Phát hiện và Phản hồi

Phát hiện và phản hồi các cuộc tấn công có mục tiêu bằng các kỹ thuật phát hiện nâng cao

Bảo vệ người dùng của bạn bằng Phát hiện và Phản hồi Điểm cuối (EDR)

Các mối đe dọa nâng cao ngày nay được thiết kế để vượt qua các biện pháp phòng thủ an ninh mạng truyền thống và xâm phạm dữ liệu nhạy cảm của công ty bằng cách tách lớp hoặc mã hóa dữ liệu để đòi tiền chuộc.

Các giải pháp phát hiện và phản hồi hiệu quả tìm ra các mối đe dọa nâng cao và loại bỏ chúng trước khi chúng xâm phạm dữ liệu.

Trend Micro đã tích hợp các kỹ thuật phát hiện và phản hồi nâng cao theo lớp vào Nền tảng Bảo vệ Điểm cuối để tận dụng khả năng tự động hóa và phản hồi. Máy học (cả trước khi thực thi và thời gian chạy), bảo vệ lỗ hổng, phân tích hành vi, kiểm soát ứng dụng và các kỹ thuật nâng cao khác được thiết kế để hoạt động liên tục với tính năng bảo vệ điểm cuối của bạn.

Thêm khả năng EDR về điều tra để có khả năng hiển thị tốt hơn

Để hiểu đầy đủ về cách một cuộc tấn công nâng cao thâm nhập vào các hệ thống phòng thủ bảo mật và cách nó biến đổi và lan truyền để lộ rõ trong doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu bảo mật cần có khả năng xây dựng Phân tích Nguyên nhân Gốc. Phân tích được thực hiện bằng cách ghi lại các sự cố và hành vi hệ thống và điều tra dữ liệu. Để kết thúc, chúng tôi đưa ra hai tùy chọn:  

Trend Micro Endpoint Sensor
 

Endpoint Sensor

Một hợp phần tùy chọn cho nền tảng bảo vệ điểm cuối của Trend. Endpoint Sensor ghi lại các sự cố và hành vi hệ thống trên các điểm cuối, cho phép các nhà điều tra mối đe dọa tìm ra các mối đe dọa cao cấp đối với người dùng từ xa bằng cách sử dụng IOC (Các Chỉ số Xâm phạm) hoặc các cuộc tấn công tiềm ẩn bằng các IOA (Các Chỉ số Tấn công).

Hiểu được sự thâm nhập, sự lây lan và độ sâu của các cuộc tấn công. Cảm biến có thể tạo ra một phân tích nguyên nhân gốc và tạo ra một kế hoạch khắc phục.  

Phát hiện và Phản hồi được Quản lý của Trend Micro

Managed Detection and Response Datasheet

Cung cấp các dịch vụ 24/7 về giám sát cảnh báo, ưu tiên cảnh báo, điều tra và săn lùng mối đe dọa cho khách hàng của Trend Micro như là dịch vụ được quản lý.

Dịch vụ MDR thu thập dữ liệu từ các điểm cuối, bảo mật mạng và bảo mật máy chủ để tương quan và ưu tiên các cảnh báo và thông tin hệ thống và xác định phân tích nguyên nhân gốc đầy đủ. Các nhà điều tra mối đe dọa của chúng tôi điều tra thay mặt cho bạn và cung cấp kế hoạch khắc phục đầy đủ.

Tìm hiểu thêm

ESG và Trend Micro thảo luận về EDR

Tại sao cần Phát hiện và Phản hồi của Trend Micro

Bảo vệ Người dùng

Giải pháp Bảo vệ Người dùng của Trend Micro được hỗ trợ bởi Bảo mật XGen™, là một sự pha trộn các kỹ thuật phòng thủ mối đe dọa thế hệ chéo để bảo vệ điểm cuối, email, web và các ứng dụng SaaS. Công nghệ thông minh, được tối ưu hóa và kết nối của chúng tôi đảm bảo mọi yếu tố đang hoạt động cùng nhau để cung cấp cho bạn khả năng hiển thị và kiểm soát trong bối cảnh các mối đe dọa luôn thay đổi.

Tìm hiểu cách thực hiện