Uyumluluk

Güvenliğe odaklanın

Güvenlilik ve uyumluluk odağı

Sektör ve hükümet düzenlemeleri arttıkça, bir yandan artan sayıda tehditle mücadele ederken bir yandan da bu düzenlemeleri karşılama zorluğuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Trend Micro, size yardımcı olmak için tekliflerimizi nasıl güvence altına aldığımızı ve verilerinizi nasıl koruduğumuzu daha iyi anlamanıza yardımcı olabilecek sertifikalara, güvenlik belgelerine ve şirket değerlendirmelerine yatırım yapmaktadır.

Güvenliğe odaklanın

Sertifikasyonlar bizim güvenlik taahhüdümüzün bir parçasıdır.

C

Centro Criptológico Nacional (CCN)

CCN, ülkenin devlet kurumlarında güçlü güvenlik sağlamaya odaklanan İspanyol devlet sertifikasyon kurumudur. Bu program kapsamındaki sertifikasyon, İspanya hükümet pazarı için güvenli ürünler sunma konusundaki kararlılığımızı yansıtmaktadır.

Cloud Computing Compliance Controls Catalogue(C5)

BSI tarafından zorunlu kılınan C5 (Bulut Bilişim Uyumluluk Kontrolleri Kataloğu) onayı, Alman federal ve eyalet devlet kurumlarının ve diğer yüksek düzeyde düzenlemeye tabi kuruluşların, Trend Micro'nun güçlü SaaS tabanlı güvenlik yeteneklerinden kurum genelinde güvenle yararlanmasını sağlıyor.

Common Criteria EAL2+

Common Criteria (CC) bilgisayar güvenliği sertifikasyonuna yönelik uluslararası bir standarttır. Bir bilgisayar güvenlik ürününün spesifikasyonlarının belirlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerinin, hedef ortam kullanımıyla orantılı bir düzeyde titiz, standart ve tekrarlanabilir bir şekilde yürütüldüğünü garanti eder. Hem Trend Micro Deep Security hem de Trend Micro TippingPoint, EAL2+ düzeyinde Common Criteria kapsamında onaylanmıştır.

CSA Star Level 2

Bulut güvenliğinde lider olarak CSA Star Level 2 sertifikası, güvenli bulut dağıtımlarına olan bağlılığımızın bir yansımasıdır. CSA STAR Sertifikasyonu, bir bulut hizmet sağlayıcısının güvenliğine ilişkin titiz bir üçüncü taraf bağımsız değerlendirmesidir.

F

H

HIPAA

HIPAA ve HITECH, korunan sağlık bilgilerinin (PHI) kullanımı ve ifşası ile ilgili gereklilikler getirir. HIPAA düzenlemeleri, kapsanan kuruluşların, PHI'nin yeterince korunmasını sağlamak için iş ortaklarıyla anlaşmalar yapmasını gerektirir.

I

ICSA Labs Sertifikasyonu

Onaylı kuruluşlar, ICSA Labs tarafından gerçekleştirilen bağımsız üçüncü taraf sürekli güvenlik testleri yoluyla yüksek standartta bir güvenlik ürünü kalitesi sergilemektedir. Trend Micro™ Deep Discovery™, ICSA Labs tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.

ISMAP

Information System Security Management and Assessment Program (Bilgi Sistemi Güvenlik Yönetimi ve Değerlendirme Programı) (ISMAP), bulut servis sağlayıcıların güvenliğini değerlendirmeye yönelik bir Japon kamu sistemidir. Trend Micro bulut tabanlı güvenlik ürünleri, resmi ISMAP bulut hizmetleri listesinde gösterildiği gibi ISMAP kapsamında değerlendirilmekte ve sertifikalandırılmaktadır. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, kuruluşunuzun ulusal, bölgesel ve sektöre özgü gerekliliklere uymasına yardımcı olmak için kapsamlı uyumluluk güvenceleri sağlıyor.

ISO 20000

Tehdit bulma ve müdahale ekiplerimiz aracılığıyla kaliteli veriler sağlayan Trend Micro, ISO/IEC 20000-1:2018 sertifikasına sahiptir. Kuruluşların hizmet yönetim sistemlerini (SMS) kurması, uygulaması, sürdürmesi ve sürekli iyileştirmesi için gereksinimleri belirtir.

ISO 27001, 27014, ve 27034

ISO/IEC 27001:2013, bir teklifin güvenli çalışmasını sağlamak için bilgi güvenliği yönetim sistemine (BGYS) ve güvenlik kontrollerine sahip olmaya odaklanan bir standarttır. Standardın 2 uzantısı vardır: Güvenlik yönetimine odaklanan ve işin diğer birçok yönünü kapsayan ISO/IEC 27014:2020 ve uygulama düzeyinde güvenlik kontrolleri için geçerli olan ISO/IEC 27034-1:2011. Trend Micro, SaaS tekliflerini ve veri merkezlerimizi bu küresel standartlar kapsamında sertifikalandırmıştır.

ISO 27017

Bulut tekliflerinde güvenlik ve gizliliğe büyük önem veren Trend Micro, bulut hizmetlerinin sağlanması ve kullanımı için geçerli bilgi güvenliği kontrollerine yönelik yönergeler sağlayan ISO/IEC 27017:2015 uyarınca sertifikalanmıştır.

N

NetSecOPEN

NetSecOPEN'in şeffaf test metodolojisi, kuruluşların gerçekçi koşullar altında performansı anlamalarını sağlar. Trend Micro TippingPoint'in bu testi, kuruluşlara gerçek dünyadaki dağıtımlar için gereken güveni sağlar.

NHS İngiltere Veri Güvenliği ve Koruma Araç Kiti

NHS hasta verilerine ve sistemlerine erişimi olan tüm kuruluşlar, Ulusal Veri Koruyucusu'nun 10 veri güvenliği standardına göre bir değerlendirme yayınlamak için Veri Güvenliği ve Koruma Araç Kitini kullanmalıdır. Trend Micro bu değerlendirmeyi tamamlamıştır ve ayrıntılar NHS sitesinde bulunmaktadır.

P

PCI DSS Düzey 1 Servis Sağlayıcı

Ödeme Kartı Sektörü Veri Güvenliği Standardı (PCI DSS), kredi kartı bilgileriyle ilgilenen herhangi bir kuruluşun, ödeme kartı verilerini PCI standartlarına uygun olarak güvenceye almasını şart koşar. Veri gizliliği ve güvenliği taahhüdümüzle uyumlu olarak Trend Micro Cloud One™, sertifikalı bir PCI DSS Level 1 hizmet sağlayıcıdır.

S

SOC 2 Type II

Şeffaflık ve güvenlik örneği olarak Trend Micro, müşteri verilerini korumak için kullanılan iç kontrolleri ve bu kontrollerin ne kadar iyi çalıştığını özetleyen bir SOC 2 Type II denetiminden geçmiştir.

W

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive

Trend Micro, EEE ve pillerin kullanım ömürlerinin sonunda toplanması, işlenmesi, geri kazanılması ve çevreye duyarlı şekilde imha edilmesiyle ilgili olarak Elektrikli ve Elektronik Ekipman (“EEE”) ve pil üreticilerine ve dağıtıcılarına sorumluluk veren direktife uymayı taahhüt ediyor.

500 MİLYONDAN FAZLA KÜRESEL MÜŞTERİYE KATILIN

Bize katılın