Trend Micro Avrupa
İşe Alım Gizlilik Bildirimi

1. Giriş

Bireylerin gizlilik haklarına saygı duyuyoruz ve topladığımız kişisel bilgileri sorumlu bir şekilde ve yürürlükteki yasalara uygun olarak ele almaya kararlıyız. İlgili Trend Micro Europe kuruluşunun nasıl çalıştığını ortaya koyduğu için bu bildirimin tamamını dikkatlice okumanız önemlidir:

 • Trend Micro Emea Limited
 • Trend Micro France S.A
 • Trend Micro (İngiltere) Ltd
 • Trend Micro Almanya GmbH
 • Trend Micro (GB) Limited
 • Trend Micro İtalya S.r.l.
 • Trend Micro (İrlanda) Limited
 • Trend Micro Schweiz GmbH

("Şirket", "biz veya "bize"), bize bir iş veya başka bir rol için başvurduğunuzda kişisel bilgilerinizi ve bu bilgilerle bağlantılı olarak sahip olduğunuz hakları ele alır. "Başvuranlar" terimi, bu Bildirimde, bir iş rolü için başvuruda bulunan veya aksi halde bizimle veya bizim için (kalıcı veya kalıcı olmayan bazda) çalışmak isteyen herkese atıfta bulunmak için kullanılır. Kayıtl terimi, bu Bildirimde platformda profil oluşturan herkesi ifade etmek için kullanılmaktadır.

Herhangi bir şüpheniz varsa veya bu Bildirim hakkında herhangi bir yorumunuz veya sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki Bölüm 8'de belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

2. Profil uygularken veya oluştururken topladığımız kişisel bilgi türleri

Otomatik olarak topladığımız bilgiler

Web sitemizin işe alım bölümünü ziyaret edebilir ve burada kişisel bilgilerinizi vermeden iş arayabilirsiniz.

Ancak, Web sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınızdan belirli bilgileri otomatik olarak toplarız. Daha fazla bilgi için lütfen Web sitemizin kullanımı için geçerli olan gizlilik bildirimine bakın www.trendmicro.com/privacy.

Sizden toplanan Kişisel Bilgiler

Bir rol için başvurduğunuzda veya Şirket ile bir profil oluşturduğunuzda (ve varsa işe alım sürecimiz sırasında) topladığımız ve işlediğimiz kişisel bilgi türleri şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

 • Kimlik verileri ve iletişim bilgileri - Adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve diğer iletişim bilgileriniz, cinsiyet, doğum tarihi, uyruk, ulusal kimlikler (ulusal kimlik / pasaport, sosyal güvenlik numaraları gibi). şe alım sürecinin bir parçası olarak gerekli olan herhangi bir seyahati ayarlamak üzere pasaportunuzu da talep edebiliriz.
 • İstihdam geçmişi – önceki işverenler ve iş unvanları/pozisyonları gibi.
 • Gerekli Bilgiler – Özgeçmişinizde yer alan akademik, profesyonel yetkinlikler, iş yetkinlikleri, eğitim ve diğer ayrıntılar (Hassas Kişisel Bilgileri oluşturan herhangi bir üyelik veya çıkarların ayrıntılarını içerebilir), transkriptler ve referanslar gibi.
 • Sizi öneren kişinin bilgileri (adı, iletişim bilgileri, işvereni ve görevi dahil)
 • Göçmenlik ve vize durumu bilgileri.
 • Önceki başvurular ve görevler (Şirket veya iştiraklerine yaptığınız önceki başvurular ve/veya Şirket ya da iştirakleri ile ilgili daha önceki iş geçmişi gibi bilgiler).
 • Değerlendirme merkezleri, alıştırmalar ve mülakatlar yoluyla süreç boyunca gönüllü olarak verdiğiniz diğer bilgiler.

Genel bir kural olarak, işe alım sürecinde aşağıdaki bilgilerden herhangi birini toplamamaya veya işlememeye çalışıyoruz: Irksal ya da etnik köken, dini, politik veya felsefi inançlarınız, sendika üyeliğinizi ortaya çıkaran bilgiler, genetik veri, benzersiz tanımlama amacıyla biyometrik veriler ya da yasalarca izin verilmedikçe veya geçerli yasalara uyulması gerekmediği sürece sağlık ve cinsel ("Hassas Kişisel Bilgiler")yaşamınızla ilgili bilgiler.

