Pakiet PortalProtect for Microsoft SharePoint

Specjalna warstwa ochrony zapewniająca spokojną współpracę

Informacje ogólne

Wiele organizacji używa programu Microsoft SharePoint, by umożliwić pracownikom, partnerom i klientom współpracę w czasie rzeczywistym. Korzystające z niego firmy mogą tworzyć nie tylko proste magazyny danych, ale także strony zespołów, portale intra- i ekstranetowe, serwisy wiki, blogi oraz witryny społecznościowe.

Te dynamiczne środowiska do współpracy zwiększają produktywność, ale również zagrożenia bezpieczeństwa — zwłaszcza wtedy, gdy dostęp do nich mają osoby z zewnątrz.

Trend Micro PortalProtect zabezpiecza współpracę w Twojej firmie za pomocą specjalnej warstwy ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, szkodliwymi linkami i innymi zagrożeniami, z których istnienia administratorzy programu SharePoint często nie zdają sobie sprawy. Technologia reputacji stron internetowych blokuje szkodliwe linki, zanim pojawią się na Twoich portalach internetowych, a skuteczny mechanizm filtrowania treści skanuje zarówno pliki, jak i składniki internetowe programu SharePoint.

PortalProtect wykracza poza standardy zabezpieczeń antywirusowych, dostarczając silnej i skalowalnej ochrony przed zagrożeniami internetowymi oraz utratą danych (DLP).

OPROGRAMOWANIE

Punkt ochrony

 • Serwer programu SharePoint

Ochrona przed zagrożeniami

 • Ochrona przed wirusami
 • Ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym
 • Ochrona przed zagrożeniami internetowymi
 • Zapobieganie utracie danych
 • Filtrowanie treści

Najważniejsze funkcje

Ochrona przed wirusami i oprogramowaniem szpiegującym

 • Blokuje zainfekowane pliki, zanim dotrą do programu SharePoint
 • Chroni dane przed uszkodzeniem i kradzieżą 
 • Zatrzymuje pliki wysokiego ryzyka na podstawie „prawdziwego typu pliku”
 • Zapobiega rozprzestrzenianiu się zagrożeń wśród użytkowników
   

Zintegrowana ochrona przed utratą danych

 • Zawiera technologię DLP z gotowymi zasadami zapobiegania utracie danych i utrzymywania zgodności z przepisami
 • Przeszukuje bazy danych usługi SharePoint, by wykryć dane wrażliwe i blokować zagrożenia w czasie rzeczywistym
 • Umożliwia korzystanie ze szczegółowych zasad opartych na użytkownikach, grupach i witrynach usług Microsoft Active Directory lub SharePoint

Zaawansowane filtrowanie treści

 • Zapobiega publikowaniu nieodpowiednich treści na forach, blogach i stronach społecznościowych
 • Zawiera gotowe, konfigurowalne słowniki wulgaryzmów i różnych rodzajów nękania
   

Technologia oceny reputacji stron internetowych

 • Blokuje linki do szkodliwych lub zainfekowanych stron internetowych
 • Zapewnia natychmiastową ochronę dzięki analizie aktualnych zagrożeń
   

Zgodność z chmurą i narzędziami do wirtualizacji

 • Zmniejsza koszty dzięki możliwości wdrożenia w usługach Microsoft Azure™ lub Amazon Web Services (AWS)
 • Obsługuje skrypt PowerShell Azure Agent Extension ułatwiający wdrażanie zabezpieczeń dla obciążeń SharePoint w chmurze
   

Niewielkie wymagania administracyjne

 • Wymaga o połowę mniej czasu na administrację niż konkurencyjne rozwiązania
 • Skuteczna konfiguracja grup i zarządzanie nimi dzięki scentralizowanemu rejestrowaniu i raportowaniu
 • Centralne zarządzanie kwarantanną na różnych serwerach
 • Dostęp oparty na rolach z logowaniem jednokrotnym
 • Możliwość integracji ze strategicznymi narzędziami firmy Microsoft, w tym cyfrowym pulpitem nawigacyjnym, składnikami Web Part i DRM
   

Skalowalność klasy korporacyjnej

 • Rozwiązanie używane przez największe przedsiębiorstwa na świecie z setkami tysięcy użytkowników
 • Zoptymalizowane pod kątem kontroli bazy danych bez użycia agentów
 • Technologia Smart Protection Server używa 10 razy mniej pamięci na serwerze internetowym programu SharePoint
 • Obsługuje skanowanie w czasie rzeczywistym i skanowanie zaplanowane rozdrobnionych plików SharePoint i dużych obiektów binarnych przechowywanych zdalnie w usłudze Remote Microsoft Azure™

Kluczowe korzyści

 • Zapewnia specjalną ochronę danych i użytkowników programu SharePoint
 • Zatrzymuje szereg szkodliwych plików i adresów URL
 • Filtruje nieodpowiednie treści i dane wymagające zgodności z przepisami zarówno w plikach, jak i składnikach Web Part
 • Zarządzanie zajmuje dwa razy mniej czasu
 • Może być skalowane do dowolnego rozmiaru wdrożenia
Rozwiązania Trend Micro do ochrony poczty elektronicznej i narzędzi do współpracy
 • Trend Micro PortalProtect for Microsoft SharePoint — pakiet zabezpieczeń narzędzi do współpracy wdrażany na serwerach programu SharePoint
 • Trend Micro™ ScanMail™ Suite — pakiet zabezpieczeń serwera pocztowego wdrażany do poczty e-mail w programach Microsoft Exchange
 • Trend Micro™ Email Security — brama pocztowa wdrażana jako usługa
 • Trend Micro™ Cloud App Security – Advanced — ochrona przed zagrożeniami i ochrona danych w usługach Microsoft Office 365, Google Workspace™, Salesforce, Box™ oraz Dropbox™.
Wymagania systemowe

PortalProtect obsługuje wdrożenia programu SharePoint w środowiskach wirtualnych, takich jak VMware ESX lub Microsoft Hyper-V, a także w środowiskach chmurowych, takich jak AWS lub Azure.

System operacyjny

 • Windows Server 2019 Standard lub Datacenter
 • Windows Server 2016 Standard lub Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Standard lub Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard lub Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard z dodatkiem SP1 (64-bitowy)
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise z dodatkiem SP1 (64-bitowy)


SharePoint

 • Microsoft SharePoint Server 2019
 • Microsoft SharePoint Server 2016
 • Microsoft SharePoint Server 2013