Trend Micro Küresel İşe Alım Gizlilik Bildirimi (Eylül 2019)

1. Giriş

Bireylerin gizlilik haklarına saygı duyuyoruz ve topladığımız kişisel bilgileri sorumlu bir şekilde ve yürürlükteki yasalara uygun olarak ele almaya kararlıyız. Trend Micro'ya bir iş veya başka bir rol için başvururken Trend Micro’nun  ("Şirket", "biz" veya "bizim") (ayrı bir AB Bildirimi ile yönetilen AB'de ikamet edenlerle ilgilenen AB varlıkları hariç) kişisel bilgilerinizi nasıl ele aldığını ve bu bilgilerle ilgili haklarınızı dikkatle belirlediğinden, bu Bildirimi (“Bildirim”) tamamen dikkatlice okumanız önemlidir.  "Başvuranlar" terimi, bu Bildirimde, bir iş rolü için başvuruda bulunan veya aksi halde bizimle veya bizim için (kalıcı veya kalıcı olmayan bazda) çalışmak isteyen herkese atıfta bulunmak için kullanılır. “Kaydolan” terimi, bu Bildirimde platformda profil oluşturan herkesi ifade etmek için kullanılmaktadır.

Herhangi bir şüpheniz varsa veya bu Bildirim hakkında herhangi bir yorumunuz veya sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki Bölüm 8'de belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

2. Profil uygularken veya oluştururken topladığımız kişisel bilgi türleri

Otomatik olarak topladığımız bilgiler

Bölgenizdeki işe alım bölümünü web sitemizden ziyaret edebilir ve burada kişisel bilgi vermeden iş arayabilirsiniz.

Ancak, Web sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınızdan belirli bilgileri otomatik olarak toplarız.  Daha fazla bilgi için lütfen Web sitemizin kullanımı için geçerli olan gizlilik bildirimine bakın www.trendmicro.com/privacy.

Sizden toplanan Kişisel Bilgiler

Bir rol için başvurduğunuzda veya Şirket ile bir profil oluşturduğunuzda (ve varsa işe alım sürecimiz sırasında) topladığımız ve işlediğimiz kişisel bilgi türleri şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

 • Kimlik verileri ve iletişim bilgileri - Adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve diğer iletişim bilgileriniz, cinsiyet, doğum tarihi, uyruk, ulusal kimlikler (ulusal kimlik / pasaport, sosyal güvenlik numaraları gibi). şe alım sürecinin bir parçası olarak gerekli olan herhangi bir seyahati ayarlamak üzere pasaportunuzu da talep edebiliriz.
 • İstihdam geçmişi - önceki işverenler ve iş unvanları/pozisyonları gibi.
 • Gerekli Bilgiler - Özgeçmişinizde yer alan akademik, profesyonel yetkinlikler, iş yetkinlikleri, eğitim ve diğer ayrıntılar (Hassas Kişisel Bilgileri oluşturan herhangi bir üyelik veya çıkarların ayrıntılarını içerebilir), transkriptler ve referanslar gibi.
 • Sizi öneren kişinin bilgileri (adı, iletişim bilgileri, işvereni ve görevi dahil)
 • Göçmenlik ve vize durumu bilgileri.
 • Önceki başvurular ve görevler (Şirket veya iştiraklerine yaptığınız önceki başvurular ve/veya Şirket ya da iştirakleri ile ilgili daha önceki iş geçmişi gibi bilgiler).
 • Değerlendirme merkezleri, alıştırmalar ve mülakatlar yoluyla süreç boyunca gönüllü olarak verdiğiniz diğer bilgiler.
   

Genel bir kural olarak, işe alım sürecinde aşağıdaki bilgilerden herhangi birini toplamamaya veya işlememeye çalışıyoruz: Irksal ya da etnik köken, dini, politik veya felsefi inançlarınız, sendika üyeliğinizi ortaya çıkaran bilgiler, genetik veri, benzersiz tanımlama amacıyla biyometrik veriler ya da yasalarca izin verilmedikçe veya geçerli yasalara uyulması gerekmediği sürece sağlık ve cinsel ("Hassas Kişisel Bilgiler")yaşamınızla ilgili bilgiler.

