Doanh nghiệp hàng đầu đáng tin cậy trong ngành bảo mật gần 30 năm

Các công ty và cá nhân đã đặt niềm tin của họ vào chúng tôi trong gần ba thập kỷ vì một lý do chính đáng: chúng tôi là doanh nghiệp hàng đầu về giải pháp bảo mật đám mây lai, điểm cuối và an ninh mạng.

Các giải pháp an ninh mạng của chúng tôi kết hợp để liên tục chia sẻ thông tin về mối đe dọa và cung cấp khả năng bảo vệ chống lại mối đe dọa kết nối với khả năng hiển thị và điều tra tập trung để bảo vệ thế giới kết nối của bạn.

Thông cáo tài chính mới nhất

Dữ liệu và Báo cáo tài chính

Xem kho lưu trữ báo cáo và dữ liệu tài chính của chúng tôi từ năm 2000-2017.


Dữ liệu & Báo cáo tài chính mới nhất

Dữ liệu Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018
Đọc dưới dạng PDF

Do Mahendra Negi, Giám đốc tài chính (CFO), Giám đốc đại diện, trình bày
Đọc dưới dạng PDF 

Lịch Hội nghị báo cáo lợi nhuận

*Tài liệu trình bày của cuộc họp này sẽ được đăng tải qua Internet.

Lịch Hội nghị nhà đầu tư

Đại hội cổ đông

Ngày 27/02/2018 Thông báo Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 29 (Bản dịch)

Báo giá chứng khoán

Đã giao dịch: Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo
Biểu tượng nhãn: 4704

Nhận giá cổ phiếu TSE của chúng tôi tại:
Yahoo! Nhật Bản, Google hoặc Bloomberg

Liên hệ bộ phận Quan hệ nhà đầu tư

ĐT: +81-3-5334-4899
Fax: +81-3-5334-4874

ir@trendmicro.co.jp

Tài nguyên

Báo cáo thường niên: Năm tài chính: 2017
Đọc dưới dạng PDF

Báo cáo thường niên: Năm tài chính: 2016
Đọc dưới dạng PDF

Báo cáo thường niên: Năm tài chính: 2015
Đọc dưới dạng PDF

 

Tham khảo nhanh