Cyber Risk Index (CRI)

Trend Micro en het Ponemon Institute onderzoeken gaten in de cyberbeveiliging

De Cyber Risk Index (CRI)

We zijn een samenwerkingsverband aangegaan met het Ponemon Institute om het niveau van cyberrisico's in organisaties te onderzoeken en een index van de cyberrisico's op te stellen: de Cyber Risk Index (CRI). De CRI is een uitgebreide meting van de kloof tussen de huidige beveiligingssituatie van een organisatie en de kans dat deze met een aanval te maken krijgt.

Huidige gemiddelde index binnen de bedrijfstak: - 0,34
Lage CRI = hoog risico

De index is gebaseerd op een numerieke schaal van -10 tot 10, waarbij -10 staat voor het hoogste risiconiveau.

Elevated Risk

Uit de belangrijkste bevindingen blijkt de noodzaak van een betere beveiligingsstrategie

Key findings

5 belangrijke risicogebieden

Risk Areas

Problemen voor de cyberveiligheid

We hebben 1022 IT-beveiligingsprofessionals uit de VS uit een breed scala aan sectoren en bedrijfsgrootten ondervraagd en dit zijn de bevindingen

Over het algemeen liepen alle organisaties een verhoogd risico voor wat betreft de cyberbeveiliging, waarbij het mkb (midden- en kleinbedrijf) de grootste kwetsbaarheid vertoont.

Bijna 9 van de 10 respondenten verwachten binnen een jaar een lek, wat een kritieke kloof aantoont in de mogelijkheden inbreuken te detecteren.

De 4 gegevenstypen die het hoogste risico op verlies of diefstal lopen, zijn R&D-informatie, klantaccounts, handelsgeheimen en vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Elk van deze kunnen de gezondheid van een bedrijf ernstig schaden.

Probeer de snelle CRI-calculator

Een bedrijf met krachtige beveiligingsmaatregelen kan ernstige bedreigingen voor gegevens, applicaties en de IT-infrastructuur evalueren, bescherming bieden en problemen detecteren en erop reageren en herstellen.

Hoe presteert uw organisatie? 

Recover Threats

Bedreigingen evalueren, bescherming bieden, detecteren, reageren en herstellen

De implementatie van een breed kader voor risicobeheer voor de onderneming, zoals het Cyber Security Framework van NIST, is een uitstekend begin.  Aangezien elke organisatie anders is, moeten CIO's hun unieke formule van mensen + proces + technologie toepassen om de algehele risico's te verkleinen.

Bij Trend Micro zetten we ons in om organisaties te helpen hun uitdagingen op het gebied van beveiliging aan te pakken met op maat gemaakte en geautomatiseerde beveiligingsoplossingen.