Zarządzanie ryzykiem powierzchni ataku

Strategia zero trust w praktyce

Wnikliwe analizy ryzyka dla nowoczesnego centrum bezpieczeństwa

Trend Micro™ Risk Insights mierzy i waży ryzyko wynikające z luk w zabezpieczeniach, mechanizmów i błędów konfiguracji zabezpieczeń, krytycznego znaczenia zasobów, wskazań XDR, włamania do konta, anomalii i danych dotyczących aktywności w chmurze.

  • Pełny zasięg działania: Indeks ryzyka, indeks ataku, indeks ekspozycji i trendy błędów konfiguracji śledzą napór ataków, szkodliwość zagrożeń i exploitów oraz bieżące błędy konfiguracji w środowisku
  • Personalizacja obsługi: Pulpity zależne od roli usprawniają pracę w bezpieczeństwie i wykonywanie obowiązków na poziomie CISO, CIO, SecOps i IT
  • Mistrzowskie zabezpieczenia: Treściwe raporty podnoszą rangę zarządzania ryzykiem cybernetycznym i korelują inwestycje w zabezpieczenia ze strategicznymi celami biznesowymi

Budowanie odporności biznesowej

Ciągłe monitorowanie powierzchni ataku oraz baza danych, alertów i statusów zasobów pozwala spełniać założenia dotyczące konsolidacji rozwiązań, wymagania zgodności i warunki cyberubezpieczenia. Trend Micro Vision One ™ łączy zarządzanie ryzykiem powierzchni ataku, XDR i architekturę zero trust w narzędzie do realizacji celów biznesowych na poziomie strategicznym.

Centrum bezpieczeństwa może wykorzystywać zarządzanie ryzykiem powierzchni ataku, aby lepiej przeciwdziałać włamaniom, obniżać koszty własnego funkcjonowania i dbać o ciągłość funkcjonowania systemów firmowych.

Odkrywanie nowych czynników ryzyka wynikających z inicjatyw firmowych, analizowanie ich i reagowanie na nie.

Szybkie wykrywanie powierzchni ataku, bezprecedensowa widoczność

Demaskowanie nieznanego ryzyka w Internecie. Wykrywanie powierzchni ataku Trend Micro™ nie tylko znajduje urządzenia, ale także identyfikuje użytkowników, domeny stykające się z Internetem, adresy IP, aplikacje w chmurze, kontenery i procesy robocze działające w Internecie i w wewnętrznych sieciach firmowych.

Uzyskanie pełnej widoczności i dostarczanie precyzyjnych, zawsze aktualnych baz zespołowi działu bezpieczeństwa. Wykrywanie powierzchni ataku umieszcza znane, nieznane, wewnętrzne i stykające się z Internetem (zewnętrzne) zasoby na mapie geograficznej i mapie relacji. 

Ciągła ocena ryzyka i ustalanie priorytetów

Wywiad i ustalanie priorytetów działań obronnych. Pulpity przekazują aktualizowany w czasie rzeczywistym obraz wszystkich zasobów cyfrowych, włącznie z punktacją indywidualnego ryzyka zasobów, informacjami o systemie operacyjnym, adresie IP, ostatnim użytkowniku, źródle danych, liczbie często wykorzystywanych typowych luk w zabezpieczeniach i ekspozycji (CVE) oraz datach wykrycia, umożliwiając intuicyjną ocenę ryzyka, analizę i ustalanie priorytetów. 

Proaktywne, zautomatyzowane przeciwdziałanie ryzyku

Centrum bezpieczeństwa może podejmować świadome decyzje o ograniczaniu i powstrzymywaniu ryzyka w całej infrastrukturze na zintegrowanej platformie zarządzania ryzykiem powierzchni ataku i XDR. 

Szybkie reagowanie na nieusunięte luki w zabezpieczeniach i podejmowanie działań obronnych na wielu warstwach zabezpieczeń za pomocą centralizacji i automatyzacji kontroli zdalnego dostępu do sieci Trend Micro™ Zero Trust Secure Access.

Specjalnie zaprojektowana platforma centrum bezpieczeństwa

Trend Micro Vision One przyjmuje zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem powierzchni ataku oraz wykrywania zagrożeń i reagowania na nie.

Najlepsze w branży XDR

Zyskaj szerszą perspektywę i lepszy kontekst, aby wykrywać zagrożenia, badać je i automatycznie na nie reagować. Funkcje XDR Trend Micro Vision One wykorzystują natywne czujniki cyberbezpieczeństwa oraz dane od zewnętrznych dostawców w jednej konsoli.

Całodobowe zarządzane wykrywanie i reagowanie oraz pomoc techniczna

Skuteczniejsze badanie zagrożeń w poczcie elektronicznej, stacjach roboczych, chmurze procesach roboczych i sieciach. Poszerz zasięg zabezpieczeń, maksymalizuj ich skuteczność oraz szybciej wykrywaj zagrożenia i reaguj na nie za pomocą zarządzanego XDR Trend Micro Service One™.

Zacznij korzystać z zarządzania ryzykiem powierzchni ataku