Ancak, gerektiğinde, meşru işe alımla ilgili amaçlar için bazı Hassas Kişisel Bilgileri toplamamız veya gönüllü bir açıklama temelinde talep etmemiz gerekebilir. Örneğin:

 • Fırsatların eşit olarak izlenmesi, ayrımcılıkla mücadele yasalarına uyulması ve devlete karşı raporlama yükümlülükleri için ırksal ve etnik kökeniniz, cinsiyetiniz, engellilik durumunuzla ilgili bilgiler (bu bağlamda tarafımızca üretilen raporlar sizi doğrudan tanımlamayacaktır) veya
 • işe alım süreci ve/veya daha sonraki görevinizdeki konforunuz için fiziksel veya zihinsel durumunuzla ilgili bilgiler.
   

İşe alım sürecinde gönüllü olarak başka Hassas Kişisel Bilgiler de sağlayabilirsiniz.

Görev için gerekirse diğer kaynaklardan toplanan kişisel bilgiler

 • Öneren kişiler tarafından sağlanan referanslar
 • Akademik kurumlar, eğitim veya sertifika sağlayıcıları ve (bazı durumlarda) test sağlayıcıları (örneğin satış veya teknik değerlendirmeler) tarafından sağlanan veya onaylanan diğer bilgiler.
 • Adli sicil kayıtları adli sicil kontrolleri ile elde edilir.
 • Kişi araştırması yapan ajanslar ve diğer harici veritabanı sahipleri tarafından sağlanan bilgiler (örneğin kredi referans ajansları ve profesyonel / diğer onay kuruluşu kayıtları).
 • İşe alım veya yönetici bulma ajansları tarafından sağlanan bilgiler.
 • Kullandığınız sosyal medya platformları veya çevrimiçi olarak sunulan diğer bilgiler de dahil olmak üzere, herkese açık kaynaklardan toplanan bilgiler.

(her durumda, izin verilen yerlerde ve geçerli yasalara uygun olarak).

3. Kişisel bilgileri işleme amaçları

Bu kişisel bilgileri ve Hassas Kişisel Bilgileri öncelikli olarak işe alım amaçları (Özellikle, istihdam niteliklerinizi belirlemek ve işe alma kararına ulaşmak için) için toplar ve kullanırız. Bu, belirli bir rol için becerilerinizi, yetkinliklerinizi ve kişisel durumunuzu değerlendirmeyi, bilgilerinizi doğrulamayı, referans kontrollerini veya bilgilerinizle ilgili kontrolleri (varsa) gerçekleştirmeyi ve genellikle işe alım sürecini yönetmeyi ve sizinle bu konuda iletişim kurmayı içerir. Ayrıca organizasyonel planlamaya yardımcı olmak ve yasal yükümlülüklere uymak için kullanıyoruz (daha ayrıntılı olarak aşağıda belirtilmiştir).

Şirketteki bir görev için kabul edildiğiniz takdirde, işe alım sürecinde toplanan bilgiler şirkete başlamanıza yardımcı olmak için kullanılacak, devam eden personel kayıtlarınızın bir parçasını oluşturacak ve Personel Gizlilik Bildirimi'ne uygun bir şekilde işlenecektir.  

4. Kişisel bilgilerinizi kimlerle paylaşıyoruz ve yurt dışına nasıl aktarıyoruz

Kişisel bilgilere yalnızca görevlerini yerine getirmek için bu tür bir erişime ihtiyaç duyanlara ve Trend Micro grup şirketlerinden birinde veya bu bilgilere erişmek için meşru bir amacı olan üçüncü taraflardan bir bireye erişim izni vermeye özen gösteriyoruz. Bir üçüncü tarafın kişisel bilgilere erişmesine izin verdiğimizde, bilgilerin bu Bildirim ile tutarlı bir şekilde kullanılmasını ve bilgilerin güvenliğinin ve gizliliğinin korunmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz.

Trend Micro grup şirketlerinden birinde görev yapan kişilere transfer

Bilgilerinizi, ülkenizin dışındaki işe alım yöneticisinin farklı bir ülkede bulunduğu durumlarda Trend Micro’ya bağlı bir kuruluştaki başka bir kişiye aktarabiliriz.

Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına transferler

Bize işe alım sürecinde yardımcı olan ve aşağıda belirtilen üçüncü taraflara belirli kişisel bilgileri sağlayabiliriz:

 • Test ve tarama hizmeti sunan sağlayıcılar  
 • başvuranlarla ilgili sağlık taraması ve rapor hizmeti sunan üçüncü taraflar
 • işe alım sürecinize dahil olan işe alım veya yönetici bulma ajansları
 • kişisel bilgileri ve adli sicil kayıtlarını inceleyen ajanslar
 • veri depolama, paylaşılan hizmetler ve işe alım platformu sağlayıcıları, BT geliştiricileri ve destek sağlayıcıları ve kariyer web sitemizle ilgili barındırma hizmeti sağlayıcıları
 • kanuni, mali, denetim, yönetim danışmanlığı, sigorta, sağlık ve güvenlik konularında destek veren ve tavsileyerde bulunan üçüncü taraflar
   

Başvurunuzla ilgili sağlayıcıların tam listesi için lütfen bölgenizdeki Trend Micro İşe Alım Personeline başvurun.

Bu hizmet sağlayıcılar zaman içinde değişebilir, ancak her zaman kişisel bilgilerinizi veya Hassas Kişisel Bilgilerinizi işleyen üçüncü tarafların bunu bu Bildirim ile tutarlı bir şekilde ve geçerli veri koruma yasasına uygun olarak yapmasını sağlamaya çalışacağız.   Servis sağlayıcılarımız ve ortaklarımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıda Bölüm 8'de belirtilen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.

Ayrıca kişisel bilgileri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer yasal gerekçelerle üçüncü taraflara ifşa edebiliriz:

 • Rızanızın olduğu durumlarda;
 • Yasalara, düzenlemelere veya sözleşmelere uymak dahil olmak üzere, yasal yükümlülüklerimize uymak veya mahkeme kararı, idari veya adli süreçlere yanıt vermek ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, mahkeme celbi, hükümet denetimi veya arama emri;
 • Kamu makamlarının yasal taleplerine yanıt olarak (vergi, göç, sağlık ve güvenlik, ulusal güvenlik veya yasaların uygulanması gibi amaçlar dahil);
 • Potansiyel, tehdit altındaki veya fiili yasal taleplerin tesis edilmesi, uygulanması veya savunulması gerektiğinde;
 • Hayati önem taşıyan menfaatlerinizi veya başka bir kişinin menfaatlerini korumak için gerektiğinde.
   

Bazı durumlarda, yukarıda açıklanan paylaşımlar kişisel bilgilerinizin uluslararası olarak aktarılmasına neden olabilir Bu ülkelerde, ülkenizdeki yasalardan farklı veri koruma yasaları olabilir (ve bazı durumlarda koruyucu olmayabilir).

Özellikle, üçüncü taraf servis sağlayıcılarımız dünya genelinde faaliyet göstermektedir.  Bu, kişisel bilgilerinizi topladığımızda, bu ülkelerin herhangi birinde işleyebileceğimiz anlamına gelir.

Ancak, kişisel bilgilerinizin bu Bildirime uygun olarak korunmasını sağlamak azere uygun önlemler aldık.  Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Avrupa Komisyonunun Standart Sözleşme Maddelerinin uygulanması (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 46.2 Maddesi uyarınca) Standart Sözleşme Maddelerimizi içeren Grup İçi Sözleşmelerimiz talep üzerine sağlanabilir.
   

5. Kişisel bilgileri işlemekle ilgili yasal dayanaklar

İşe alım sürecinin bir parçası olarak kişisel bilgilerinizi işlemek için yasal dayanaklarımız:

 • meşru menfaatlerimiz (yukarıda Bölüm 3'te özetlendiği gibi) (özellikle yukarıdaki Bölüm 4'te belirtilenler gibi, sağladığımız güvenceler dikkate alınarak, veri koruma çıkarlarınız veya temel hak ve özgürlükleriniz tarafından geçersiz kılınmaz);
 • göç, sağlık ve güvenlik ve/veya istihdam yasaları ve yönetmelikleri dahil olmak üzere yürürlükteki yasal yükümlülüklere uymak;
 • işe alım için değerlendirildiğiniz bu durumda sizinle iş ilişkisine girmeden önce gerekli adımları atmak;
 • verileri herkese açık hale getirdiğiniz durumlar;
 • bize izin verdiğiniz durumlar. Kişisel verilerinizi işlemek için onayınızı istediğimizde, onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkınız bulunur;
 • şirketin ve bağlı kuruluşlarının, çalışanlarımızın, başvuru sahiplerinin ve diğerlerinin geçerli yasaların gerektirdiği ve izin verdiği şekilde haklarını ve çıkarlarını korumak.
   

