Deep Security dla chmury

Ochrona danych umieszczanych W chmurze za pomocą jednego rozwiązania przystosowanego do rozwiązań chmury

Najważniejsze funkcje

Zabezpieczenia rozwiązań chmury

W chmurze nie można używać tradycyjnych narzędzi zabezpieczania granic. Potrzeba zabezpieczeń, które są zbudowane specjalnie dla chmury i nie spowalniają działania systemów. Dlatego w ścisłej współpracy z administratorami platform Amazon Web Services (AWS) i Microsoft® Azure zoptymalizowaliśmy rozwiązanie Trend Micro™ Deep Security™ pod kątem tych środowisk.

 • Głęboka integracja z platformami AWS i Azure za pomocą interfejsów API
 • Szablony automatyzacji i skrypty wdrażania
 • Wiele zabezpieczeń działających na hostach w jednym narzędziu
 • Zabezpieczenie hosta w celu ochrony kontenerów Docker

 

WindowsTM Mac AndroidTM iOS new Power Up

Usprawnione przestrzeganie przepisów

Szybsze osiąganie i łatwiejsze utrzymywanie zgodności z przepisami w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych. Mimo że platformy AWS i Azure mają wiele certyfikatów zgodności, trzeba samemu zabezpieczyć procesy robocze umieszczone w chmurze. Rozwiązanie Deep Security w jednym produkcie uwzględnia wiele wymagań, usprawniając gromadzenie dowodów na potrzeby audytów oraz umożliwiając niezachwiane przestrzeganie przepisów.

 • RODO
 • PCI DSS
 • NIST 800-53
 • FedRamp
 • HIPAA/HITECH
WindowsTM Mac AndroidTM iOS new Power Up

Proaktywne zabezpieczenia

Wykrywanie i zapobieganie to filary solidnej strategii zabezpieczeń. Nasze wiodące na rynku rozwiązanie do ochrony serwerów wykracza poza pasywne wykrywanie zagrożeń i zapobiega atakom w sposób aktywny.

 • Ochrona przed atakami sieciowymi z mechanizmem zapobiegania włamaniom
 • Ochrona przed atakami wykorzystującymi znane luki w zabezpieczeniach, w tym przed atakami oprogramowania ransomware
 • Ochrona procesów roboczych, dopóki nie zostanie opracowana poprawka lub aktualizacja
 • Lepsza widoczność zaawansowanych ataków dzięki koncepcji Kompleksowa ochrona
WindowsTM Mac AndroidTM iOS new Power Up

Rozliczanie według godzin

Wszyscy uwielbiają chmurowy model "płacenia za faktyczne zużycie". Nasze oferty oprogramowania w formie usług (SaaS) oraz zabezpieczeń dla środowisk AWS umożliwiają rozliczanie według stawek godzinowych, a więc znacznie precyzyjniej niż tradycyjne modele.

 • Płacenie tylko za chronione procesy robocze
 • Przejście od wydatków kapitałowych (CAPEX) na koszty operacyjne (OPEX)
 • 1, 3 lub 6 centów na godzinę, zależnie od wielkości procesów roboczych

 

WindowsTM Mac AndroidTM iOS new Power Up

Zoptymalizowane pod kątem:
AWS i Azure

Współpracuje z:
Google Cloud Platform
IBM SoftLayer
Oracle Cloud
i innymi narzędziami

Opcje wdrażania:
Oprogramowanie

Software as a Service
Za pośrednictwem witryn
AWS i Azure Marketplace

Obsługiwane platformy

 • Microsoft Windows (32-bitowy/64-bitowy)
 • Amazon Linux AMI (32-bitowy/64-bitowy)
 • Ubuntu (64-bitowy)
 • CentOS 5, 6, 7
 • Oracle Linux
 • Cloud Linux 5, 6
 • Red Hat® Enterprise 5, 6, 7 (32-bitowy/64-bitowy)
 • SUSE® Enterprise 10, 11 (32-bitowy/64-bitowy)

Zabezpieczenia, które nie utrudniają codziennej pracy

Wybór chmury oznacza wybór wysoce dynamicznego środowiska, które będzie rozwijać się tak szybko jak Twoja firma. Twoje zabezpieczenia muszą rozwijać się z taką samą prędkością.  Automatycznie wykrywaj nowe obciążenia i szybko obejmuj je ochroną.