Ancak, gerektiğinde, meşru işe alımla ilgili amaçlar için bazı Hassas Kişisel Bilgileri toplamamız veya gönüllü bir açıklama temelinde talep etmemiz gerekebilir. Örneğin:

 • Fırsatların eşit olarak izlenmesi, ayrımcılıkla mücadele yasalarına uyulması ve devlete karşı raporlama yükümlülükleri için ırksal ve etnik kökeniniz, cinsiyetiniz, engellilik durumunuzla ilgili bilgiler (bu bağlamda tarafımızca üretilen raporlar sizi doğrudan tanımlamayacaktır) veya
 • işe alım süreci ve/veya daha sonraki görevinizdeki konforunuz için fiziksel veya zihinsel durumunuzla ilgili bilgiler.

İşe alım sürecinde gönüllü olarak başka Hassas Kişisel Bilgiler de sağlayabilirsiniz.

Görev için gerekirse diğer kaynaklardan toplanan kişisel bilgiler

 • Öneren kişiler tarafından sağlanan referanslar
 • Akademik kurumlar, eğitim veya sertifika sağlayıcıları ve (bazı durumlarda) test sağlayıcıları (örneğin satış veya teknik değerlendirmeler) tarafından sağlanan veya onaylanan diğer bilgiler.
 • Adli sicil kayıtları adli sicil kontrolleri ile elde edilir.
 • Kişi araştırması yapan ajanslar ve diğer harici veritabanı sahipleri tarafından sağlanan bilgiler (örneğin kredi referans ajansları ve profesyonel / diğer onay kuruluşu kayıtları).
 • İşe alım veya yönetici bulma ajansları tarafından sağlanan bilgiler.
 • Kullandığınız sosyal medya platformları veya çevrimiçi olarak sunulan diğer bilgiler de dahil olmak üzere, herkese açık kaynaklardan toplanan bilgiler.

(her durumda, izin verilen yerlerde ve geçerli yasalara uygun olarak).

3. Kişisel bilgileri işleme amaçları

Bu kişisel bilgileri ve Hassas Kişisel Bilgileri öncelikli olarak işe alım amaçları (Özellikle, istihdam niteliklerinizi belirlemek ve işe alma kararına ulaşmak için) için toplar ve kullanırız. Bu, belirli bir rol için becerilerinizi, yetkinliklerinizi ve kişisel durumunuzu değerlendirmeyi, bilgilerinizi doğrulamayı, referans kontrollerini veya bilgilerinizle ilgili kontrolleri (varsa) gerçekleştirmeyi ve genellikle işe alım sürecini yönetmeyi ve sizinle bu konuda iletişim kurmayı içerir. Ayrıca organizasyonel planlamaya yardımcı olmak ve yasal yükümlülüklere uymak için kullanıyoruz (daha ayrıntılı olarak aşağıda belirtilmiştir).

Şirketteki bir görev için kabul edildiğiniz takdirde, işe alım sürecinde toplanan bilgiler şirkete başlamanıza yardımcı olmak için kullanılacak, devam eden personel kayıtlarınızın bir parçasını oluşturacak ve Personel Gizlilik Bildirimi'ne uygun bir şekilde işlenecektir.

4. Kişisel bilgilerinizi kimlerle paylaşıyoruz ve yurt dışına nasıl aktarıyoruz

Kişisel bilgilere yalnızca görevlerini yerine getirmek için bu tür bir erişime ihtiyaç duyanlara ve Trend Micro grup şirketlerinden birinde veya bu bilgilere erişmek için meşru bir amacı olan üçüncü taraflardan bir bireye erişim izni vermeye özen gösteriyoruz. Bir üçüncü tarafın kişisel bilgilere erişmesine izin verdiğimizde, bilgilerin bu Bildirim ile tutarlı bir şekilde kullanılmasını ve bilgilerin güvenliğinin ve gizliliğinin korunmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz.

Trend Micro grup şirketlerinden birinde görev yapan kişilere transfer

Bilgilerinizi, işe alım yöneticisinin AEA dışında yerleşik olduğu durumlarda, AEA dışındaki Trend Micro grup şirketlerinden birindeki bir kişiye aktarabiliriz.

Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına transferler

Bize işe alım sürecinde yardımcı olan ve aşağıda belirtilen üçüncü taraflara belirli kişisel bilgileri sağlayabiliriz:

 • Sonru gibi teknik test ve tarama hizmetleri sağlayıcıları,
 • Cardinus gibi başvuru sahipleri hakkında sağlık taraması/raporlaması yapan üçüncü taraflar
 • Usurpo gibi işe alım sürecine dahil olan işe alım veya yönetici arama ajansları
 • Complete Background Screening Limited gibi geçmiş araştırması sağlayıcıları ve ilgili sabıka kayıtlarını kontrol eden kurumlar
 • Amazon Web Services gibi veri depolama, paylaşımlı hizmetler ve işe alım platformu sağlayıcıları, BT geliştiricileri ve destek sağlayıcıları ve kariyer web sitemizle ilgili barındırma hizmetleri sağlayıcıları
 • [Irish Life] gibi hukuki, mali/denetim, yönetim danışmanlığı, sigorta ve sağlık ve güvenlik konuları da dahil olmak üzere destek ve tavsiye sağlayan üçüncü taraflar.

Özel başvurunuzla ilgili tam liste için lütfen Trend Micro İşe Alım Personeli ile iletişime geçin.

Bu hizmet sağlayıcılar zaman içinde değişebilir, ancak her zaman kişisel bilgilerinizi veya Hassas Kişisel Bilgilerinizi işleyen üçüncü tarafların bunu bu Bildirim ile tutarlı bir şekilde ve geçerli veri koruma yasasına uygun olarak yapmasını sağlamaya çalışacağız. Servis sağlayıcılarımız ve ortaklarımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıda Bölüm 8'de belirtilen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.

Ayrıca kişisel bilgileri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer yasal gerekçelerle üçüncü taraflara ifşa edebiliriz:

 • Rızanızın olduğu durumlarda;
 • Yasalara, düzenlemelere veya sözleşmelere uymak dahil olmak üzere, yasal yükümlülüklerimize uymak veya mahkeme kararı, idari veya adli süreçlere yanıt vermek ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, mahkeme celbi, hükümet denetimi veya arama emri;
 • Kamu makamlarının yasal taleplerine yanıt olarak (vergi, göç, sağlık ve güvenlik, ulusal güvenlik veya yasaların uygulanması gibi amaçlar dahil);
 • Potansiyel, tehdit altındaki veya fiili yasal taleplerin tesis edilmesi, uygulanması veya savunulması gerektiğinde;
 • Hayati önem taşıyan menfaatlerinizi veya başka bir kişinin menfaatlerini korumak için gerektiğinde. 

Bazı durumlarda, yukarıda açıklanan paylaşım, kişisel bilgilerinizin Avrupa Ekonomik Alanı'ndan bunun dışındaki bir ülkeye de dahil olmak üzere uluslararası olarak aktarılmasına neden olabilir. Bu ülkelerde, ülkenizdeki yasalardan farklı veri koruma yasaları olabilir (ve bazı durumlarda koruyucu olmayabilir).

Özellikle, üçüncü taraf servis sağlayıcılarımız dünya genelinde faaliyet göstermektedir. Bu, kişisel bilgilerinizi topladığımızda, bu ülkelerin herhangi birinde işleyebileceğimiz anlamına gelir.

Bununla birlikte, kişisel bilgilerinizin bu Bildirime uygun olarak korunmaya devam etmesini sağlamak için uygun önlemleri aldık. Buna Avrupa Komisyonu'nun Standart Sözleşme Maddelerinin uygulanması da dahildir (Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 46.2 kapsamında). Standart Sözleşme Maddelerimiz talep üzerine temin edilebilir.

5. Kişisel bilgileri işlemekle ilgili yasal dayanaklar

İşe alım sürecinin bir parçası olarak kişisel bilgilerinizi işlemek için yasal dayanaklarımız:

 • meşru menfaatlerimiz (yukarıda Bölüm 3'te özetlendiği gibi) (özellikle yukarıdaki Bölüm 4'tebelirtilenler gibi, sağladığımız güvenceler dikkate alınarak, veri koruma çıkarlarınız veya temel hak ve özgürlükleriniz tarafından geçersiz kılınmaz);
 • göç, sağlık ve güvenlik ve/veya istihdam yasaları ve yönetmelikleri dahil olmak üzere yürürlükteki yasal yükümlülüklere uymak;
 • işe alım için değerlendirildiğiniz bu durumda sizinle iş sözleşmesi yapmadan önce gerekli adımları atmak;
 • verileri herkese açık hale getirdiğiniz durumlar;
 • bize izin verdiğiniz durumlar. Kişisel verilerinizi işlemek için onayınızı istediğimizde, onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkınız bulunur;
 • yürürlükteki yasaların gerektirdiği ve izin verdiği şekilde Şirket Grubunun, çalışanlarımızın, başvuru sahiplerinin ve diğerlerinin haklarını ve çıkarlarını korumak.

