Ochrona punktów sprzedaży (POS)

Blokowanie naruszeń zabezpieczeń w punkcie sprzedaży dzięki kontroli aplikacji

Zapobiegaj naruszaniu bezpieczeństwa urządzeń POS przez aplikacje

Dodanie funkcji kontroli aplikacji/umieszczania ich na białej liście do zabezpieczeń punktu sprzedaży (POS) umożliwia zablokowanie urządzenia, dzięki czemu kontrolujesz aplikacje uruchamiane w sieci. Możesz chronić swoją organizację i zapobiegać ponoszeniu odpowiedzialności finansowej i prawnej. Stawka jest wysoka, więc potrzebujesz sprawdzonej ochrony, która:

  • Jest łatwa do zainstalowania i natychmiast zapewnia bezpieczeństwo
  • Współistnieje z aktualnymi zabezpieczeniami
  • Wymusza stosowanie firmowych zasad IT
  • Używa globalnej analizy w czasie rzeczywistym

 


5 powodów, aby chronić dane POS z firmą Trend Micro

Technologia następnej generacji

ochrona wykraczająca poza znane dzisiaj zagrożenia

Najlepsza ochrona 

lider w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner za rok 2018 dla platform ochrony punktów końcowych i raporcie Forrester Wave za rok 2018 dla punktów końcowych

Najlepsza wydajność

ogólna wydajność oceniona w teście AV-TEST jako najlepsza

Największa elastyczność chmury

ochrona w chmurze, w siedzibie i między nimi

Najprostsze licencjonowanie i zarządzanie

elastyczna ochrona licencjonowania w wybrany przez Ciebie sposób

Wznieś ochronę POS na wyższy poziom

Pobierz rozwiązanie Endpoint Application Control i zrób mały krok o wielkim znaczeniu. Oparte na zabezpieczeniach XGen™ rozwiązanie Endpoint Application Control oferuje połączone, wielowarstwowe zabezpieczenia. Uaktualnienie ochrony POS oznacza uzyskanie dostępu do najszerszej gamy możliwości ochrony danych i zapobiegania zagrożeniom w wielu warstwach. Dowolną część firmy można łatwo przenieść do chmury, a także wprowadzać zmiany na bieżąco bez konieczności uzyskiwania nowych licencji.

  • Wielowarstwowa ochrona wszystkich urządzeń i aplikacji
  • Najszersza gama technik ochrony przed złośliwym oprogramowaniem dla urządzeń POS
  • Elastyczne wdrażanie — w środowisku lokalnym, chmurowym lub obydwu

 

Sprawdzone przez klientów

A&W Food Services of Canada

Skuteczna ochrona punktów sprzedaży wykracza poza ochronę urządzeń POS. Trzeba też chronić organizację w szerszym zakresie, działając zgodnie z przepisami prawnymi i finansowymi.

 

Przeczytaj historię udanego wdrożenia

w A&W Food Services of Canada

Analiza zagrożeń punktów sprzedaży