Rozwiązania dla zespołów ochrony

Kompleksowa, usprawniona i zautomatyzowana ochrona dla środowisk centrów danych, wirtualnych, chmurowych i kontenerowych

Różnorodne techniki obrony przed zagrożeniami

W miarę jak firma czerpie coraz więcej korzyści operacyjnych i ekonomicznych z wirtualizacji i chmury, krytycznego znaczenia nabiera kwestia skutecznej ochrony zwirtualizowanych centrów danych, wdrożeń chmurowych i środowisk hybrydowych. Zaniedbując jakikolwiek aspekt ochrony, pozostawiasz luki, których konsekwencje to podatność na zagrożenia oraz poważne naruszenia bezpieczeństwa danych. Dodatkowo, zgodność z przepisami o ochronie danych i branżowymi wymaga zademonstrowania odpowiednich zabezpieczeń, niezależnie od środowiska obliczeniowego.

Rozwiązanie Hybrid Cloud Security automatyzuje ochronę w ramach Twoich procesów i do ochrony przed zagrożeniami oferuje wiele technik XGen™, pozwalających na zabezpieczenie procesów roboczych i kontenerów w środowiskach fizycznych, wirtualnych i chmurowych w czasie uruchomienia oraz skanowanie obrazów kontenerów przed wdrożeniem.

Zyskaj lepsze zabezpieczenia

Zagrożenia stają się coraz bardziej wymyślne i zgubne, przez co rośnie ryzyko związane z zaniedbaniem ochrony firmy, także w związku z potencjalnymi stratami wizerunkowymi zespołu ochrony i całej organizacji.

Twój zespół potrzebuje pełnego zakresu funkcji zabezpieczających, aby szybciej chronić przed większą liczbą zagrożeń. Broń się przed lukami w zabezpieczeniach, złośliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanymi zmianami, wykorzystując rozwiązanie Trend Micro™ Deep Security™ — jedno skonsolidowane narzędzie udostępniające najszerszy zakres środków ochrony.

 • Niższe koszty eksploatacji i konserwacji, niższy budżet i koszty administracyjne
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w całym procesie programistyczno-operacyjnym, od fazy przed wdrożeniem po uruchomienie
   

Korzystaj z najszerszego arsenału środków ochrony przed zagrożeniami i lukami w zabezpieczeniach pod każdym względem.

Skorzystaj z naszych zaawansowanych narzędzi do wykrywania, reagowania i badania, w tym m.in. funkcję wykrywania wskaźników ataku oraz blokowania podejrzanych aplikacji i procesów.

Działaj sprawniej

W miarę zwiększania się wymagań biznesowych i dalszego rozwoju hybrydowych środowisk chmurowych, zespoły i narzędzia używane do ochrony tych środowisk stają się coraz bardziej rozbudowane.

Ten podział prowadzi do niespójności w ochronie ze względu na konieczność korzystania z wielu konsol oraz zwiększa komplikacje związane z badaniem problemów i raportowaniem na potrzeby zgodności z przepisami. Rozwiązanie Deep Security eliminuje tę kwestię, oferując spójną ochronę i centralną widoczność wymaganą do zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności z przepisami.

Pulpit hybrid cloud web security

Skróć czas reakcji na incydenty dzięki intuicyjnym pulpitom nawigacyjnym i użytecznym wynikom analiz obejmujących całe środowisko — mimo ograniczonych zasobów zrealizujesz więcej zadań w krótszym czasie.

Postaw na automatyzację

Biznes pędzi do przodu i można czasami mieć poczucie utraty kontroli nad ochroną infrastruktury IT i jednostek biznesowych. Zabezpieczenia zaczynają być postrzegane jako przeszkoda, co prowadzi do rezygnacji z nich i niesie ryzyko dla organizacji.

Odpowiednie narzędzia pod ręką, takie jak szybkie starty, szablony chmur, skrypty wdrożeń oraz bogate API pasujące do bieżących procesów Twojego zespołu, mogą mieć kluczowe znaczenie. Z rozwiązaniem Deep Security dasz swojej firmie odpowiednie narzędzia, które niezauważalnie wpasują się w procesy DevOps bez wprowadzania zakłóceń. Staniesz się zaufanym partnerem zespołów, zwiększając jednocześnie poziom ochrony w całej organizacji.

