Sıfır Güven Güvenli Erişim

Sürekli risk değerlendirmeleriyle güveni yeniden tanımlayın ve dijital dönüşümü güvenli hale getirin

İnternete güvenli erişim

İşletmeler internet üzerinden erişilen SaaS uygulamaları ile artık daha fazla çalışıyor.

  • Bu uygulamalarda işlenen ve depolanan hassas verilere ilişkin görünürlük elde edin
  • Onaylanmış ve onaylanmamış uygulamalar için güvene dayalı erişim sağlayın
  • Tümleşik politikalarla basit denetimden yararlanın

Bulut uygulamalarına hızlı ve güvenli erişim elde edin

Dijital dönüşüm, uygulamaların genel bulut ortamlarına taşınmasını içerir.

  • Yetkisiz erişim riskini azaltın
  • SaaS ve iş uygulamalarının ve kurumsal kaynakların performansını artırın
  • Sürekli risk değerlendirmeleri ile güvende kalın

Uzaktan erişim çözümünüzü dönüştürün

Her yerden çalışmaya geçiş birçok kuruluş için bir gerçeklik haline geldi. 

  • Sanal iş gücünüzü belirli kurumsal kaynaklara güvenli bir şekilde bağlayın
  • Eski VPN ve hacimli sanal masaüstü çözümlerini kullanımdan kaldırın
  • Yüksek performanslı tam zamanında erişim kontrolünü kullanıma alın

Sürekli risk değerlendirmesi

Bir varlığın risklerinin zaman içinde tek bir şekilde değerlendirmesi, yanlış bir güvenlik hissi verir. Trend Micro™ Zero Trust Secure Access çözümü, varlıkların tehdit faktörlerini analiz ederek sürekli risk değerlendirmesi uygular. Belirli kaynaklara erişim, riskteki artış veya azalışlara göre dinamik olarak değiştirilebilir. Trend Micro Vision One™ Risk Insights, Trend Micro uç nokta aracısını ve ağ araçlarını kullanarak kararları otomatikleştirmek için telemetri ve veri toplar.

XDR stratejinizin yerel bir parçası

Trend Micro Vision One™ platformunun bir parçası olarak sunulan bu yerel entegrasyon, XDR operasyonlarına telemetri ve bağlam sağlar, Zero Trust Risk Insights ile daha iyi karar verme için riskleri ortaya çıkarır ve önceliklendirir.