Trend Micro Erişilebilirlik Politikası ve Erişilebilir Müşteri Hizmetleri Engellilere Ürün ve Hizmet Sunmayı Planlıyor

Trend Micro, kendini engelli insanlar da dahil olmak üzere tüm müşterilerine hizmet sunmada mükemmelliğe adamıştır.

Yardımcı cihazlar

Çalışanlarımızın, ürünlerimize veya hizmetlerimize erişirken engelli müşterilerimiz tarafından kullanılabilecek çeşitli yardımcı cihazlar konusunda eğitildiklerinden ve bunlara aşina olduklarından emin olacağız. Trend Micro, yardımcı cihazları kullanan müşterilerinin sunduğu ürün ve hizmetlere erişimlerinin engellenmemesini sağlamak üzere gereken makul çabayı gösterecektir.

İletişim

Engeli olan kişilerle iletişim kurarken engellerini göz önünde bulundurarak iletişim kuracağız.

Müşteriyle konuşan kulaklıklı adam

Web Sitesi Erişilebilirlik Tasarım Talimatları

Web sitemiz, WCAG 2.0 A ve AA erişilebilirlik talimatları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.
(http://www.w3.org/WAI/intro/wcag)
Rehber hayvanlar

Engelliler ve onlara hizmet eden rehber hayvanlar bizim için çok önemli. Şirket sınırlarımız içinde herkese açık olan alanlarda rehber hayvanlara izin veriyoruz.

Yardımcı personel

Engellilere eşlik eden yardımcı personelin tesisimizde de kendilerine eşlik etmesine izin veriyoruz. Eşlik eden yardımcı personel için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

El sıkışan kadın

Geçici aksaklık bildirimi

Engelli müşterilerimizle ilgili olarak, hizmetlerimizde veya tesislerde planlı ya da beklenmedik bir aksaklık yaşanması durumunda, Trend Micro müşterilerini derhal bilgilendirecektir. Herkese açık bir şekilde yayınlanacak bu bildirim, aksaklığın nedeni, öngörülen süre ve varsa alternatif tesislerin veya hizmetlerin açıklaması hakkında bilgi içerecektir.

Bildirim, Trend Micro'nun Ottawa'daki resepsiyon bölümünde ve ön giriş alanına yerleştirilecektir. Bu bildirim Trend Micro’nun web sitesinde yer alacak ve uygun olduğu şekilde, yapılan telefon aramalarına da eklenecektir.
Eğitim

Trend Micro, kendi adına kamuya veya diğer üçüncü taraflarla ilgilenen çalışanlara, gönüllülere ve diğer kişilere eğitim sağlayacaktır. Ayrıca, ürün ve hizmetlerimizin sağlanması ile ilgili politika, plan, uygulama ve prosedürlerin geliştirilmesine katkıda bulunan kişilere eğitim verilecektir.

Trend Micro adına kamu veya üçüncü taraflarla ilgilenen veya Trend Micro’nun mal ve hizmet sağlama uygulamalarını geliştirmeye katılan tüm çalışanlar eğitilecektir.

Bu eğitim, ilk ay içinde yeni işe alım sürecinin bir parçası olarak çalışanlara verilecektir.
 

Erişilebilir müşteri hizmetleri planlarında değişiklik yapıldığında personel de eğitilecektir.

Eğitim şunları içerecektir:

  • Ontario konumları için, 2005 yılında yürürlüğe giren Engelli Ontario Sakinleri için Erişebilirlik Kanunu ve müşteri hizmetleri standartlarının gerekliliklerine genel bakış
  • Trend Micro’nun müşteri hizmetleri standartlarıyla ilgili planları
  • Farklı engellere sahip kişilerle etkileşi ve iletişim kurma
  • Yardımcı bir cihaz kullanan veya bir rehber hayvanı ya da yardım personeline ihtiyaç duyan engelli kişilerle etkileşim kurma
  • Trend Micro tarafından tesislerinde sağlanan yardımcı cihazların kullanımı • Engelli bir kişi Trend Micro’nun ürün ve hizmetlerine erişimde zorluk yaşıyorsa ne yapılması gerektiği
Önünde dizüstü bilgisayarla açıklama yapan kadın

Geri bildirim süreci

Trend Micro'nun engelli kişilere ürün ve hizmet sunma şekli hakkında geri bildirimde bulunmak isteyen müşterilerimiz, web sitemizde bulunan telefon numarasını arayarak veya belirtilen adreslere fiziksel veya e-posta göndererek Trend Micro ile iletişim kurabilir.

Şikayetler dahil olmak üzere tüm geri bildirimler İnsan Kaynakları departmanına yönlendirilmelidir:

USA Headquarters
Trend Micro Incorporated
225 E. John Carpenter Freeway, Suite 1500
Irving, Texas 75062 ABD
Telefon: +1 (817) 569-8900 
Ücretsiz: (888) 762-8736

Kanada için:
Trend Micro Canada Technologies Inc.
Suite 200, 40 Hines Rd, Ottawa, ON, Canada K2K 2M5
E-posta: NA_HR_Benefits@TrendMicro.com
Telefon: 613-599-4505

Geri bildirim alındıktan sonra, Trend Micro şikayeti veya talebi değerlendirecek ve endişeleri gidermek adına tesislerinde, süreçlerinde ve prosedürlerinde makul değişiklikler belirlemeye çalışacaktır. Gerekirse, Trend Micro ek bilgi veya öneri almak için geri bildirimde bulunan kişiyle iletişime geçecektir. Geri bildirimlere 3 ila 5 iş günü içinde yanıt verilecektir.

Kullanılabilirlik Bildirimi

Trend Micro, www.trendmicro.com adresinde yayınlayacağı bir bağlantıyla talep edildiğinde politikalarının kullanılabilir olduğunu kamuoyuna bildirecektir.

Bu veya diğer politikalarla ilgili değişiklikler

Trend Micro'nun engellilerin haysiyetine ve bağımsızlığına saygı göstermeyen ve onları teşvik etmeyen tüm politikaları değiştirecek veya kaldırılacaktır.

Üç kişinin önünde konuşan adam