Entegre Veri Kaybı Önleme

Verilerinizi koruyun ve DLP maliyetlerinizi azaltın

Genel Bakış

Şimdi verileriniz, ister dizüstü bilgisayarda ya da flash sürücüde, ister fiziksel, sanal ve bulut altyapılarında hareket halinde olsun, hiç olmadığı kadar hareket halinde. Mali verileriniz, müşteri bilgileriniz, fikri mülkiyetiniz veya ticari sırlarınız işlemler sırasında herhangi bir noktada kaybolabilir veya çalınabilir. Bu verilerin güvenliğinin sağlanması, aşağıda sıralanan artan risk faktörleri nedeniyle daha da zorlaşır:

Günümüzün kurumlarının, utanç verici durumlardan, itibar kaybından, para cezalarından ve gelir kaybından kaçınması için çalışan verimliliği ve performansını etkilemeden kurum içerisinde birden fazla noktadan gelen ve bulutta bulunan tüm gizli verileri belirlemesi, izlemesi ve güvenlik altına alması gerekiyor. Pek çok kurum, geçmişte geleneksel veri kaybı önleme (DLP) çözümlerini denedi, ancak bunların çok müdahaleci olduğu, yönetimlerinin karmaşık ve satın alınmalarının, dağıtımlarının ve bakımlarının da çok maliyetli olduğu fark edildi.

Download Datasheet

Veri sayfasını yükleyin

Entegre DLP’nin avantajları

Verilerinizi bugün koruyun

DLP’yi derhal dağıtın ve görünürlük kazanın
ve verilerinizi hemen kontrol etmeye başlayın

DLP maliyetlerini azaltın

Geleneksel DLP’ye göre dağıtma ve bakım
maliyetlerinden tasarruf edin

Gizliliği koruyun

Ağ içinde ve dışında veri kaybını belirleyin, izleyin
ve önleyin

Mevzuata uyum sağlayın

Koruma, görünürlük ve uygulama için
kontrolleri devreye alın

Kullanıcıları eğitin

Çalışanları riskli davranışlar konusunda bilgilendirin veya
gerekiyorsa kullanıcı kontrollerini devreye alın

Önemli özellikler

DLP’nin Maliyetini ve Karmaşıklığını azaltın

Trend Micro™ Entegre DLP, DLP işlevselliğini doğrudan mevcut Trend Micro çözümlerinize ve yönetim konsollarınıza entegre ederek, veri güvenliğinin karmaşıklığını ve maliyetini en aza indirir. Ufak bir eklenti sayesinde hızla ve kolaylıkla görünürlük kazanabilir, hassas verilerinizi kontrol altına alabilir ve USB, e-posta, SaaS uygulamalarınız, web, mobil cihazlar ve bulut depolama aracılığıyla veri kaybını önleyebilirsiniz. DLP eklentisi ek bir donanım veya yazılım gerektirmez ve dağıtımı basitleştirmek için bölgesel ve sektöre özel dahili şablonlardan faydalanır. Entegre DLP, veri güvenliğini geleneksel kurumsal DLP çözümlerine göre çok daha düşük bir maliyetle ve çok daha kısa bir sürede dağıtmanızı sağlar.

Entegre DLP

Veri güvenliğini geleneksel kurumsal DLP çözümlerine göre çok daha düşük bir maliyetle ve çok daha kısa bir sürede dağıtmanızı sağlar.

Uç Noktalarda Entegre DLP

Veri Koruması ve Kontrolünü Güçlendirir

 • Granüler cihaz kontrolü ve DLP politikaları sayesinde, USB belleklerin, USB takılı mobil cihazların, CD/DVD yazıcıların, bulut depolamanın ve diğer çıkarılabilir ortamların kullanımını kısıtlamak için BT’yi güçlendirir
 • DLP dosya şifreleme uygulamasıyla bulutta depolama sağlamanın yanı sıra, Microsoft® Office365 için DLP aracılığıyla Hizmet olarak Yazılım uygulamalarının kullanımını sağlar
 • Klavye, düzenli ifadeler ve dosya özniteliklerine dayalı olarak uygunsuz veri kullanımını tespit eder ve bu tür kullanımlara tepki verir
 • Uyarılar, engelleme, hafif engelleme ve raporlama yoluyla çalışanları kurumsal veri kullanımı politikaları konusunda eğitir


