Veri İşleme Eki

Veri İşleme Eki

Trend Micro olarak, küresel veri gizliliği düzenlemelerine uymayı taahhüt ediyoruz. GDPR, CCPA ve benzeri gizlilik yasalarının hem veri denetleyicisi hem de veri işleyicisi için güçlü gereklilikleri ve yükümlülükleri olduğunu biliyoruz. Müşterilerimize süreçlerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin bu gizlilik yasalarıyla uyumlu olduğuna dair güvence vermek için bir Veri İşleme Eki ("DPA") oluşturduk. DPA, Trend'in bir müşteriye Trend ürünlerini veya diğer hizmetleri müşteri için bir işleyici veya alt işleyici olarak sunmasıyla bağlantılı olarak geçerli veri gizliliği yasaları kapsamında herhangi bir kişisel veriyi işlediği ölçüde geçerlidir. DPA, referans olarak bu DPA'yı içeren herhangi bir Trend anlaşmasının bir parçasını oluşturur.

DPA’yı aşağıdan indirebilirsiniz. Sorularınız için bize e-posta gönderebilirsiniz:

- Avrupa Ekonomik Alanı veya İngiltere dahilindeki bireyler için:  gdpr@trendmicro.com.
- Avrupa Ekonomik Alanı ve İngiltere dışındaki bireyler için:  legal_notice@trendmicro.com

Veri İşleme Eki