 • Zautomatyzowane zabezpieczenia oparte na hostach na potrzeby bezproblemowego automatycznego skalowania
 • Lekki, pojedynczy agent ze wszystkimi niezbędnymi możliwościami ochrony
 • Łatwe zakupy za pośrednictwem witryn AWS i Azure Marketplace
 • Dostępne jako usługa SaaS z certyfikatem PCI na poziomie 1 w celu uzyskania elastyczności wdrażania 

 

Jeden produkt zaspokajający wszystkie potrzeby związane z bezpieczeństwem chmury

Usprawnienia i dostęp do pełnego zestawu funkcji zabezpieczeń obciążeń oraz ochrony aplikacji, platform i danych w dowolnym środowisku przy użyciu jednego agenta.

 • Proaktywnie broń się przed zagrożeniami w sieci dzięki funkcji zapobiegania włamaniom i zaporze
 • Chroń się przed lukami w zabezpieczeniach dzięki nakładaniu wirtualnych poprawek
 • Utrzymuj złośliwe oprogramowanie, takie jak ransomware i jego odmiany (np. WannaCry), z dala od obciążeń systemów Windows i Linux
 • Blokuj własne systemy za pomocą funkcji kontroli aplikacji przeznaczonej dla serwerów
 • Otrzymuj alerty dotyczące nieplanowanych zmian systemu dzięki funkcji monitorowania integralności i inspekcji dzienników

 

Integracja zabezpieczeń w metodyce DevOps

Dzięki naszej silnej integracji interfejsów API z platformą Azure i usługami AWS rozwiązanie Deep Security bezproblemowo działa w chmurze. Łatwo wbuduj zabezpieczenia w środowisku chmury dzięki generowanym automatycznie skryptom wdrażania przeznaczonym dla narzędzi do zarządzania konfiguracjami.

 • Integracja z wiodącymi narzędziami do aranżacji, takimi jak Chef, Puppet i Ansible
 • Szablony szybkiego startu w środowisku AWS CloudFormation dostępne dla rozwiązania NIST i witryny AWS Marketplace 
 • Funkcje kontroli bezpieczeństwa oparte na hoście, które można wdrażać automatycznie, nawet podczas automatycznego skalowania

 

Zabezpieczanie środowisk hybrydowych przy użyciu jednego rozwiązania

Bez względu na to, czy uruchamiasz serwery w środowisku lokalnym, zwirtualizowanym czy chmurowym (lub wielochmurowym), rozwiązanie Deep Security chroni je i zapewnia widoczność zabezpieczeń we wszystkich środowiskach. 

 • Chroń hybrydowe wdrożenia przy użyciu wielu funkcji zabezpieczeń w jednym produkcie
 • Wybierz oprogramowanie, usługę lub zakup za pośrednictwem witryny AWS Marketplace
 • Usprawniony wgląd w usprawnienia w chmurze hybrydowej
 • Zabezpieczanie aplikacji przedsiębiorstwa, takich jak SAP w centrum danych i w chmurze

 

Ułatw sobie podjęcie decyzji

IDC — „Corocznie największy udział w rynku”
(od 2009 r.)

Wykorzystanie zwinności i metodyki DevOps do ochrony środowisk chmury hybrydowej
(Enterprise Strategy Group)

Co mówią klienci

Infor

"„Zabezpieczenia były kiedyś uważane za hamulec rozwoju, ale już tak nie jest”"...więcej

Jim Hoover,
Wiceprezes, dyrektor ds. bezpieczeństwa, Infor

Więcej historii udanych wdrożeń

Zacznij korzystać z rozwiązania Deep Security dla chmury

Hybrid Cloud Security  

Rozwiązanie Trend Micro Hybrid Cloud Security działa na platformie XGen™ Security, która stanowi połączenie różnych generacji technik ochrony przed zagrożeniami, dzięki czemu chroni serwery i aplikacje w Twoim centrum danych oraz środowiskach wirtualnych, chmury i kontenera — a to wszystko bez zakłócania działania firmy i zgodnie z przepisami prawnymi. Nasza inteligentna, zoptymalizowana i zintegrowana technologia zapewnia współpracę wszystkich elementów, oferując monitorowanie dynamicznie zmieniających się zagrożeń oraz kontrolę nad nimi.