Trend Micro Vision One

Uzbrój się w rozszerzone funkcje wykrywania i reagowania, zarządzanie ryzykiem powierzchni ataku i funkcje zero trust, aby wyprzedzić ruchy swoich przeciwników.

Stworzone z myślą o nowoczesnych centrach bezpieczeństwa

Dynamiczne zarządzanie ryzykiem powierzchni ataku

Zarządzanie powierzchnią ataku wewnętrznego i zewnętrznego w trybie ciągłym pozwala prewencyjnie eliminować martwe pola, minimalizować ekspozycję i ustalać priorytety działań.

Najlepsze w branży XDR i EDR

XDR zastępuje wąski punkt widzenia szerszym kontekstem, który umożliwia szybkie wykrywanie zagrożeń na podstawie natywnych i zewnętrznych danych wejściowych, analizowanie ich i reagowanie na nie.

Zero trust w praktyce

Ocena cyberzagrożenia, korelacja aktywności zagrożeń oraz automatyzacja, orkiestracja i przyspieszenie reakcji w wielu warstwach zabezpieczeń za pomocą scentralizowanego obrazu w jednej konsoli i funkcji bezpiecznego dostępu.

Uznanie ekspertów branżowych

Zaawansowane zarządzanie ryzykiem powierzchni ataku

Zmniejszenie ekspozycji na atak powierzchniowy i obniżenie prawdopodobieństwa włamania. Zarządzanie ryzykiem powierzchni ataku Trend Micro Vision One w trybie ciągłym ocenia krytyczne obszary zagrożenia ze strony nieznanych i niezarządzanych zasobów, luk w zabezpieczeniach, wskazań XDR, Trend Micro™ Zero Trust Secure Access i błędów konfiguracji zabezpieczeń.

Intuicyjne wykrywanie zagrożeń, badanie ich i reagowanie na nie

Błyskawiczne wykrywanie podejrzanego zachowania, ransomware, zakłócenia i celowych ataków, które uszły uwadze technologii ochrony i środków prewencji służących ograniczaniu ryzyka. Poszerzenie danych ze stacji roboczych o natywną telemetrię z serwera, funkcji weryfikacji tożsamości, poczty e-mail, sieci, procesów w chmurze, urządzeń przenośnych, IoT, technologii operacyjnych i źródeł zewnętrznych dostawców. 

Zoptymalizowane narzędzia automatyzacji i przepływu pracy

Prewencyjne zarządzanie wewnętrznym i zewnętrznym ryzykiem za pomocą zaawansowanych narzędzi przepływu pracy i automatyzacji, w tym podręczników zabezpieczeń i analizy środowiska sandbox. Wykorzystanie sztucznej inteligencji i predykcyjnego uczenia maszynowego pozwala wykrywać kampanie zagrożeń na wcześniejszym etapie, optymalizować przepływy pracy i koordynować działania obronne na wielu frontach, aby skrócić średni czas reakcji.

Centralna widoczność i raportowanie

Scentralizowany obraz do obserwacji i oceny całych środowisk IT. Ustalanie priorytetów, automatyzacja i przyspieszenie działań obronnych obejmujących różne osoby, procesy i technologie.

Raporty na poziomie CISO nadają zarządzaniu ryzykiem cybernetycznym rangę filaru zarządzania operacyjnego. Punktacja indeksu ryzyka z rankingami na poziomie branżowym, regionalnym i własnego środowiska weryfikuje słuszność przyjętych strategii poprawy poziomu bezpieczeństwa.

Integracja z szerszym ekosystemem

Wzbogacenie i potwierdzanie wskazań XDR i Risk Insights. Zarządzanie ryzykiem powierzchni ataku i XDR dobrze wpisują się w posiadany arsenał zabezpieczeń dzięki wykorzystaniu naszego stale rozwijanego zbioru skutecznych interfejsów API, funkcji wykrywania powierzchni ataku i integracji z zewnętrznymi systemami. Należą do nich m.in. SIEM, SOAR i Microsoft Azure Active Directory (Azure AD).

Co mówią klienci

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up