Network Defense

İleri tehditleri ve hedefli saldırıları tespit etmek, analiz etmek ve önlemek için yeni nesil IPS’nin ötesine geçin

Bilinen, bilinmeyen ve ifşa edilmemiş açıkları ışık hızında tespit edin ve koruma sağlayın

Kurumlar, yeterli savunmaları olmadan evrimleşen BT dinamikleri, Nesnelerin İnternetinin (IoT) ve endüstriyel IoT’nin ortaya çıkışı ve buluta geçiş süreci ile karşı karşıya kalmaktadır. Buna personel eksikliği ve savunmalarında merkezi görünürlük ve bağlam eksikliği de eklendiğinde kurumlar bir sonraki büyük tehdide hazırlıksız yakalanabilirler.

XGen™ güvenliği ile güçlendirilen Trend Micro Network Defense bilinen, bilinmeyen ve ifşa edilmemiş tehditlerin entegre biçimde tespiti ve önlenmesi için doğru teknolojiyi doğru zamanda uygulayan farklı nesillere ait karma teknikleri sunmak üzere yeni nesil IPS’nin ötesine geçmektedir.

Akıllı, optimize edilmiş, bağlı

Akıllı, opitimize edilmiş ve bağlı teknolojimiz daha hızlı koruma sürelerine erişir, bulut ve IoT/IIoT cihaz ve ağlarına özgü açıklara karşı koruma sağlamak dâhil olmak üzere karma ortamlarda yüksek performans ve otomatik koruma sağlar ve en talepkâr ağ ortamları için gerçek zamanlı tehdit bilgisi paylaşımı, merkezi tehdit görüşleri ve otomatik sorun giderme sunar.

Daha akıllı koruma

Bilinen, bilinmeyen ve ifşa edilmemiş tehditlere karşı daha hızlı koruma süresine erişin.

  • İfşa edilmemiş tehditlere karşı, satıcı yaması çıkmadan ortalama olarak 72 gün* önce Sıfırıncı Gün Girişiminden gelen güvenlik açığı bilgilerine özel erişim sayesinde koruma sağlayın (*2017 ortalaması).
  • Kuşkulu nesneleri otomatik olarak detonasyon ve analiz için kurumsal imajı tam olarak taklit ederek koruma kalkanını genişleten özelleştirilmiş bir kum havuzuna gönderin.
  • Mevcut çevre savunmanızı bozan bilinmeyen tehditlerin lateral hareketini durdurun
  • Bilinen kötü amaçlı yazılım aileleriyle ilişkili bilinmeyen tehditleri ve bilinmeyen kötü amaçlı yazılımları gerçek zamanlı olarak patentli makine öğrenmesi ile tespit edin ve engelleyin

Optimize edilmiş performans

Güvenlik duruşunuzun hibrit ortamınıza uygun yüksek performanslı ve otomatik koruma ile optimize edin.

  • 120 Gbps’ye (3U) kadar yığılabilen, pazar lideri bir 1U biçim katsayısıyla düşük gecikmeli (<40 mikro saniye) 40 Gbps’ye kadar inceleme hızına ulaşın.
  • Başlıca bulut ve konteyner platformlarına entegre olan ve Network Defense çözümlerimizin yararlandığı bilgi paylaşımını kullanan bir host-based IPS çözümü ile bulut ortamlarının güvenliğini sağlayın
  • Uç nokta güvenlik önlemler, uygulanamadığında ağ düzeyinde korumaya bel bağlayan IoT/IIoT cihazlarına özgü güvenlik açıkları ve trafik protokollerine karşı koruma sağlayın

Otomatik ve bütünleşik

Gerçek zamanlı tehdit bilgisi paylaşımı, merkezi tehdit görüşleri ve otomatik sorun giderme sayesinde en kritik tehditlere öncellik verin ve yanıtlayın.

  • Otomatik, daha hızlı koruma süresi için Trend Micro Connected Threat Defense ile kuruluşunuzun ağları, uç noktaları ve hibrit bulut ortamlarında güvenliği entegre edin
  • Uzmanlaşmış motorlar, özelleştirilmiş kum havuzu ve sürekli korelasyonu kullanarak merkezi hedef görüşleri ve görünürlük ve kontrol sayesinde tehditleri, tehdidin tüm yaşam ömrü boyunca önleyin, tespit edin ve yanıt verin
  • Trend Micro Research, Smart Protection Network ve Zero Day Initiative’den gelen pazar lideri, eyleme geçilebilir hedef bilgilerinden yararlanın

Network Defense size ortamınız için en iyi korumayı sağlamak üzere ödüllü çözümleri getiriyor

Intrusion Prevention (IPS)

Ağınızdaki bilinen, bilinmeyen ve ifşa olmamış güvenlik açıklarına karşı koruma sağlayın

İleri Tehdit Algılama

Gelen, giden ve yanlamasına hareket eden hedefe yönelik saldırıları tespit edin ve yanıtlayın

Kararınızı basitleştirin

Gartner’s Magic Quadrant for Intrusion Detection and Prevention Systems’a Lider olarak dahil edilmiştir (Araştırma Notu G00324914, Ocak 2018)

Advanced Threat Defense (ATD) Onaylı

2007 yılından bu yana Küresel Güvenlik Açığı Araştırma ve Keşfinde Lider

Müşteriler neler söylüyor

MedImpact

“Deep Discovery çok karmaşık değildi. Tüm rakiplerinden yüksek performans göstermişti ve Gartner’dan büyük saygı görüyordu. Trend Micro, TippingPoint’i satın aldığında dünyanın en iyilerine sahip olduğumuzu biliyorduk.” ...daha fazlası

Frank Bunton
Başkan Yardımcısı ve CISO,
MedImpact

MedImpact’i okuyun

başarı öyküsünü okuyun

Network Defense kullanmaya başlayın