Rozwiązania dla zespołów ochrony

Kompleksowa, usprawniona i zautomatyzowana ochrona dla środowisk centrów danych, wirtualnych, chmurowych i kontenerowych

Różnorodne techniki obrony przed zagrożeniami

W miarę jak firma czerpie coraz więcej korzyści operacyjnych i ekonomicznych z wirtualizacji, kontenerów i chmury, krytycznego znaczenia nabiera kwestia skutecznej ochrony zwirtualizowanych centrów danych, wdrożeń chmurowych i środowisk hybrydowych. Zaniedbując jakikolwiek aspekt ochrony, pozostawiasz luki, których konsekwencje to podatność na zagrożenia oraz poważne naruszenia bezpieczeństwa danych. Dodatkowo, zgodność z przepisami o ochronie danych i branżowymi wymaga zademonstrowania odpowiednich zabezpieczeń, niezależnie od środowiska obliczeniowego.

Rozwiązanie Hybrid Cloud Security automatyzuje ochronę w ramach Twoich procesów DevOps i oferuje wiele technik XGen™ do ochrony przed zagrożeniami, pozwalających na zabezpieczenie procesów roboczych i kontenerów w środowiskach fizycznych, wirtualnych i chmurowych w czasie uruchomienia oraz skanowanie obrazów kontenerów przed wdrożeniem.

Zyskaj lepsze zabezpieczenia

Zagrożenia stają się coraz bardziej wymyślne i niszczące, przez co rośnie ryzyko związane z zaniedbaniem ochrony firmy, także w związku z potencjalnymi stratami wizerunkowymi zespołu ochrony i całej organizacji.

Twój zespół potrzebuje pełnego zakresu funkcji zabezpieczających, aby szybciej chronić przed większą liczbą zagrożeń. Broń się przed lukami w zabezpieczeniach, złośliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanymi zmianami, wykorzystując rozwiązanie Trend Micro™ Deep Security™ — jedno skonsolidowane narzędzie udostępniające najszerszy zakres środków ochrony.

 • Niższe koszty eksploatacji i konserwacji, niższy budżet i koszty administracyjne
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w całym procesie programistyczno-operacyjnym, od fazy przed wdrożeniem po uruchomienie
   

Korzystaj z najszerszego arsenału środków ochrony przed zagrożeniami i lukami w zabezpieczeniach pod każdym względem.

Działaj sprawniej

W miarę zwiększania się wymagań biznesowych i dalszego rozwoju hybrydowych środowisk chmurowych, zespoły i narzędzia używane do ochrony tych środowisk stają się coraz bardziej rozbudowane.

To rozczłonkowanie prowadzi do niespójności w ochronie ze względu na konieczność korzystania z wielu konsol oraz zwiększa komplikacje związane z badaniem problemów i raportowaniem na potrzeby zgodności z przepisami. Rozwiązanie Deep Security eliminuje tę kwestię, oferując spójną ochronę i centralną widoczność wymaganą do zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności z przepisami.

Get streamlined

Skróć czas reakcji na incydenty dzięki intuicyjnym pulpitom nawigacyjnym i użytecznym wynikom analiz obejmujących całe środowisko — mimo ograniczonych zasobów zrealizujesz więcej zadań w krótszym czasie.

Postaw na automatyzację

Zespoły projektowe i operacyjne pędzą do przodu i można czasami mieć poczucie utraty kontroli nad ochroną infrastruktury IT i jednostek biznesowych. Zabezpieczenia zaczynają być postrzegane jako przeszkoda, co prowadzi do ich obchodzenia i niesie ryzyko dla organizacji.

Zupełnie inaczej wygląda ta kwestia w przypadku zastosowania odpowiednich narzędzi, które umożliwią dopasowanie do bieżących procesów zespołów. Z rozwiązaniem Deep Security dasz swojej firmie odpowiednie narzędzia, które niezauważalnie wpasują się w procesy DevOps bez wprowadzania zakłóceń. Staniesz się zaufanym partnerem zespołów DevOps, zwiększając jednocześnie poziom ochrony w całej organizacji.

