GDPR uyumlu musunuz?

Son teknoloji ürünü güvenlik çözümleri ile yardım alın

GDPR nedir?

Avrupa Birliği’nin (AB) Kişisel Verileri Koruma Kanunu (GDPR), AB içindeki veri koruma mevzuatını standart hale getirmekte ve önceden tahmin edilmemiş olan veri kullanım modellerini kapsamaktadır. GDPR, dünyanın her yerinde AB yurttaşı bilgilerini işleyen kuruluşların veri işleme kontrol önlemlerini yeniden değerlendirmesi ve bunları daha iyi korumak için bir plan yapması zorunluluğunu getirmektedir.

GDPR’nin olası sonuçları

GDPR, dünyadaki en agresif veri koruma düzenlemelerinden birisi olarak görülmektedir ve AB yurttaşlarının kişisel verilerini tutarlı bir biçimde korumak için tasarlanmıştır. Düzenleme, bir AB yurttaşının verileri ile etkileşime giren veya depolayan her kuruluşun uyum göstermemesi durumunda para cezasına tabi olacağı anlamına gelmektedir.

GDPR globaldir

Kuruluşunuzun AB dışında olması sizi bu yükümlülükten kurtarmaz. Birleşik Devletlerdeki kuruluşlar da dâhil olmak üzere AB yurttaş verilerini işleyen tüm kuruluşlar GDPR’ye tabidir ve hala geçerli cezalarla karşılaşacaklardır.

GDPR para cezaları ve cezaları

Bazı kuruluşlar, GDPR’ye markalarının kullanıcı verilerinin korunmasıyla ilişkilendirilmesini artıracağı ve genel iş büyümesi sağlayacağı gözüyle bakarken uyum gösterilmemesi halinde potansiyel olumsuz etkiler de söz konusudur.

Maksimum potansiyel para cezası tutarı, hangisi daha yüksek ise küresel cironun (gelirler/satış) %4’ü veya 20 Milyon Euro’dur. Ancak GDPR cezaları yalnızca para cezaları ile sınırlı değildir. Düzenlemenin bir kısmı, Gözetim İdaresine, bir kuruluşun iş yapmasını etkili bir biçimde yasaklama yetkisini vermektedir.

GDPR için hazır mısınız?

Meslektaşlarınızın yeni düzenlemeyi nasıl ele aldıklarını öğrenin.

GDPR Kontrol listesi

GDPR Başarısının Beş Dönüm Noktası*

* GDPR Başarısının Beş Dönüm Noktası, bir Nisan 2017 Forrester raporu

Trend Micro GDPR konusuyla nasıl ilgileniyor

Trend Micro’da dünyanın dört bir yanından müşteri verileriyle etkileşime giriyor ve depoluyoruz ve GDPR için hazırız.

GDPR’nin, dijital çağda bireyin haklarının güçlendirilmesi konusunda temel bir adım olduğunu takdir ediyoruz ve yeni düzenlemenin getirdiği gereklilikleri kapsayan bir programımız var.

Avrupa için bir veri koruma yetkilisi (DPO) atadık ve gizlilik süreç ve prosedürlerimizin veri koruma düzenlemeleri ile tutarlı olmaya devam etmesini sağlamak için bir GDPR destek ekibimiz var.

GDPR uyumuna giden yolumuz hakkında okuyarak ve kuruluşumuzun hemen her biriminden katılımcılarla yürütülen bir video vaka çalışmasını izleyerek deneyimlerimiz hakkında bilgi sahibi olun.

GDPR makaleleri ve kaynakları

GDPR artık yürürlüğe girdiği için bir dönüm noktası kontrol listesi de dâhil olmak üzere ne yapmanız gerektiğini öğrenin.

En son teknoloji teknolojiye·sahip·ve güvenliği gerekli kılan, geniş ve karmaşık bir düzenleme GDPR hakkında uzman görüşü alın.

GDPR son tarihine yaklaşırken kuruluşlara yapılan uluslararası araştırmaya yanıt verenler arasında çok fazla kafa karışıklığı ve endişe olduğunu gösterdi.

Bugün adım atın

Trend Micro’nun GDPR için son teknoloji ürünüz güvenliği elde etmenize yardım etmesine izin verin

Protect your hybrid cloud

Hibrit bulutunuzu koruyun

Eski güvenlik ürünleri, sanal ve bulut tabanlı ortamlarda öngörülmeyen açıklara neden olabilir, performansa sekte vurabilir ve uyumu tehlikeye atabilir.

Fiziksel, sanal, bulut, çoklu bulut, konteyner ve hibrit ortamlar için XGen™ security tarafından sağlanan merkezi koruma ile eyleme geçin.

Protect your network

Ağınızı koruyun

Tüm kişisel veri ihlallerini 72 saat içinde bildirmeleri gereken kuruluşlar, sofistike, tespit edilmesi zor hedefli saldırılarla karşı karşıya kalırken kurumsal ağlarındaki tüm faaliyetlerden güçlü bir biçimde haberdar olmak durumundadır.

İleri özellikleri ve XGen™ güvenliği tarafından sağlanan en son tehdit bilgilerini kullanma yeteneği olan sofistike tespit motorları ile eyleme geçin.

Protect your users

Kullanıcılarınızı koruyun

Uç noktalara yapılan saldırılar giderek daha karmaşıklaşarak hassas verileri hedefliyor.

XGen™ güvenliği tarafından sağlanan en son tehdit bilgileri ile birlikte bir çoklu güvenlik teknikleri kombinasyonuyla eyleme geçin.