Rozwiązania Email Encryption

Najprostsze szyfrowanie wiadomości e-mail zapewniające zgodność z przepisami

Informacje ogólne

Poczta elektroniczna to ważne narzędzie biznesowe, które umożliwia wysyłanie i odbieranie nawet najbardziej poufnych wiadomości. Jednak za każdym razem, gdy przesyłasz przez Internet informacje wrażliwe, narażasz się na ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych. Firmy wymagają dodatkowych zabezpieczeń — bez dodatkowych kosztów. 

Rozwiązania Trend Micro Email Encryption zapewniają poufność wiadomości e-mail, upraszczają przestrzeganie zgodności z przepisami, w tym wymaganiami RODO, oraz zmniejszają koszty zarządzania, eliminując złożoność szyfrowania.

 • Wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości e-mail do dowolnych adresatów dzięki mechanizmowi szyfrowania na podstawie tożsamości
 • Niższe wydatki na system IT dzięki hostowanej usłudze kluczy
 • Nieprzerwany dostęp do poczty elektronicznej dzięki odzyskiwaniu kluczy przez całą dobę 7 dni w tygodniu

 

Download datasheet

Pobierz arkusz danych

Zabezpieczane elementy

 • Brama pocztowa (hostowana usługa, wirtualna, oprogramowanie)
   

Ochrona przed zagrożeniami

 • Prywatność
 • Zgodność z przepisami
 • Zabezpieczanie własności intelektualnej
 • Ochrona danych
   

Główne korzyści

 • Chroni wrażliwe i poufne dane
 • Wdraża zasady zapewniające zgodność z przepisami
 • Umożliwia zwiększenie zaufania wśród klientów i partnerów
 • Oszczędza czas i pieniądze dzięki hostowanej usłudze zarządzania kluczami
 • Upraszcza użycie, ułatwiając wdrożenia i podnosząc wydajność
   

Pakiety produktów z rozwiązaniami Email Encryption

 • Worry-Free™ Services Advanced zawiera Hosted Email Security
 • Smart Protection Complete zawiera opcję szyfrowania poczty elektronicznej dla rozwiązań InterScan Messaging Security oraz Hosted Email Security
   

Korzyści

Bezproblemowe tworzenie kluczy

W odróżnieniu od innych rozwiązań szyfrowanie wiadomości e-mail firmy Trend Micro oferuje dynamiczne generowanie kluczy na podstawie technologii Trend MicroTM Private PostTM, co eliminuje problemy z rejestracją wstępną i zarządzaniem certyfikatami, jakie stwarza korzystanie z kluczy publicznych. By utworzyć klucze szyfrowania, potrzebujesz tylko adresu e-mail odbiorcy.

Automatyczne zarządzanie kluczami

Hostowane zarządzanie kluczami zapewnia nieprzerwaną dostępność kluczy szyfrowania, a także możliwość odzyskiwania haseł i kluczy bez konieczności angażowania pracowników IT.

Łatwiejsza obsługa przez odbiorców wiadomości e-mail 

Nasze narzędzie internetowe Zero Download Reader umożliwia odbiorcom odszyfrowanie wiadomości e-mail bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego, a do tego obsługuje urządzenia mobilne z systemem iOS i Android. Nasze rozwiązania pomagają również osiągnąć zgodność z przepisami oraz wymogami partnerów i klientów poprzez zabezpieczenie zarówno przychodzących, jak i wychodzących wiadomości e-mail i załączników.

Obniżenie kosztów IT

Wszystkie powyższe cechy rozwiązań szyfrowania poczty elektronicznej — bezproblemowe tworzenie kluczy, hostowane zarządzanie kluczami oraz łatwość obsługi przez nadawców i odbiorców — pozwalają zminimalizować zakres administracji IT i obniżyć koszty ogólne. 

Elastyczne opcje szyfrowania

Szyfrowanie oparte na zasadach 

 • Zasady bramy pocztowej skanują treść oraz metadane wiadomości e-mail i automatycznie szyfrują wiadomości na podstawie ich treści, nadawców lub odbiorców


Szyfrowanie oparte na użytkownikach

 • Zasady bramy pocztowej w połączeniu ze szkoleniem użytkowników pozwalają szyfrować wiadomości, których temat zaczyna się od słów „Encrypt” („Zaszyfruj”) lub „Confidential” („Poufne”)

 

Rozwiązania Trend Micro do szyfrowania poczty elektronicznej

Obejmują hostowaną usługę zarządzania kluczami oraz umożliwiają odbiorcom odczytywanie zaszyfrowanych wiadomości e-mail w przeglądarce internetowej na dowolnym urządzeniu.

Produkty Trend Micro do szyfrowania poczty elektronicznej

 • Hosted Email Security 
  Usługa bramy pocztowej w trybie SaaS obejmująca szyfrowanie wiadomości e-mail
 • InterScan Messaging Security
  Lokalna brama pocztowa z opcjonalnym rozwiązaniem szyfrowania wiadomości e-mail, sprzedawanym pod nazwą „Data Privacy and Encryption Module”