Bize kişisel veri vermemeyi seçebilirsiniz.  Ancak, aksi belirtilmedikçe, sizden bilgi talep ettiğimizde, yasal koşullara uymak veya sizinle bir iş ilişkisine girip girmemeyi (veya böyle bir ilişkiye girmeyi) gözden geçirmek gerekmektedir. 

Kişisel bilgilerinizi toplamamız ve kullanmamızla ilgili yasal dayanaklar hakkında sorularınız varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen aşağıda Bölüm 8'de verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

6. Veri saklama süreleri

Kişisel bilgiler, yürürlükteki yasalara uygun olarak saklanacak ve bu Bildirimde açıklanan amaçların yerine getirilmesi gerektiği sürece veya yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde saklanacaktır. Bu, kişisel bilgilerinizin (ve Hassas Kişisel Bilgilerinizin) saklanacağı anlamına gelir

Başvuranlar için:

 • şirketin Personel Gizlilik Bildirimi'nde belirtilen saklama sürelerine uygun olarak  (bizim çalışanımız olduğunuz durumlar);
 • daha uzun süre saklama izni vermediyseniz, başarısız olmanız durumunda yasal veya istihdam gerekliliklerine uygun olarak saklanır.

Herhangi bir görev için başvuruda bulunmamış kaydolmuş kişiler için:

 • kaydı takiben 1 yıl boyunca
 •  

7. Veri gizliliği haklarınız

Ülkenizdeki geçerli yasalar uyarınca kişisel bilgileriniz üzerindeki kontrolünüzü kullanma hakkına sahip olabilirsiniz. Bu haklar şunları içerebilir:

 • Kişisel bilgilerinize erişim, düzeltme veya silinme talebinde bulunma veya güncellenme hakkı ile ilgili konular için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
 • Kişisel bilgilerinizin işlenmesine itiraz etme, kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlama ya da kişisel bilgilerinizin taşınabilirliğini talep etme hakkı. Yine, eğer varsa, aşağıda Bölüm 8'de belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçerek bu hakları kullanabilirsiniz.
 • Kişisel bilgilerinizi onayınızla toplayıp işlediysek, onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz.  Onayınızı geri çekmeniz, çekilmeden önce gerçekleştirdiğimiz hiçbir işlemin yasallığını veya rızanız haricinde yasal işlemlere dayanarak yürütülen kişisel bilgilerinizin işlenmesini etkilemez.
 • Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki veya geçerli yasaların aynı hakları sunduğu ülkelerdeki başvuru sahipleri için, kişisel bilgilerinizi toplama ve kullanma konusunda bir veri koruma yetkilisine şikayet etme hakkınız bulunur.  Daha fazla bilgi için lütfen yerel veri koruma yetkilinize başvurun. (Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre ve bazı Avrupa dışı ülkelerdeki veri koruma yetkilileri için iletişim bilgileri internette bulunmaktadır)
   

Veri koruma haklarını kullanmak isteyen bireylerden aldığımız tüm taleplere yürürlükteki veri koruma yasalarına uygun olarak yanıt veriyoruz.

8. İletişim bilgileri

Lütfen bu Bildirim ile ilgili tüm soru ve taleplerinizi yerel İK departmanına veya aşağıdaki iletişim bilgilerine yöneltin:

Kuzey Amerika ve Latin Amerika Bölgesi
Trend Micro Gizlilik Programı
Trend Micro Incorporated
c/o Legal Department
225 East John Carpenter Freeway
Suite 1500
Irving
TX 75062
ABD

E-Posta: legal_notice@trendmicro.com