Polityka dostępności Trend Micro i plan dostawy usług i towarów dla osób z niepełnosprawnościami

Firma Trend Micro działa, aby dostarczać wszystkim klientom, również osobom z niepełnosprawnościami, dobra najwyższej jakości.

Technologie asystujące

Każdy pracownik naszej firmy został należycie wyszkolony w zakresie technologii asystujących, z których korzystają nasi klienci z niepełnosprawnościami podczas uzyskiwania dostępu do towarów i usług. Firma Trend Micro podejmie rozsądne działania, aby zagwarantować klientom korzystającym z technologii asystujących równy dostęp do towarów i usług.

Komunikacja

Nasi pracownicy potrafią dostosować styl komunikacji do klientów z różnymi niepełnosprawnościami.

Wytyczne dotyczące projektowania dostępu do strony internetowej

Nasza strona internetowa powstała zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 A i AA dotyczącymi dostępności.
(http://www.w3.org/WAI/intro/wcag)

Zwierzęta dla osób niepełnosprawnych

Przyjmujemy osoby niepełnosprawne ze zwierzętami. W obszarze zakładów z nieograniczonym dostępem mogą poruszać się osoby ze zwierzętami.

Osoby wspierające

Jeśli osoba niepełnosprawna wymaga pomocy osoby wspierającej, obie osoby zostaną wpuszczone na teren zakładu. Nie będzie się to wiązało z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Zawiadomienie o zakłóceniach tymczasowych

Trend Micro natychmiast zawiadomi klientów o planowanych lub nieoczekiwanych zakłóceniach w dostawie usług lub braku dostępu do zakładów dla osób niepełnosprawnych. Zawiadomienie będzie jasno sformułowane. Zawierać będzie powód zakłócenia, przewidywaną długość takiego stanu i wskazówki dotyczące alternatywnych zakładów lub usług, o ile są dostępne.

Zawiadomienie zostanie umieszczone w recepcji / przy wejściu do zakładu Trend Micro w Ottawie. Zawiadomienie zostanie również opublikowane na stronie internetowej Trend Micro, a także zostanie wdrożone do pożegnania telefonicznego.

Szkolenie

Firma Trend Micro szkoli pracowników, wolontariuszy i inne osoby działające w imieniu firmy z organami publicznymi i stronami trzecimi. W szkoleniach mogą brać udział również osoby zaangażowane w opracowywanie polityk, planów, praktyk i procedur związanych ze świadczeniem usług i dostarczaniem dóbr.

Uczestnikami szkoleń będą również wszyscy pracownicy działający w imieniu firmy Trend Micro z organami publicznymi lub stronami trzecimi, a także osoby biorące udział w opracowywaniu praktyk Trend Micro dotyczących świadczenia usług i dostarczania dóbr.

Pracownicy odbędą szkolenia w ramach nowych procedur rekrutacyjnych podczas pierwszego miesiąca świadczenia usług.

Szkolenie obejmie: 

  • w przypadku lokalizacji w Ontario, przegląd ustawy dotyczącej mieszkańców Ontario z niepełnosprawnościami z 2005 roku oraz wymaganych standardów obsługi klienta,
  • plan firmy Trend Micro w zakresie standardów obsługi klienta,
  • sposoby interakcji i komunikacji z ludźmi z różnymi niepełnosprawnościami,
  • interakcja z ludźmi z niepełnosprawnościami korzystającymi z technologii asystujących lub wymagającymi zwierzęcia wspierającego lub osoby wspierającej,
  • korzystanie z technologii wspierających dostarczanych przez firmę Trend Micro w jej zakładach • procedury obowiązujące w przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością doświadcza trudności podczas korzystania z dóbr i usług oferowanych przez firmę Trend Micro.

 

Pracownicy zostaną również przeszkoleni po wprowadzeniu zmian w zakresie dostępności w planie obsługi klienta.

Feedback — procedura

Klienci, którzy chcą podzielić się z firmą Trend Micro opinią dotyczącą dóbr i usług oferowanych przez firmę osobom z niepełnosprawnościami, mogą skontaktować się z firmą Trend Micro telefonicznie. Numer kontaktowy znajduje się na stronie internetowej firmy Trend Micro. Oczywiście firma przyjmuje również listy i wiadomości e-mail wysyłane na podane adresy.

Wszystkie opinie, w tym skargi, należy kierować do działu HR:

Siedziba główna w USA
Trend Micro Incorporated
225 E. John Carpenter Freeway, Suite 1500
Irving, Texas 75062 U.S.A.
Telefon: +1 (817) 569-8900 
Bezpłatny: (888) 762-8736

Kanada:
Trend Micro Canada Technologies Inc.
Suite 200, 40 Hines Rd, Ottawa, ON, Canada K2K 2M5
Adres e-mail: NA_HR_Benefits@TrendMicro.com
Telefon: 613-599-4505

Po odbiorze opinii firma Trend Micro przetworzy skargę lub żądanie i spróbuje określić, jakie uzasadnione środki może wprowadzić w zakładzie lub procesach w celu usunięcia problemu. Jeśli jest to konieczne, firma Trend Micro skontaktuje się z autorem/autorką opinii i poprosi o dodatkowe dane lub sugestie. Zwykle kontakt z klientem/klientką następuje w 3–5 dni roboczych.

Zawiadomienie o dostępności

Firma Trend Micro zawiadomi odbiorców o dostępności polityk na żądanie. Będą one dostępne na stronie internetowej firmy Trend Micro — www.trendmicro.com.

Zmiany w niniejszej polityce i innych politykach

Wszystkie polityki firmy Trend Micro nieuwzględniające i niepromujące godności oraz niezależności ludzi z niepełnosprawnościami zostaną zmienione lub usunięte.