Uyumu Destekler

 • Kapsamlı uyum şablonlarıyla mevzuata uyumu kolaylaştırır
 • Adli veri yakalama ve gerçek zamanlı raporlama özellikleriyle denetim ve uygulamaları hızlandırır


Yönetimi Kolaylaştırır, Maliyetleri Azaltır

 • Hafif bir DLP eklentisiyle dağıtımı ve yönetimi kolaylaştırır
 • Tamamen entegre ve merkezi olarak yönetilen bir çözümle görünürlüğü ve kontrolü artırır
 • Uç nokta güvenliği, cihaz kontrolü ve içerik DLP’si için tek bir aracıyla kaynak ihtiyacını ve performans üzerindeki etkiyi azaltır

 

Ağ Geçitlerinde ve Bulutta Entegre DLP

Veri Koruması ve Kontrolünü Güçlendirir

 • Gerçek zamanlı izleme özelliğiyle ağınızı 7/24 denetler
 • Ağ çıkış noktalarından, mobil cihazlardan veya Hizmet olarak Yazılım uygulamalarından akan hassas verileri izler ve belgeler
 • Riskli iş süreçlerini tanımlar ve kurumsal veri kullanımı politikalarını iyileştirir
 • Klavye, düzenli ifadeler ve dosya özniteliklerine dayalı olarak uygunsuz veri kullanımını tespit eder ve bu tür kullanımlara tepki verir


Uyumu Destekler

 • Kapsamlı uyum şablonlarıyla uyuma yardımcı olur
 • Adli veri yakalama ve gerçek zamanlı raporlama özellikleriyle denetim ve uygulamaları hızlandırır


Yönetimi Kolaylaştırır, Maliyetleri Azaltır

 • Ek bir donanım veya yazılım gerektirmeyen bir DLP eklentisiyle uygulamayı basitleştirir
 • Tamamen entegre ve merkezi olarak yönetilen bir çözümle görünürlüğü ve kontrolü artırır
 • Verileri günlüğe alma, atlama, engelleme, şifreleme, değiştirme, karantinaya alma veya silme ve veriler hakkında uyarı verme özellikleriyle politika ihlallerine verilen yanıtları otomatikleştirir
User Protection

Entegre Veri Kaybı Koruması, uç noktalar, e-posta ve ortak çalışma, web, bulut depolama, Hizmet olarak Yazılım uygulamaları ve mobil cihazlar arasında en geniş ara bağlantılı tehdit ve veri korumasını sağlayan çok katmanlı bir çözüm olan Trend Micro User Protection’ın bir parçasıdır.

Entegre DLP (iDLP) aşağıdaki Trend Micro uç nokta, Hizmet olarak Yazılım, mesajlaşma ve ağ güvenliği çözümleriyle birlikte sunulur:

 • Endpoint Security (OfficeScan)
 • Hizmet olarak Yazılım Uygulama Güvenliği (Cloud App Security)
 • Posta Sunucusu (Microsoft Exchange için ScanMail)
 • Posta Sunucusu (Lotus Domino için ScanMail)
 • Güvenli E-posta Ağ Geçidi (InterScan Messaging Security)
 • Güvenli Web Ağ Geçidi (InterScan Web Security)
 • Anlık İleti Güvenliği (Microsoft™ Lync için Anlık İleti Güvenliği)
 • İşbirliği Portalı Koruması (PortalProtect for Microsoft SharePoint)
 • Paketler (Eksiksiz ve Uç Noktalar için Akıllı Koruma)

DLP politikaları ve raporları, ana uygulamanın yönetim konsolu aracılığıyla yönetilir. Birden fazla iDLP çözümünün dağıtılması durumunda, politika ve raporlar, Trend Micro Control Manager aracılığıyla tek bir konsolda konsolide edilebilir.

