ผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับความไว้วางใจมาเกือบ 30 ปี

ลูกค้าองค์กรและรายย่อยต่างให้ความไว้วางใจเรามาเกือบสามทศวรรษด้วยเหตุผลที่ดี นั่นคือเพราะเราเป็นผู้นำด้าน Hybrid Cloud Security, เอ็นด์พอยท์ และเน็ตเวิร์ค

โซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเราทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อเพื่อแบ่งปันข้อมูลภัยคุกคามอัจฉริยะและมอบการป้องกันภัยคุกคามแบบเชื่อมต่อกันพร้อมด้วยการมองเห็นได้และการสืบสวนได้จากส่วนกลางเพื่อรักษาความปลอดภัยให้โลกที่เชื่อมต่อกัน

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินล่าสุด

ข้อมูลและรายงานทางการเงิน

ดูคลังการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของเรา ปี 2000-2017


การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินล่าสุด

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ปี 2018 Q1
อ่าน PDF

นำเสนอโดย Mahendra Negi CFO, ตัวแทนกรรมการ
อ่าน PDF 

ปฏิทินการประชุมแถลงผลประกอบการ

*เอกสารการนำเสนอของการประชุมนี้จะนำเสนอผ่าน อินเทอร์เน็ต

ปฏิทินการประชุมนักลงทุน

การประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่ 27 ก.พ. 2018 หนังสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (คำแปล)

ราคาหุ้น

ซื้อขาย: ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว
สัญลักษณ์เครื่องหมาย: 4704

รับราคาหุ้น TSE ของเราที่:
Yahoo! Japan, Google หรือ Bloomberg

ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: +81-3-5334-4899
โทรสาร: +81-3-5334-4874

ir@trendmicro.co.jp

ทรัพยากร

รายงานประจำปี: ปีงบประมาณ: 2017
อ่าน PDF

รายงานประจำปี: ปีงบประมาณ: 2016
อ่าน PDF

รายงานประจำปี: ปีงบประมาณ: 2015
อ่าน PDF

 

ข้อมูลอ้างอิงแบบย่อ