Bize kişisel veri vermemeyi seçebilirsiniz. Ancak, aksi belirtilmedikçe, sizden bilgi talep ettiğimiz durumlarda, yasal bir gerekliliğe uymak veya sizinle bir iş sözleşmesi yapıp yapmamayı (veya böyle bir sözleşme yapıp yapmamayı) değerlendirmek için gereklidir.

Kişisel bilgilerinizi toplamamız ve kullanmamızla ilgili yasal dayanaklar hakkında sorularınız varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen aşağıda Bölüm 8'de verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

6. Veri saklama süreleri

Kişisel bilgiler, yürürlükteki yasalara uygun olarak saklanacak ve bu Bildirimde açıklanan amaçların yerine getirilmesi gerektiği sürece veya yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde saklanacaktır. Bu, kişisel bilgilerinizin (ve Hassas Kişisel Bilgilerinizin) saklanacağı anlamına gelir

Başvuranlar için:

 • şirketin Personel Gizlilik Bildirimi'nde belirtilen saklama sürelerine uygun olarak (bizim çalışanımız olduğunuz durumlar);
 • daha uzun süre saklama izni vermediyseniz, başarısız olmanız durumunda yasal veya istihdam gerekliliklerine uygun olarak saklanır. Aday havuzuna verdiğiniz izni geri çekmek isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin.

Herhangi bir görev için başvuruda bulunmamış kaydolmuş kişiler için:

 • hesabınızın oluşturulmasından itibaren 1 yıl süreyle

7. Veri gizliliği haklarınız

Yürürlükteki veri koruma yasaları kapsamında sahip olduğunuz hakları aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz:

 • Kişisel bilgilerinize erişilmesini, düzeltilmesini veya silinmesini ya da güncellenmesini talep etmek isterseniz, bunu istediğiniz zaman aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçerek yapabilirsiniz.
 • Kişisel bilgilerinizin işlenmesine itiraz edebilir, kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı isteyebilir veya kişisel bilgilerinizin taşınabilirliğini talep edebilirsiniz. Yine, aşağıdaki Bölüm 8'de verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçerek bu haklarınızı kullanabilirsiniz.
 • Kişisel bilgilerinizi sizin izninizle topladıysak ve işlediysek, izninizi istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Onayınızı geri çekmeniz, çekilmeden önce gerçekleştirdiğimiz hiçbir işlemin yasallığını veya rızanız haricinde yasal işlemlere dayanarak yürütülen kişisel bilgilerinizin işlenmesini etkilemez.
 • Kişisel bilgilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında bir veri koruma yetkilisine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen yerel veri koruma yetkilinize başvurun. (Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre ve bazı Avrupa dışı ülkelerdeki veri koruma yetkilileri için iletişim bilgileri internette bulunmaktadır)

Veri koruma haklarını kullanmak isteyen bireylerden aldığımız tüm taleplere yürürlükteki veri koruma yasalarına uygun olarak yanıt veriyoruz.

8. İletişim bilgileri

Lütfen bu Bildirim ile ilgili sorularınızı veya taleplerinizi yerel İK departmanımıza veya Avrupa Veri Koruma Görevlimize (DPO) yöneltin.

Mevcut DPO iletişim bilgilerimiz aşağıda belgelenmiştir;

Avrupa için

Lianne Harcup
Median House
IDA Business & Technology Park
Model Farm Road
Cork
İrlanda
Telefon: +44 203 54 93 304
E-Posta: GDPR@Trendmicro.com

Yalnızca Almanya için

HEC Harald Eul Consulting GmbH

Auf deer Höhe 34
50321 Brühl
E-Posta: Datenschutz-TrendMicro@he-c.de