Kompleksowa ochrona przed zagrożeniami

Skorzystaj z zalet rozwiązania Trend Micro Connected Threat Defense, które pozwala współużytkować analizy zagrożeń w różnych technologiach ochrony, takich jak:

 • Rozwiązania firmy Trend Micro do ochrony punktów końcowych, poczty e-mail i sieci oraz zapewniania bezpieczeństwa w internecie
 • Zarządzanie informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM): Splunk®, Sumo Logic®, HP® ArcSight® oraz IBM® QRadar®
 • Orkiestracja zabezpieczeń, automatyzacja oraz reagowanie (SOAR): Splunk Phantom, Demisto, Swimlane, ServiceNow
 • Otwarte wskaźniki włamania (IOC)
 • Oferta zabezpieczeń dostawców infrastruktury: Zapora dla aplikacji sieciowych AWS (WAF), AWS GuardDuty, Amazon Macie, AWS Security Hub
 • Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach: Qualys®

Szybsze zapewnienie zgodności w chmurze hybrydowej

Zgodność z najważniejszymi przepisami i regulacjami branżowymi, jak PCI DSS, HIPAA, NIST 800-53, NERC, FERC, SANS, ISO oraz RODO, zarówno dla centrum danych, jak i dla chmury. Rozwiązanie Deep Security zapewnia następujące korzyści:

 • Szczegółowe, podlegające audytowi raporty, które dokumentują przypadki udaremnienia wykorzystania luk w zabezpieczeniach, wykryte ataki oraz status zgodności z zasadami
 • Skrócenie czasu potrzebnego do przygotowania się do audytu oraz obniżenie związanego z tym nakładu pracy dzięki scentralizowanym środkom ochrony oraz skonsolidowanemu systemowi raportowania
 • Obsługa wewnętrznych inicjatyw w zakresie zgodności w celu zwiększenia widoczności aktywności w sieci wewnętrznej
 • Sprawdzona technologia certyfikowana zgodnie z normą Common Criteria EAL2 oraz zweryfikowana ze standardem FIPS 140-2
   
branżowe wytyczne i przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa

Stosuj wiele mechanizmów zabezpieczeń dostępnych w pojedynczym rozwiązaniu

Zredukuj liczbę utrzymywanych produktów z zakresu ochrony i dostawców

Deep Security

Ochrona procesów roboczych w czasie wykonywania (dla środowisk wirtualnych, fizycznych, chmurowych i kontenerowych)

 • Ochrona sieci — zapobieganie włamaniom (IDS/IPS) i zapora
 • Bezpieczeństwo systemu — kontrola aplikacji, rozszerzone monitorowanie integralności plików i weryfikacja logów
 • Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem — machine learning, analiza behawioralna, ochrona przed oprogramowaniem ransomware i klasyfikacja reputacji w sieci Web
   

Rozwiązanie Deep Security Smart Check

Skanowanie obrazów w procesie budowy oprogramowania

 • Ciągłe skanowanie w czasie kompilacji i skanowanie obrazu kontenera w procesie CI/CD
 • Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, luk w zabezpieczeniach i wpisów tajnych, takich jak klucze prywatne lub hasła, z zaleceniami działań naprawczych
 • Automatyczne wdrażanie obrazów w środowisku produkcyjnym/uruchomieniowym

Wsparcie i narzędzia dla zespołów reagowania na incydenty

W czasach zaawansowanych technik ataków i kosztownych włamań, zaawansowane techniki wykrywania i reakcji (EDR) dla serwerów i środowisk obciążeniowych mają krytyczne znaczenie. Rozwiązanie Deep Security wspiera zespoły ds. reagowania na incydenty funkcjami wykrywania i badania incydentów oraz reagowania na ich wystąpienie, w tym umożliwia także wykrywanie wskaźników ataku (IOA).

Ponadto rozwiązanie to integruje się z wiodącymi platformami SIEM w celu analizy danych, aby wyszukiwać zaawansowane rodzaje zagrożeń i wskaźniki włamania oraz aby korzystać z narzędzi SOAR w celu orkiestracji zabezpieczeń. A w przypadku, gdy zasoby lub czas przeznaczone na zbadanie i usunięcie zagrożeń są ograniczone, z wielu z tych funkcji można korzystać jako z usługi zarządzanej w ramach naszej usługi Managed Detection and Response (MDR).

Sprawdzona wiedza

IDC — „Corocznie największy udział w rynku”
(od 2009 r.)

Przewodnik firmy Gartner dotyczący rynku platform ochrony procesów roboczych w chmurze

Opinie klientów

United Way of Atlanta

„Deep Security okazało się świetnym uzupełnieniem naszego centrum danych i zapewniło doskonałą ochronę naszych zwirtualizowanych serwerów i desktopów, a także naszego nieustanie zmieniającego się środowiska. Uwielbiam to”.
więcej

Orinzal Williams
Dyrektor generalny
United Way of Atlanta, Georgia, USA

Więcej historii udanych wdrożeń

Jedno rozwiązanie. Wiele środowisk.

Deep Security to część naszego rozwiązania Hybrid Cloud Security Solution, które automatyzuje ochronę w ramach Twoich procesów DevOps i oferuje wiele technik XGen™ do ochrony przed zagrożeniami, pozwalających na zabezpieczenie procesów roboczych i kontenerów w środowiskach fizycznych, wirtualnych i chmurowych w czasie uruchomienia oraz skanowanie obrazów kontenerów podczas prac programistycznych.

Jeden pulpit nawigacyjny łączy te możliwości z pełną widocznością w takich wiodących środowiskach, jak AWS, Microsoft® Azure®, Google Cloud, VMware®, Docker® i inne.