Bezpieczeństwo podczas migracji do chmury, które nie spowalnia pracy

Zagubieni w chmurze

Niezależnie od tego, czy zabezpieczasz starsze aplikacje w centrum danych czy przenosisz procesy robocze do chmury, automatyczne skalowanie i samodzielne dostarczanie oraz pełne wykorzystanie zalet automatyzacji i skalowalności chmury przy użyciu jej natywnych funkcji stanowi niemałe obciążenie dla zespołu ds. bezpieczeństwa.

Podczas migracji i rozszerzania środowisk, w miarę wprowadzania kolejnych instancji chmury, usług lub dostawców, zasięg środowiska chmurowego coraz bardziej utrudnia kontrolowanie danych i aplikacji. Konieczność monitorowania zagrożeń i zabezpieczania rozrastającego się środowiska chmurowego dodatkowo komplikuje to zadanie.

ikona

Niezabezpieczone dane i aplikacje krytyczne

Ochrona środowiska lokalnego i chmurowego wymaga innych strategii. Inaczej wprowadza się poprawki w aplikacjach znajdujących się w centrum danych, a inaczej podchodzi się do tego w przypadku aplikacji w chmurze. W obliczu rozrastającej się powierzchni chmury i rosnącej liczby dostawców trzeba również zadbać o spójność zasad bezpieczeństwa we wszystkich środowiskach chmurowych i aplikacjach.

ikona

Niemonitorowane obszary w różnych systemach rozproszonych

W miarę tworzenia i wdrażania infrastruktury w chmurze odizolowane obszary mogą tworzyć miejsca nieobjęte monitoringiem. Może to prowadzić do błędów konfiguracji, luk w zabezpieczeniach, wycieków danych, incydentów związanych z bezpieczeństwem i innych kosztownych pomyłek – niekiedy wymykających się spod kontroli zespołów ds. bezpieczeństwa.

ikona

Niezgodność z przepisami i utrudnione zarządzanie

Z uwagi na wyjątkowe wymagania związane z przepisami dotyczącymi chmury hybrydowej kontrolowanie jej zgodności z przepisami i normami jest szczególnie żmudne. Każde kolejne środowisko tylko komplikuje złożoność.

Kompleksowa ochrona chmury hybrydowej

Zapewnij sobie niezbędne możliwości monitorowania i zarządzania dzięki Trend Cloud One™ – najchętniej wybieranemu rozwiązaniu bezpieczeństwa chmury. Nasze rozwiązanie bezpieczeństwa chmury pokazuje kompleksowe informacje na temat zasobów fizycznych, wirtualnych i chmurowych w jednym wygodnym interfejsie. Zapewnia widoczność zagrożeń we wszystkich środowiskach – w punktach końcowych, obciążeniach, magazynach chmurowych, kontenerach, środowiskach bezserwerowych, kodzie źródłowym, sieci i konfiguracji chmury – zarówno na etapie tworzenia, jak i po uruchomieniu.

Zabezpieczenia chmury hybrydowej

remove add

Zapobiegaj zagrożeniom w centrum danych i chmurze, wykrywaj je, badaj i reaguj na nie. Zabezpiecz punkty końcowe, maszyny wirtualne, obciążenia, magazyny chmurowe, kontenery, środowiska bezserwerowe itd.

Duże możliwości automatyzacji zapewniające wydajność operacyjną

remove add

Uprość i skaluj migrację do chmury. Oszczędzaj czas i zasoby dzięki zautomatyzowanym zasadom bezpieczeństwa, wdrażaniu, monitorowaniu i raportowaniu zgodności z przepisami w centrum danych i chmurze.

Współpraca

remove add

Zapewnij wszystkim zespołom zaangażowanym w migrację do chmury i bezpieczeństwo chmury hybrydowej narzędzia do całościowej ochrony organizacji. Likwiduj odizolowane obszary w zespołach operacyjnych, chmurowych, bezpieczeństwa i Dev-Ops, by usprawnić wymianę informacji i zredukować zagrożenia.

Zgodność

remove add

Skróć czas potrzebny na zapewnienie zgodności z przepisami nawet o 50% poprzez spójną ocenę wymagań w zakresie zgodności, zarządzania i kontroli w całym centrum danych i infrastrukturze chmury publicznej. Zapewnij zgodność z przepisami RODO, PCI DSS, HIPAA i NIST podczas transformacji według wymagań audytorów i organów regulacyjnych.

XDR

remove add

Rozwiązanie Trend Cloud One integruje się z ogólną architekturą cyberbezpieczeństwa Twojej organizacji za pośrednictwem naszych platform XDR i MDR. Zobacz i zrozum wpływ zagrożeń na całej powierzchni ataku, by chronić swoją firmę.

Zyskaj kontekstowy widok swoich zasobów chmurowych w ciągu kilku minut

  • Identyfikuj zagrożenia w ciągu kilku minut
  • ROI sięgający 188%
  • Twórz zaawansowane zabezpieczenia niewpływające na wydajność
  • Skróć czas potrzebny na administrowania zabezpieczeniami nawet o 6200 godzin
  • Zachowaj dane w swoim środowisku
  • Zmniejsz koszt wykrywania zagrożeń i reagowania na nie nawet o 27%
  • Wyświetlaj wszystkie zasoby i analizy bezpieczeństwa na koncie AWS
  • Sprawdzaj ujawnione zagrożenia i podejmuj działania naprawcze według wskazówek
  • Wykrywaj 100% ataków na hosty systemu Linux i zapobiegaj im

Sesja na temat migracji do chmury

Mike Milner, wiceprezes ds. technologii chmurowych w Trend Micro, mówi o najlepszych praktykach bezpieczeństwa podczas migracji do chmury.
Główne kwestie związane z migracją do chmury

Zapewnienie pełnej automatyzacji i skalowalności w chmurze wymaga zabezpieczenia całego procesu migracji od pierwszego kroku. Możesz spełnić te niezbędne wymagania na wszystkich etapach pracy ze środowiskiem chmurowym.

Zabezpieczenie systemów niewspieranych

Wirtualne poprawki dostarczane przez IPS zapewniają ochronę istniejących systemów przed obecnymi i przyszłymi zagrożeniami.

Bezpieczeństwo jako kod

Przesunięcie fazy wprowadzania i testowania zabezpieczeń na wcześniejsze etapy tworzenia rozwiązań („shift left”).

Konsolidacja dostawców rozwiązań

Jedno rozwiązanie z szerokim zasięgiem usprawnia ochronę chmury hybrydowej.

Zaplanowanie czasu na utworzenie kompilacji i uruchomienie

Skuteczna platforma ochrony aplikacji chmurowych (CNAPP) pozwoli sprostać wyjątkowym potrzebom w zakresie bezpieczeństwa i programowania.

Widoczność

Ograniczaj złożoność dzięki pełnej widoczności swoich zasobów chmurowych.

Kompleksowe interfejsy API

Bezpieczeństwo jako integralny element procesów DevOps bez zakłócania pracy programistów.

Szybsze zapewnienie zgodności

Zapewnij zgodność ze zmieniającymi się wymaganiami dzięki ciągłemu monitoringowi.

Zintegrowane usługi XDR i MDR

Likwiduj odizolowane obszary dzięki wielowarstwowemu zbieraniu i korelowaniu danych.

Zobacz, dlaczego mamy największy udział w rynku systemów do zabezpieczania procesów roboczych w chmurze wg raportu IDC

DOŁĄCZ DO PONAD 500 TYS. KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Bezpieczeństwo podczas migracji do chmury, które nie spowalnia pracy