Kompleksowa ochrona przed zagrożeniami

Skorzystaj z zalet rozwiązania Trend Micro Connected Threat Defense, które pozwala współużytkować analizy zagrożeń w różnych technologiach ochrony, takich jak:

 • Nasze rozwiązania do ochrony punktów końcowych, poczty e-mail i sieci oraz zapewniania bezpieczeństwa w Internecie
 • Systemy SIEM: Splunk, SumoLogic, HP ArcSight, IBM QRadar
 • Oferta zabezpieczeń dostawców infrastruktury: AWS WAF, AWS GuardDuty
 • Narzędzia zabezpieczeń: zintegrowana tożsamość Okta z obsługą technologii SAML, Qualys i Amazon Macie
   

Szybsze zapewnienie zgodności w chmurze hybrydowej

Zgodność z najważniejszymi przepisami i regulacjami branżowymi, jak PCI DSS, HIPAA, NIST 800-53, NERC, FERC, SANS, ISO oraz RODO, zarówno dla centrum danych, jak i dla chmury. Rozwiązanie Deep Security zapewnia następujące korzyści:

 • Szczegółowe, podlegające audytowi raporty, które dokumentują przypadki udaremnienia wykorzystania luk w zabezpieczeniach, wykryte ataki oraz status zgodności z zasadami
 • Skrócenie czasu potrzebnego do przygotowania się do audytu oraz obniżenie związanego z tym nakładu pracy dzięki scentralizowanym środkom ochrony oraz skonsolidowanemu systemowi raportowania
 • Obsługa wewnętrznych inicjatyw w zakresie zgodności w celu zwiększenia widoczności aktywności w sieci wewnętrznej
 • Sprawdzona technologia certyfikowana zgodnie z normą Common Criteria EAL2 oraz zweryfikowana ze standardem FIPS 140-2
   
Accelerated compliance

Wykorzystaj wiele funkcji kontroli bezpieczeństwa w jednym rozwiązaniu

Zredukuj liczbę utrzymywanych produktów z zakresu ochrony i dostawców

Deep Security

Ochrona procesów roboczych w czasie wykonywania dla środowisk wirtualnych, fizycznych, chmurowych i kontenerowych

 • Ochrona sieci, w tym zapobieganie włamaniom (IDS/IPS) i zapora
 • Bezpieczeństwo systemu, w tym kontrola aplikacji, rozszerzone monitorowanie integralności plików i inspekcja dzienników
 • Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem oparta na uczeniu maszynowym, analizie behawioralnej oraz kluczowych możliwościach w zakresie klasyfikacji reputacji w sieci Web oraz rozpoznawania oprogramowania ransomware
   

Rozwiązanie Deep Security Smart Check

Ochrona obrazu kontenera przed uruchomieniem

 • Ciągłe skanowanie obrazu kontenera w procesie CI/CD
 • Korzystanie ze skanowania w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach i złośliwego oprogramowania (przy użyciu m.in uczenia maszynowego) oraz zaleceń dotyczących usuwania skutków ataku
 • Automatyczne wdrażanie w systemie produkcyjnym obrazów spełniających wymagania w zakresie ochrony

Ułatw sobie podjęcie decyzji

IDC — „Corocznie największy udział w rynku”
(od 2009 r.)

Przewodnik firmy Gartner dotyczący rynku platform ochrony procesów roboczych w chmurze

Opinie klientów

United Way of Atlanta

„Deep Security okazało się świetnym uzupełnieniem naszego centrum danych i zapewniło doskonałą ochronę naszych zwirtualizowanych serwerów i desktopów, a także naszego nieustanie zmieniającego się środowiska. Uwielbiam to rozwiązanie”...czytaj dalej

Orinzal Williams
Dyrektor generalny
United Way of Atlanta, Georgia, USA

Więcej historii udanych wdrożeń

Zacznij korzystać z ochrony chmury hybrydowej

Jedno rozwiązanie. Wiele środowisk.

Deep Security to część naszego rozwiązania Hybrid Cloud Security Solution, które automatyzuje ochronę w ramach Twoich procesów DevOps i oferuje wiele technik XGen™ do ochrony przed zagrożeniami, pozwalających na zabezpieczenie procesów roboczych i kontenerów w środowiskach fizycznych, wirtualnych i chmurowych w czasie uruchomienia oraz skanowanie obrazów kontenerów podczas prac programistycznych.

Jeden pulpit nawigacyjny łączy te możliwości z pełną widocznością w najpopularniejszych środowiskach, takich jak VMware, AWS oraz Microsoft Azure.