Trend Micro Cloud OneContainer Security

Otomatik kapsayıcı görüntüsü ve kayıt defteri taraması ile bulut tabanlı uygulamalarınız için basitleştirilmiş güvenlik

Ana Özellikler

DevOps için optimum hale getirilmiş sürekli imaj tarama

Uygulamalarınızı, DevOps araç ve ortamlarınızla entegre olan güvenlikle her yerde çalıştırın.

 • Konteyner imajlarınızı, Docker Trusted Registry, Amazon Elastic Container Registry, Azure Container Registry ve Google Container Registry dâhil olmak üzere popüler özel ve bulut kayıt defterlerinde tarar
 • Kontrol paneli görünürlüğü, günlükler ve bildirimler ile kötü amaçlı yazılım ve güvenlik açıklarını tespit eder
 • Trend Micro’nun Smart Protection Network’ünden güncellemeler ile sürekli koruma
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Otomatik konteyner imajı tarama koruması sayesinde manuel işlemleri azaltın

Geliştirme döngülerini iyileştirmek için yapılmış API’ler aracılığıyla otomatik güvenlik sayesinde geliştirme ve operasyonun daha hızlı sevk etmesini mümkün kılın

 • Webhooks ve belgelendirilmiş, kapsamlı API süiti ile tam otomatik tarama
 • Bir konteyner imajı Docker kayıt defterine gönderildiği zaman CI/CD sistemi tarafından taramaları başlatmak için çağrılan API’ler
 • Kapalı döngü iş akışı, geliştiricilere çözüm için bilgiler sağlar
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

CI/CD Ürün Hattında akıllı koruma

CI/CD ürün hattınızda tehdit tespitini maksimize eden benzersiz tehdit bilgileri sayesinde geliştirme takvimleri ve iş akışlarında kesintileri azaltın.

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Uyum sağlamaya hazır koruma

CI/CD ürün hattındaki verimliliği etkilemeksizin güvenli uygulamaların geliştirilmesine ve uyum gerekliliklerinin karşılanmasına yardımcı olur.

 • Güvenlik açığı değerlendirmesi ve kötü amaçlı yazılım tespiti  
 • Uyum ve yönetişim taleplerini ele almaya yardımcı olmak için günlük geçmişini içeren basitleştirilmiş denetim raporlama
 • Sürekli tarama, çalışma öncesinde ve çalışan konteynerler için tehdit ve güvenlik açıklarının keşfedilmesini sağlar 
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Kubernetes 1.8.7 veya üzeri

Helm/Tiller 2.8.1 veya üzeri

Docker 17.06 veya üzeri

Tehditleri çalışma zamanı öncesinde tespit eder

Konteyner imajlarınızdaki güvenlik açıklarını, kötü amaçlı yazılımları ve API anahtarları ve şifreler gibi hassas verileri ortaya çıkarın

 • Yama katmanlarının, aynı imajda güvenlik açığı olan paketlerle korelasyonunu yaparak yanlış pozitif sonuçları asgariye düşürün
 • Güvenlik açıklarını çalışma zamanında istismar edilmeden önce ele alın
 • Üretim hattının herhangi bir aşamasında tarama başlatın
 • Sonuçlara kullanılabilir çözüm ayrıntıları dâhildir

İmaj onayı ile konteynerleri güvenli bir biçimde uygulayın

Güvenlik sorunlarını erkenden tespit edin, politikaları uygulayın ve yalnızca üretimde çalışan uyumlu konteynerlerin olduğundan emin olun.

 • Sırların, anahtarların, kötü amaçlı yazılımların ve güvenlik açıklarının tespitine dayalı bir güvenlik politikası oluşturun
 • Yalnızca güvenlik politikalarına uyan imajların üretim hattı üzerinde ilerlemesine izin verin
 • Risk tabanlı kabul kontrolü için imza hizmetleriyle entegrasyondan faydalanın
 • Bir imajın üretim ortamında çalışmasına izin vermeden önce belirtilen güvenlik politikalarına uyduğunu doğrulayın

Ürün hattınıza uyum sağlayacak esneklik

Etkülü konteyner güvenliği, basitleştirilmiş imaj koruma yönetiminden başlar.

 • Konteyner ve yazılım üretim hattı ortamına kolay entegrasyon için bir Kubernetes® şeması olarak dağıtılır
 • Görev tabanlı erişime göre yetkili kullanıcı ve grupları yapılandırın
 • İstenen taramaları maksimize etmek için kayıt defterleri ekleyin ve güncelleyin
 • Çoklu eş zamanlı tarama senaryosu oluşturun

Güvenilen uzmanlık

Diğer Cloud One hizmetleri

Trend Micro Cloud One™– Network Security, bulut oluşturucuları için bir güvenlik hizmetleri platformu olan Trend Micro Cloud One™'ın bir parçasıdır ve şunları içerir:

Container Security kullanmaya başlayın