Pakiet PortalProtect for Microsoft SharePoint

Specjalna warstwa ochrony zapewniająca spokojną współpracę

Informacje ogólne

Wiele firm używa obecnie programu Microsoft SharePoint, by umożliwić pracownikom, partnerom i klientom współpracę w czasie rzeczywistym. Przedsiębiorstwa korzystają z coraz większej liczby jego funkcji, tworząc nie tylko proste repozytoria treści, ale także strony zespołów, portale intra- i ekstranetowe, serwisy wiki, blogi oraz witryny społecznościowe.

Te dynamiczne środowiska do współpracy zwiększają produktywność, ale również zagrożenia bezpieczeństwa — zwłaszcza wtedy, gdy dostęp do nich mają osoby z zewnątrz.

Trend Micro PortalProtect zabezpiecza współpracę w Twojej firmie za pomocą specjalnej warstwy ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, szkodliwymi linkami i innymi zagrożeniami, z których istnienia administratorzy programu SharePoint często nie zdają sobie sprawy. Technologia reputacji stron internetowych blokuje szkodliwe linki, zanim pojawią się na Twoich portalach internetowych, a skuteczny mechanizm filtrowania treści skanuje zarówno pliki, jak i składniki internetowe programu SharePoint. PortalProtect wykracza poza standardy zabezpieczeń antywirusowych, dostarczając silnej i skalowalnej ochrony przed zagrożeniami internetowymi oraz utratą danych.

 Download Datasheet

Pobierz
arkusz danych

OPROGRAMOWANIE

Zabezpieczane elementy

 • Serwer programu SharePoint

Ochrona przed zagrożeniami

 • Ochrona antywirusowa
 • Ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym
 • Ochrona przed zagrożeniami internetowymi
 • Zapobieganie utracie danych
 • Filtrowanie treści

Najważniejsze funkcje

Ochrona przed wirusami i oprogramowaniem szpiegującym

 • Blokuje zainfekowane pliki, zanim dotrą do programu SharePoint
 • Chroni dane przed uszkodzeniem i kradzieżą 
 • Zatrzymuje pliki wysokiego ryzyka na podstawie „prawdziwego typu pliku”
 • Zapobiega rozprzestrzenianiu się zagrożeń wśród użytkowników
   

Zintegrowana ochrona przed utratą danych

 • Zawiera technologię ochrony przed utratą danych (DLP) ze wstępnie zdefiniowanymi zasadami, które zapobiegają utracie danych
  i naruszeniom zgodności z przepisami
 • Przeszukuje bazy danych usługi SharePoint, by wykryć dane wrażliwe i blokować zagrożenia w czasie rzeczywistym
 • Umożliwia korzystanie ze szczegółowych zasad opartych na użytkownikach, grupach i witrynach usługi Microsoft Active Directory®
  lub programu SharePoint
 • Identyfikuje wiadomości typu graymail, takie jak biuletyny marketingowe, i umożliwia ich opcjonalne sortowanie 
   

Zaawansowane filtrowanie treści

 • Zapobiega publikowaniu nieodpowiednich treści na forach, blogach i stronach społecznościowych
 • Zawiera gotowe, konfigurowalne słowniki wulgaryzmów i różnych rodzajów nękania
   

Technologia oceny reputacji stron internetowych

 • Blokuje linki do szkodliwych lub zainfekowanych stron internetowych
 • Zapewnia natychmiastową ochronę dzięki analizie aktualnych zagrożeń
   

Zgodność z chmurą i narzędziami do wirtualizacji

 • Zmniejsza koszty dzięki możliwości wdrożenia w usługach Microsoft Azure lub Amazon Web Services
 • Obsługuje rozszerzenie Microsoft Azure Agent Extension i skrypty PowerShell usprawniające obsługę administracyjną
  zabezpieczeń, które chronią pracę wykonywaną w programie SharePoint w chmurze
   

Niewielkie wymagania administracyjne

 • Zmniejsza koszty dzięki możliwości wdrożenia w usługach Microsoft Azure lub Amazon Web Services
 • Skuteczna konfiguracja grup i zarządzanie nimi dzięki scentralizowanemu rejestrowaniu i raportowaniu
 • Centralne zarządzanie kwarantanną na różnych serwerach
 • Dostęp oparty na rolach z logowaniem jednokrotnym
 • Możliwość integracji ze strategicznymi narzędziami firmy Microsoft, w tym cyfrowym pulpitem nawigacyjnym, składnikami Web Part i DRM
   

Skalowalność klasy korporacyjnej

 • Rozwiązanie używane przez największe przedsiębiorstwa na świecie z setkami tysięcy użytkowników
 • Zoptymalizowane pod kątem kontroli bazy danych bez użycia agentów
 • O 206% mniejsze opóźnienia niż podczas korzystania z Microsoft Forefront
 • Technologia Smart Protection Server używa 10 razy mniej pamięci na serwerze internetowym programu SharePoint
 • Obsługuje skanowanie w czasie rzeczywistym oraz skanowanie zaplanowane rozdrobnionych plików i dużych obiektów binarnych przechowywanych zdalnie
  w programie SharePoint

Główne korzyści

 • Zapewnia specjalną ochronę danych i użytkowników programu SharePoint
 • Zatrzymuje wiele szkodliwych
  plików i adresów URL
 • Filtruje nieodpowiednie treści i dane wymagające zgodności z przepisami zarówno w plikach, jak i składnikach Web Part
 • Zarządzanie zajmuje dwa razy mniej czasu
 • Może być skalowane do dowolnego rozmiaru wdrożenia
Rozwiązania Trend Micro do ochrony poczty elektronicznej i narzędzi do współpracy
 • Trend Micro™ InterScan™ Messaging Security Virtual Appliance — brama pocztowa wdrażana jako urządzenie wirtualne lub oprogramowanie
 • Trend Micro InterScan Messaging Security Suite — brama pocztowa wdrażana jako oprogramowanie na serwerach z systemem Linux lub Windows
 • Trend Micro™ ScanMail™ Suite — pakiet zabezpieczeń serwera pocztowego wdrażany do poczty e-mail w programach Microsoft Exchange
 • Trend Micro Hosted Email Security — brama pocztowa wdrażana jako usługa
 • Trend Micro IM Security for Microsoft Lync — pakiet zabezpieczeń komunikacji błyskawicznej wdrażany na serwerach programu Lync
 • Trend Micro PortalProtect for Microsoft SharePoint — pakiet zabezpieczeń narzędzi do współpracy wdrażany na serwerach programu SharePoint
 • Cloud App Security for Office 365™ — ochrona przed zagrożeniami i ochrona danych w poczcie elektronicznej usługi Microsoft Office 365 i programach SharePoint Online oraz OneDrive dla Firm
Wymagania systemowe

PortalProtect obsługuje wdrożenia programu SharePoint w środowiskach wirtualnych, takich jak VMware ESX lub Microsoft Hyper-V, a także w środowiskach chmurowych, takich jak Amazon Web Services lub Windows Azure.

Wersja programu SharePoint System operacyjny
 • SharePoint Server 2013 — wersja Enterprise
 • SharePoint Server 2013 — wersja Standard
 • SharePoint Foundation 2013
 • Microsoft Windows Server® 2012
 • Microsoft Windows Server 2008
 • Microsoft Windows® SharePoint Services (WSS) 3.0 x32/x64
 • Windows SharePoint Services (WSS) 4 x64
 • Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007 x32/x64
 • Microsoft SharePoint Server 2010 x64
 • Microsoft Windows Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003