XDR 

Wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie w poczcie elektronicznej, punktach końcowych, chmurze, sieciach oraz na serwerach

Więcej niż
jeden wektor

Połączenie poczty elektronicznej, punktów końcowych, serwerów, chmury i sieci pozwala spojrzeć na zagrożenia z szerszej perspektywy i umożliwia skuteczniejsze ograniczenie ich zasięgu.

Skorelowane
wykrywanie

Zaawansowane funkcje analizy bezpieczeństwa zestawiają dane pochodzące ze środowiska klienta z globalną analizą zagrożeń wykonywaną przez firmę Trend Micro. Pozwala to zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów i przyspieszyć wykrywanie realnych problemów.

Zintegrowane badanie i reagowanie

Wspólne miejsce badania zagrożenia ułatwia odtworzenie przebiegu ataku w poszczególnych warstwach zabezpieczeń i pozwala podjąć scentralizowane działania w reakcji na zagrożenie.

Szerszy kontekst dla lepszego zrozumienia  

Trend Micro™ XDR zbiera i koreluje dane głębokiej aktywności z wielu wektorów — poczty elektronicznej, punktów końcowych, serwerów, chmur i sieci — zapewniając poziom detekcji i analizy trudny lub wręcz niemożliwy do osiągnięcia za pomocą SIEM lub rozwiązań punktowych.

Zdarzenia, które pozornie wyglądają na mało istotne, w szerszym kontekście mogą okazać się ważnymi wskaźnikami infekcji, którą można szybko opanować, aby ograniczyć jej rozprzestrzenianie i zminimalizować szkody.

XDR zapewnia łącznik z SIEM do przesyłania alarmów. Korelacja zdarzeń z produktów Trend Micro ogranicza liczbę fałszywych alarmów, a więc i obciążenie analityków ds. bezpieczeństwa. Po kliknięciu alarmu SIEM analityk może przejść do pulpitu badań XDR, aby wyświetlić więcej informacji, przeprowadzić pogłębioną analizę i podjąć wymagane działanie.

XDR dociera do sedna problemu.

Wcześniejsze wykrywanie incydentów dzięki skorelowanemu wykrywaniu i zintegrowanej analizie zagrożeń

Rozwiązanie Trend Micro XDR korzysta ze skutecznych funkcji analitycznych do badania danych aktywności pochodzących z własnych produktów działających w środowisku i na tej podstawie generuje skorelowane alarmy umożliwiające podjęcie odpowiednich działań. Globalny wywiad dotyczący zagrożeń Trend Micro Smart Protection Network™ w połączeniu z profesjonalnymi regułami wykrywania ciągle aktualizowanymi przez naszych specjalistów ds. zagrożeń w bezprecedensowy sposób zwiększa skuteczność modeli analitycznych.

Nowe reguły i modele wykrywania są regularnie publikowane, optymalizując skuteczność analizy różnych zachowań w poszczególnych warstwach zabezpieczeń pod kątem identyfikacji złożonych ataków. Dostępne w XDR funkcje analizy w chmurze są w stanie badać aktywność w warstwie PowerShell, które nie zawsze generują alarmy, czy wpisy w dzienniku SIEM, ale w korelacji z innymi czynnościami pozwalają identyfikować aktywność, która w rzeczywistości jest szkodliwa.

XDR rozbija silosy w systemie wykrywania zagrożeń.

Dokładniejsze badanie zagrożeń i szybsze reagowanie na nie dzięki zintegrowanym procesom roboczym

Uproszczenie i przyspieszenie wykonywania procedur związanych z wykrywaniem zagrożeń i reagowaniem na nie daje większą swobodą działania zespołom ds. bezpieczeństwa SOC i IT.

Jedno miejsce analizy pozwala odtworzyć rozwój ataku w poszczególnych warstwach zabezpieczeń

Możliwość analizy podstawowych przyczyn, wyświetlenia profilu wykonania ataku (w tym MITRE ATT&CK TTPs) oraz identyfikacji szkód we wszystkich zasobach

Możliwość podjęcia natychmiastowej reakcji i śledzenia działań z jednego miejsca

Jeden ekran platformy XDR

Działanie w różnych warstwach zabezpieczeń

XDR w jednej warstwie zapewnia wielkie korzyści, ale pełny potencjał rozwiązania ujawnia się dopiero po zastosowaniu go w wielu wektorach z jednym źródłem wykrywania i reagowania.

Grafika przedstawiająca rozwiązanie XDR w chmurze

Pierwsze kroki

Wypróbuj XDR

Klienci, którzy zakupili rozwiązanie Apex One mogą automatycznie dodać zaawansowane mechanizmy wykrywania i analizy u 10% swoich użytkowników posiadających licencje. Monitoruj punkty najbardziej narażone na cyberataki i jeszcze skuteczniej wykrywaj zagrożenia w organizacji oraz reaguj na nie.

Wesprzyj wewnętrzne zespoły z pomocą rozwiązania Trend Micro Managed XDR

Trend Micro Managed XDR zapewnia dostęp do naszych zasobów oraz wiedzy specjalistów ds. zabezpieczeń doświadczonych w badaniu zaawansowanych typów zagrożeń. Standardowe lub zaawansowane usługi MDR są dostępne w wersjach dla jednej warstwy lub wielu warstw zabezpieczeń Trend Micro.

Sprawdzona wiedza

Razem lepiej

Co nasi klienci sądzą o połączeniu warstw zabezpieczeń

„To ułatwia mojemu zespołowi określenie natury ataku i analizę kolejności wydarzeń. To jest jak czytanie książki. Łatwiejsze do przetrawienia”.

Frank Bunton, CISO

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

„Korzystamy z kilku rozwiązań Trend Micro. Dzięki temu, że są zintegrowane, całe nasze środowisko jest zabezpieczone oraz mamy pewność, że w razie zagrożenia będą efektywnie współpracować”. Rozwiązania Trend Micro zwiększyły skuteczność naszych reakcji na incydenty o 90 procent”.

Claudia Anania, CIO, Unigel

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

„Produkty Trend Micro współpracują ze sobą, ułatwiając badanie incydentów. Mam pełny wgląd w to, co się dzieje i gdzie się zaczęło, oraz wiem, jak prześledzić drogę zagrożenia i jak naprawić błędy”.

Tareq Allan, CISO, DHR Health

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Zacznij korzystać z usługi XDR