Merkezi Görünürlük ve Kontrol Noktası

Trend Micro Control Manager™, çoklu iDLP çözümleri arasındaki politika, olay ve raporları konsolide eden kullanışlı bir merkezi güvenlik yönetimi konsolu sağlar. Bu güçlü güvenlik yönetimi aracı, güvenlik yönetimini kolaylaştırarak ve kurum çapında yönetilen ürünler için bireysel kullanıcı seviyesine kadar görünürlük sağlayarak maliyetleri azaltır. Control Manager, bulut tabanlı güvenlik altyapısı olan Trend Micro Smart Protection Network™’dan gelen tehdit istatistiklerine erişimi de içerir. Yöneticiler, hem küresel tehdit bilgilerine hem de kendi ortamlarında Trend Micro güvenliğinin koruyucu gücüne erişim sağlarlar.

Durağan, Kullanımdaki ve Hareket Halindeki Verileri Koruyun

Pek çok farklı dosya türünü kapsayarak durağan verileri koruyun

Trend Micro Entegre DLP, çoğu e-posta ve ofis verimliliği uygulamaları, programlama dilleri, grafikler, mühendislik dosyaları, sıkıştırılmış dosyalar ve arşiv dosyaları dahil üç yüzden fazla dosya türünü tanıyıp işleyebilir. Keşif özellikleri, uyum verilerinin nerede bulunduğunu bulmak için uç noktaları, dosya sürücüsünü, posta depolama alanını ve Hizmet olarak Yazılım uygulamaları ve bulut depolama dahil olmak üzere SharePoint veri havuzunu tarar.

Dolaşımdaki veri kontrol noktaları

Entegre DLP, e-posta, web posta, anlık ileti, Hizmet olarak Yazılım uygulamaları ve FTP, HTTP/HTTPS ve SMTP gibi çoğu ağ protokolünde dolaşımda olan veriler için görünürlük ve kontrol sağlar.

Kullanımdaki veri kontrol noktaları

Entegre DLP, USB bağlantı noktalarında, CD, DVD, COM ve LPT bağlantı noktalarında, çıkarılabilir disklerde, disketlerde, kızıl ötesi ve görüntüleme cihazlarında, PCMCIA ve modemlerde kullanımda olan veriler için görünürlük ve kontrol sağlar. Ayrıca kopyalama ve yapıştırma ve yazdırma ekranlarını da izleyecek şekilde yapılandırılabilir.

Politika Şablonlarıyla DLP’yi Basitleştirin

Trend Micro Entegre DLP, veri korumasını hızla dağıtabilmenize yardımcı olmak için aşağıdakiler dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yüzlerce küresel mevzuat ve uyum şablonuyla birlikte gelir:

PCI/DSS —Kredi kartları için veri güvenliğine ilişkin uluslararası standart. Kredi kartı kabul eden her şirket, bu kurallara tabidir.

HIPAA—Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası, ABD’deki tüm sağlık kuruluşları için standartları belirler.

GLBA—Gramm Leach Bliley Yasası—Finansal Hizmetlerin Modernleştirilmesi Yasası olarak da bilinir ve bankacılık, sigorta ve yatırım şirketleri için gizlilik düzenlemelerini belirtir.

SB-1386—Eyalet veri ihlali kanunlarını ifade eder. Bu kanun, diğer pek çok ABD eyaleti için standardı oluşturan California kanununa uygundur.

US PII—ABD için kişiyi tanımlamak için kullanılan bilgileri ifade eder. Bu, müşteri ve çalışan verilerini koruması gereken ABD kurumları için kapsayıcı bir terimdir.

 

Veri Tanımlayıcılar

Trend Micro Entegre DLP, şablonlara ek olarak belirli verilerin desen, formül, pozisyon ve daha fazlasına göre tanımlanmasını sağlayan gerçek uluslararası tanımlayıcıların granüler bir listesini de içerir. Tanımlayıcılar, sıfırdan da oluşturulabilir.