Deep Security Akıllı Kontrol

Konteyner imajlarınızı Sürekli Entegrasyon ve Dağıtım Hattınız içerisinde otomatik hale getirilmiş
CI/CD ürün hattınız içinde

Önemli Özellikler

DevOps için optimum hale getirilmiş sürekli imaj tarama

Uygulamalarınızı, DevOps araç ve ortamlarınızla entegre olan güvenlikle her yerde çalıştırın.

 • Konteyner imajlarınızı, Docker Trusted Registry, Amazon Elastic Container Registry, Azure Container Registry ve Google Container Registry dâhil olmak üzere popüler özel ve bulut kayıt defterlerinde tarar
 • Kontrol paneli görünürlüğü, günlükler ve bildirimler ile kötü amaçlı yazılım ve güvenlik açıklarını tespit eder
 • Trend Micro’nun Smart Protection Network’ünden güncellemeler ile sürekli koruma
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Otomatik konteyner imajı tarama koruması sayesinde manuel işlemleri azaltın

Geliştirme döngülerini iyileştirmek için yapılmış API’ler aracılığıyla otomatik güvenlik sayesinde geliştirme ve operasyonun daha hızlı sevk etmesini mümkün kılın

 • Webhooks ve belgelendirilmiş, kapsamlı API süiti ile tam otomatik tarama
 • Bir konteyner imajı Docker kayıt defterine gönderildiği zaman CI/CD sistemi tarafından taramaları başlatmak için çağrılan API’ler
 • Kapalı döngü iş akışı, geliştiricilere çözüm için bilgiler sağlar
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

CI/CD Ürün Hattında akıllı koruma

CI/CD ürün hattınızda tehdit tespitini maksimize eden benzersiz tehdit bilgileri sayesinde geliştirme takvimleri ve iş akışlarında kesintileri azaltın.

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Uyum sağlamaya hazır koruma

CI/CD ürün hattındaki verimliliği etkilemeksizin güvenli uygulamaların geliştirilmesine ve uyum gerekliliklerinin karşılanmasına yardımcı olur.

 • Güvenlik açığı değerlendirmesi ve kötü amaçlı yazılım tespiti  
 • Uyum ve yönetişim taleplerini ele almaya yardımcı olmak için günlük geçmişini içeren basitleştirilmiş denetim raporlama
 • Sürekli tarama, çalışma öncesinde ve çalışan konteynerler için tehdit ve güvenlik açıklarının keşfedilmesini sağlar 
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Kubernetes 1.8.7 veya daha yükseği

Helm/Tiller 2.8.1 veya daha yükseği

Docker 17.06 veya daha yükseği

Güvenlik açıklarını,  çalışma zamanından önce tespit edin

Docker imajlarını çalışma zamanından önce tarayarak güvenlik açıklarını ve kötü amaçlı yazılımları tespit edin.

 • Yama katmanlarının, aynı imajda güvenlik açığı olan paketlerle korelasyonunu yaparak yanlış pozitif sonuçları asgariye düşürün
 • Güvenlik açıklarını çalışma zamanında istismar edilmeden önce ele alın
 • Sonuçlara kullanılabilir çözüm ayrıntıları dâhildir

İmaj onayı ile konteynerleri güvenli bir biçimde uygulayın

Tarama sonuçları ve push imajlarına ait bildirimleri üretimde otomatik olarak alın.

 • Güvenlik gerekliliklerini karşılayan imajların üretimde otomatik olarak uygulanmasına izin verin
 • Risk tabanlı kabul kontrolü için imza servisleriyle entegrasyon
 • Hem kötü amaçlı yazılım hem güvenlik açığı profillerine dayalı bir politika geliştirin

Ürün hattınıza uyum sağlayacak esneklik

Etkülü konteyner güvenliği, basitleştirilmiş imaj koruma yönetiminden başlar.

 • Görev tabanlı erişime göre yetkili kullanıcı ve grupları yapılandırın
 • İstenen taramaları maksimize etmek için kayıt defterleri ekleyin ve güncelleyin
 • Çoklu eş zamanlı tarama senaryosu oluşturun

Deep Security Smart Check kullanmaya başlayın

Güvenli şekilde oluşturun

Smart Check, Trend Micro XGen™ teknolojisi ile güçlendirilen Hybrid Cloud çözümümüzün bir parçasıdır. Bu güçlü güvenlik, konteyner imajlarının çalışma zamanı öncesi taranması ve konteynerlerin ve ana bilgisayarlarının korunmasının yanı sıra fiziksel, sanal ve bulut iş yüklerinin korunması için tehdit savunma teknikleri sağlar.