Trend Micro Vision One

Wykrywanie, badanie, ustalanie priorytetu zagrożeń i szybsze reagowanie

Logo MITRE

Oceny skuteczności wykrywania MITRE Engenuity™ ATT&CK
Na 1 miejscu w kategorii ochrony za zapewnianie wczesnego zapobiegania w cyklu ataku

Wykrywanie i reagowanie w większej liczbie warstw zabezpieczeń

Leżące u podstaw ujednoliconej platformy cyberbezpieczeństwa Trend Micro One rozwiązanie Trend Micro Vision One™ zapewnia szerszą perspektywę i lepszy kontekst, aby wykrywać zagrożenia przy użyciu czołowych w branży funkcji XDR.

Rzetelna wiedza

Lepszy wgląd

Cenne informacje i oceny dotyczące bezpieczeństwa wraz z niestandardowymi widokami pulpitów zapewniają lepszy wgląd w stan bezpieczeństwa.

  • Podsumowanie przypadków wykrycia uporządkowanych według wagi i wpływu
  • Mapa technik z platformy MITRE ATT&CK wykrytych w Twoim środowisku
  • Lista punktów końcowych, na których zarejestrowano techniki ataku
  • Uporządkowana według ważności lista stwarzających ryzyko urządzeń, użytkowników i niezatwierdzonych aplikacji chmurowych
  • Wczesne identyfikowanie kampanii ataków poprzez ocenę wskaźników ukierunkowanego ataku

Skup się na informacjach o zagrożeniach

Obserwuj i oceniaj całe swoje środowisko, w tym tożsamości, urządzenia, zawartość i aplikacje, które mogą zagrażać Twojej organizacji.

  • Identyfikuj obszary ryzyka, którymi należy się pilnie zająć, poprzez ocenę atakowanych użytkowników i urządzeń przy użyciu połączenia technik wykrywania zdarzeń
  • Stale monitoruj i analizuj ogólny wynik ryzyka na podstawie znalezionych luk w zabezpieczeniach, anomalii, zagrożeń wykrytych przez XDR, aktywności aplikacji chmurowych i naruszeń bezpieczeństwa kont
  • Zyskaj cenne informacje o wyniku oceny ryzyka Twojego środowiska i o tym, jak wypada w porównaniu ze środowiskami w branży lub regionie

Integracja z szerszym ekosystemem

Trend Micro Vision One będzie świetnie współpracować z innymi zabezpieczeniami dzięki naszej rosnącej ofercie zaawansowanych interfejsów API i zewnętrznych integracji, w tym z SIEM, SOAR i Azure Active Directory (AD), wzbogacając i potwierdzając możliwości wykrywania XDR i informacje z modelu Zero Trust Risk Insights.

Co mówią klienci

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up