu pliku”
 • Zapobiega rozprzestrzenianiu się zagrożeń wśród użytkowników

Zintegrowana ochrona przed utratą danych

 • Zawiera technologię DLP z gotowymi zasadami zapobiegania utracie danych i utrzymywania zgodności z przepisami
 • Przeszukuje bazy danych usługi SharePoint, by wykryć dane wrażliwe i blokować zagrożenia w czasie rzeczywistym
 • Umożliwia korzystanie ze szczegółowych zasad opartych na użytkownikach, grupach i witrynach usług Microsoft Active Directory lub SharePoint

Zaawansowane filtrowanie treści

 • Zapobiega publikowaniu nieodpowiednich treści na forach, blogach i stronach społecznościowych
 • Zawiera gotowe, konfigurowalne słowniki wulgaryzmów i różnych rodzajów nękania

Technologia Web Reputation

 • Blokuje linki do szkodliwych lub zainfekowanych stron internetowych
 • Zapewnia natychmiastową ochronę dzięki analizie aktualnych zagrożeń

Zgodność z chmurą i narzędziami do wirtualizacji

 • Zmniejsza koszty dzięki możliwości wdrożenia w usługach Microsoft Azure™ lub Amazon Web Services (AWS)
 • Obsługuje skrypt PowerShell Azure Agent Extension ułatwiający wdrażanie zabezpieczeń dla obciążeń SharePoint w chmurze

Niewielkie wymagania administracyjne

 • Wymaga o połowę mniej czasu na administrację niż konkurencyjne rozwiązania
 • Skuteczna konfiguracja grup i zarządzanie nimi dzięki scentralizowanemu rejestrowaniu i raportowaniu
 • Centralne zarządzanie kwarantanną na różnych serwerach
 • Dostęp oparty na rolach z logowaniem jednokrotnym
 • Możliwość integracji ze strategicznymi narzędziami firmy Microsoft, w tym cyfrowym pulpitem nawigacyjnym, składnikami Web Part i DRM

Skalowalność klasy korporacyjnej

 • Rozwiązanie używane przez największe przedsiębiorstwa na świecie z setkami tysięcy użytkowników
 • Zoptymalizowane pod kątem kontroli bazy danych bez użycia agentów
 • Technologia Smart Protection Server używa 10 razy mniej pamięci na serwerze internetowym programu SharePoint
 • Obsługuje skanowanie w czasie rzeczywistym i skanowanie zaplanowane rozdrobnionych plików SharePoint i dużych obiektów binarnych przechowywanych zdalnie w usłudze Remote Microsoft Azure™

Kluczowe korzyści

remove add
 • Zapewnia specjalną ochronę danych i użytkowników programu SharePoint
 • Zatrzymuje szereg szkodliwych plików i adresów URL
 • Filtruje nieodpowiednie treści i dane wymagające zgodności z przepisami zarówno w plikach, jak i składnikach Web Part
 • Zarządzanie zajmuje dwa razy mniej czasu
 • Może być skalowane do dowolnego rozmiaru wdrożenia

Rozwiązania Trend Micro Email and Collaboration Security

 • Trend Micro PortalProtect for Microsoft SharePoint – pakiet zabezpieczeń narzędzi do współpracy wdrażany na serwerach programu SharePoint
 • Trend Micro™ ScanMail™ Suite – pakiet zabezpieczeń serwera pocztowego wdrażany do poczty e-mail w programach Microsoft Exchange
 • Trend Micro™ Email Security – brama pocztowa wdrażana jako usługa
 • Trend Micro™ Cloud App Security zapewnia zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami i ochronę danych w usługach Microsoft Office 365, Google Workspace™, Salesforce, Box™ oraz Dropbox™.
portalprotect-suite-for-microsoft-sharepoint-img