Kalendarz spotkań i zebrania udziałowców

 

Skonsolidowane wyniki finansowe za 3. kw. roku obrachunkowego 2018

8 listopada 2018 r. w Tokio firma Trend Micro przeprowadzi spotkanie informacyjne, którego celem będzie omówienie skonsolidowanych wyników za 3 kw. w roku obrachunkowym 2018.

* Materiały prezentacyjne powiązane z tym spotkaniem zostaną udostępnione przez Internet.
Będzie można się z nimi zapoznać od godziny 15:00 (czasu japońskiego) 8 listopada 2018 r.

Kalendarz konferencji dla inwestorów

Zebrania udziałowców

27 lutego 2018 r. Powiadomienie o 29. zwyczajnym, walnym zebraniu udziałowców (tłumaczenie)


3 marca 2017 r. Powiadomienie o 28. zwyczajnym, walnym zebraniu udziałowców (tłumaczenie)


1 marca 2016 r. Powiadomienie o 27. zwyczajnym, walnym zebraniu udziałowców (tłumaczenie)