Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i Advanced Threat Protection

Ochrona przed zagrożeniami znanymi, nieznanymi i niejawnymi

Optymalne połączenie technik ochrony

Efektywne wykrywanie
znanych zagrożeń

ochrona przed złośliwym oprogramowaniem

Nawet jeśli zagrożenie jest znane, nie znaczy to, że jest mniej niebezpieczne, a tylko to, że istnieją już środki ochrony. Mogą one mieć postać analizy statycznej, podpisów lub baz danych plików albo internetowych baz danych. Wykrywanie znanych zagrożeń jest uważane za pierwszy etap ochrony – etap o niezwykle krytycznym znaczeniu. Przy dużej liczbie ataków przeprowadzanych w systemach z oprogramowaniem bez poprawek znane złośliwe oprogramowanie starsze niż 10 lat jest dziś nadal skutecznie używane.

 

Wykrywanie nieznanych
zagrożeń

Obecnie wiele zaawansowanych zagrożeń jest tworzonych tak, aby omijać tradycyjne zabezpieczenia i pozostawać w ukryciu podczas dokonywania kradzieży danych firmowych lub szyfrowania urządzeń w celu uzyskania okupu. Do wykrywania takich ataków służą metody bezsygnaturowe. Skuteczne techniki zabezpieczeń obejmują następujące elementy (ale nie są do nich ograniczone): niestandardowe technik izolowania potencjalnie niebezpiecznych plików (sandboxing), analizę behawioralną, zapobieganie włamaniom i exploitom, badania i ekspertyzy, inspekcje pamięci, kontrole powszechności, dojrzałości i aplikacji.

Znaczenie niejawnych luk w zabezpieczeniach

Szara strefa między zagrożeniami znanymi i nieznanymi to zagrożenia niejawne. Są to luki w zabezpieczeniach oprogramowania, które znane są tylko niewielkiej grupie osób (zwykle analitykom zabezpieczeń, dostawcom zabezpieczeń i powiązanym dostawcom oprogramowania). Podobnie jak nieznana dziura w ogrodzeniu, te luki w zabezpieczeniach, jeśli pozostaną niezałatane, staną się potencjalnymi celami ataków. Oferujemy stałą ochronę nowych luk w zabezpieczeniach przed zagrożeniami dzięki naszej usłudze Digital Vaccine, z której można często korzystać parę miesięcy wcześniej, zanim zagrożenie będzie mogło faktycznie wykorzystać lukę.

Chroń użytkowników

 

Maksymalna ochrona użytkowników i ich danych w aplikacjach punktów końcowych, poczty e-mail, internetowych i SaaS.

Chroń sieć

 

Wykrywaj i blokuj zagrożenia w sieci.

Chroń serwery
i obciążenia
oparte na chmurze

Zoptymalizowana ochrona serwerów fizycznych, wirtualnych i opartych na chmurze.