Oświadczenia dotyczące przyszłości

Część tej prezentacji zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości. Opierają się one na bieżących założeniach i przekonaniach kierownictwa powstałych w świetle aktualnie dostępnych informacji, ale wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem i niewiadomymi. Wiele ważnych czynników może spowodować wystąpienie znacznych różnic między wynikami rzeczywistymi a przedstawionymi w oświadczeniach dotyczących przyszłości. Do takich czynników należą:

 • trudności z rozwiązaniem problemów powodowanych przez nowe wirusy i inne zagrożenia dla bezpieczeństwa;
 • czas wprowadzenia przez nas nowych produktów i niezaakceptowanie ich przez rynek;
 • poziom stałego zapotrzebowania na istniejące produkty i czas ich sprzedaży;
 • nagłe zmiany technologiczne w branży oprogramowania antywirusowego;
 • zmiany potrzeb klientów związanych z oprogramowaniem antywirusowym;
 • produkty istniejące i nowo wprowadzane przez naszych konkurentów oraz ceny tychże produktów;
 • spadające ceny naszych produktów i usług;
 • efekt przyszłych przejęć na naszą sytuację finansową i wyniki działalności operacyjnej;
 • skutki niekorzystnych trendów gospodarczych na naszych głównych rynkach;
 • wpływ fluktuacji na rynku walutowym na nasze wyniki działalności operacyjnej;
 • częstsze zwroty produktów;
 • potencjalny brak atrakcyjnych celów inwestycyjnych;
 • trudności z realizacją naszej strategii inwestycyjnej.

 

Nie zobowiązujemy się do aktualizacji żadnych oświadczeń dotyczących przyszłości.