Trend Micro Cloud OneCloud One — Open Source Security by Snyk

Widoczność i monitorowanie podatności w oprogramowaniu open source dla SecOps

Odkryj
luki w zabezpieczeniach

Daj zespołom od zabezpieczeń narzędzia ułatwiające identyfikację luk w kodzie open source i zagrożeń licencyjnych w komponentach aplikacji. Zdobywaj dokładne informacje na temat pośrednich zależności, które mają wpływ na wykorzystanie materiałów i bezpieczeństwo Twojego oprogramowania.

Popraw
widoczność

Wyobraź sobie, że masz możliwość wczesnego wykrywania zagrożeń w oprogramowaniu open source już na etapie procesów deweloperskich aplikacji. Firmy Trend Micro i Snyk umożliwiają to dzięki wspólnemu przedsięwzięciu, jakim jest platforma SaaS dla twórców rozwiązań chmurowych Trend Micro Cloud One™.

Ustal priorytety
ryzyka

Efektywnie kontroluj luki w zabezpieczeniach oprogramowania open source wprowadzone podczas prac nad aplikacją oraz wdrażaj bezpieczne procedury pracy. Monitoruj trendy i sortuj wg stopnia ważności problemy znalezione w zależnościach open source, aby osiągnąć równowagę między dynamiką biznesu i świadomością bezpośredniego zagrożenia.

Chmura open source

Pełna widoczność i świadomość zagrożeń w oprogramowaniu open source

Programiści pobierają ogromne ilości kodu open source w postaci zależności, nad którymi nikt nie sprawuje żadnej kontroli w zakresie bezpieczeństwa ani widoczności. Rozwiązanie Cloud One — Open Source Security by Snyk ogranicza możliwości infiltracji oprogramowania przez przestępców oraz ułatwia programistom tworzenie bardziej odpornych aplikacji.

Identyfikuj luki w zabezpieczeniach zależności open source i ich zależnościach, aby mieć lepszą kontrolę nad bezpieczeństwem swoich aplikacji

Zapewnij ciągłe monitorowanie pod kątem luk zero-day w projektach chmurowych, jak również starszych aplikacjach

Usprawnij procesy tworzenia aplikacji i kontroli bezpieczeństwa, jednocześnie zapewniając ciągły wgląd w sytuację zespołom od zabezpieczeń

Wykorzystuj narzędzia platformy Trend Micro Cloud One do wglądu w zagrożenia i ich analizy oraz korzystaj z praktycznych zaleceń

Bardziej szczegółowe informacje dzięki widoczności SecOps

Zwiększ widoczność zagrożeń ukrytych w kodzie open source i wzmocnij procedury bezpieczeństwa, które mają wpływ na proces tworzenia aplikacji i produktywność.

  • Widok drzewa zależności pokazujący, w jaki sposób dochodzi do wprowadzenia przejściowych luk w zabezpieczeniach
  • Szczegółowe dane kontekstowe dzięki Snyk Intel Vulnerability Database
  • Ciągły monitoring w celu zminimalizowania ekspozycji na zagrożenia w czasie

Zestawienie materiałów open source

Eliminacja niespodziewanych zagrożeń w cyklu tworzenia aplikacji przez dostarczenie zespołom ds. bezpieczeństwa kompletnych list zagrożeń w zależnościach open source.

  • Wyselekcjonowana lista zagrożeń open source w aplikacjach monolitycznych i mających postać mikrousług
  • Wcześniejsze wykrywanie w procesie budowy aplikacji dzięki dokładnym informacjom na temat celów exploitów
  • Unikanie kosztownych błędów przez podejmowanie bezpiecznych decyzji w odniesieniu do projektów tworzenia aplikacji
Widok połowy ekranu

Likwidacja luki organizacyjnej

Luki w oprogramowaniu open source zawsze były domeną zespołów DevOps, ale rosnący poziom zagrożenia zmusił do wkroczenia zespoły ds. bezpieczeństwa, co umożliwia szybsze reagowanie.

  • Monitoruj stan luk w zabezpieczeniach i zagrożeń licencyjnych w oprogramowaniu open source w jednym miejscu
  • Rozszerz bezpieczne procedury DevOps i SecOps o automatyczne raporty i powiadomienia w ramach wspólnej odpowiedzialności i kontroli
  • Dokonaj integracji z cyklem rozwoju oprogramowania (SDLC) i platformami do przechowywania kodu źródłowego, takimi jak GitHub, GitLab i BitBucket, a nawet Jenkins i innymi
Logo firmy Forrester

Badanie Forrester Total Economic Impact: Poznaj prognozowane oszczędności i korzyści biznesowe z zastosowania rozwiązania Trend Micro Cloud One — naszej platformy usług z dziedziny bezpieczeństwa obejmującej Open Source Security firmy Snyk.

Poznaj rozwiązanie Trend Micro Cloud One