Rozwiązanie Deep Security Smart Check

Ochrona obrazów kontenerów dzięki ciągłemu, zaawansowanemu skanowaniu,
zautomatyzowanemu w ramach procesów CI/CD

Najważniejsze funkcje

Ciągłe skanowanie obrazów kontenerów zoptymalizowane pod kątem środowiska DevOps

Uruchamianie aplikacji w dowolnym miejscu dzięki zabezpieczeniom zintegrowanym z narzędziami i środowiskami DevOps.

 • Skanowanie obrazów kontenerów w popularnych prywatnych i chmurowych rejestrach, takich jak Docker Trusted Registry, Amazon Elastic Container Registry, Azure Container Registry oraz Google Container Registry
 • Wykrywanie złośliwego oprogramowania, luk w zabezpieczeniach i wpisów tajnych, takich jak klucze prywatne i hasła, dzięki widoczności na pulpicie nawigacyjnym, dziennikom i powiadomieniom
 • Zapewnianie stałej ochrony w oparciu o światowej klasy system czujników analizy zagrożeń Trend Micro Smart Protection Network™
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Ograniczona liczba obsługiwanych ręcznie procesów dzięki zautomatyzowanej ochronie z funkcją skanowania obrazów kontenerów

Szybsze przetwarzanie i operacje związane z dostawami dzięki zautomatyzowanym zabezpieczeniom z interfejsami API zaprojektowanymi w celu usprawnienia cykli rozwoju.

 • W pełni zautomatyzowane skanowanie za pomocą elementów webhook i kompleksowy pakiet interfejsów API z dokumentacją
 • Wywoływanie interfejsów API w systemie procesów CI/CD uruchamiające skanowanie przy przenoszeniu obrazu kontenera do rejestru Docker
 • System procesów o cyklu zamkniętym z danymi dla deweloperów umożliwiającymi naprawę skutków ataków
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Inteligentna ochrona procesów CI/CD

Ograniczanie opóźnień harmonogramów rozwoju i procesów dzięki niezrównanej analizie zagrożeń, która maksymalizuje wykrywanie zagrożeń w procesach CI/CD.

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Zabezpieczenia przygotowane do zapewnienia zgodności

Bezpieczne aplikacje i zapewnianie zgodności z przepisami bez ograniczania wydajności procesów CI/CD.

 • Analiza luk w zabezpieczeniach i wykrywanie złośliwego oprogramowania  
 • Uproszczone raporty z inspekcji z historią dzienników pomagają zapewnić zgodność z przepisami i reagować na zapytania organów nadzorczych
 • Wcześniejsze wykrywanie zagrożeń dzięki stałemu skanowaniu na etapie kompilacji obrazu i w rejestrze obrazu
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Narzędzie Kubernetes w wersji 1.8.7 lub nowszej

Narzędzie Helm/Tiller w wersji 2.8.1 lub nowszej

Narzędzie Docker w wersji 17.06 lub wyższej

Wykrywanie zagrożeń przed uruchomieniem

Odkrywanie luk w zabezpieczeniach, złośliwego oprogramowania i poufnych danych, takich jak klucze API i hasła, w obrazach kontenera Docker

 • Minimalizacja fałszywych alarmów dzięki korelacji poprawek z podatnymi na zagrożenia pakietami w tym samym obrazie
 • Usuwanie luk w zabezpieczeniach, zanim ktoś je wykorzysta podczas uruchamiania
 • Wyniki obejmujące szczegóły dostępnych poprawek

Bezpieczne wdrażanie kontenerów z pewnością co do obrazów

Powiadomienia o wynikach skanowania i automatyczne przesyłanie obrazów do systemu produkcyjnego.

 • Automatyczne przesyłanie obrazów spełniających wymagania związane z bezpieczeństwem do systemu produkcyjnego
 • Bezpieczna, oparta na ryzyku kontrola dostępu dzięki integracji z usługami podpisywania
 • Opracowywanie zasad opartych na profilach złośliwego oprogramowania i luk w zabezpieczeniach

Elastyczne dopasowywanie do procesów

Skuteczne zabezpieczanie kontenerów zaczyna się od uproszczonego zarządzania obrazami ochronnymi.

 • Konfiguracja uprawnionych użytkowników i grup umożliwiająca dostęp oparty na rolach
 • Dodawanie i aktualizacja rejestrów z myślą o maksymalizacji pożądanych operacji skanowania
 • Tworzenie wielu równoległych scenariuszy skanowania

Rozpocznij korzystanie z rozwiązania Deep Security Smart Check

Kompiluj bezpiecznie

Usługa Smart Check jest częścią naszego rozwiązania chmury hybrydowej opartego na technologii Trend Micro XGen™. Te wszechstronne zabezpieczenia zawierają różne techniki ochrony przed zagrożeniami poprzez ochronę fizycznych, wirtualnych i chmurowych obciążeń oraz skanowanie obrazów kontenerów przed uruchomieniem i ich ochronę wraz z hostem.