Cyberbeveiligingsonderwijs voor universiteiten

Verbetering van het cyberveiligheidscurriculum en versterking van het risicobewustzijn

Overzicht

Samenwerking met scholen

Niet alleen het aantal dreigingen neemt toe, maar ook het aantal openstaande posities voor geschoolde cyberveiligheidsprofessionals. 

We hebben het programma Cyberbeveiligingsonderwijs voor universiteiten (CEU) opgericht om de kloof te dichten via gratis advies, expertise en ondersteuning aan cyberveiligheidsprogramma’s op hogescholen. We werken nauw samen met scholen, waarbij we ons meestal richten op één of meer van de volgende gebieden:

  • Faculteitsondersteuning en opleiding - Via "train the trainer"-sessies zorgen we ervoor dat leerkrachten over nauwkeurige, nuttige informatie beschikken die best practices volgt zoals onderzocht door onze materiedeskundigen.
  • Curriculumafstemming en cursusoverleg - Hierbij zorgen we ervoor dat onderwerpen relevant en accuraat blijven, en dat cruciale concepten in de snel evoluerende wereld van technologie en cybercriminaliteit de benodigde aandacht krijgen.
  • Technische seminars en webinars – We bieden technische seminars en webinars op aanvraag van studenten en docenten. Zo kunnen ze hun kennis actueel houden met de nieuwste ontdekkingen van onze experts. Tevens bieden we lezingen aan onder leiding van de cyberbeveiligingsprofessionals van Trend Micro. 
     

Geïnteresseerd? Contact opnemen

Over de kloof waarmee cyberbeveiligingspersoneel wordt geconfronteerd

Nu het aantal en de complexiteit van cyberdreigingen sterk toenemen, is een geschoold personeelsbestand in de sector voor cyberbeveiliging meer dan ooit van essentieel belang om organisaties te helpen beveiligingslekken te dichten, de schade te beperken en de hersteltijden te verkorten in het geval van een aanval.

Banen op het gebied van cyberveiligheid in Noord-Amerika

Volgens Cyberseek, een NICE-programma (National Initiative for Cybersecurity Education), waren er in februari 2018 meer dan 285.000 openstaande vacatures voor cyberbeveiligingsbanen in de Verenigde Staten.

Zelfs meer conservatieve schattingen zijn hoog. Het GISWS-rapport uit 2017 voorspelt dat in 2022 het aantal beschikbare cyberbeveiligingsfuncties het aantal opgeleide werknemers met 265.000 zal overtreffen in Noord-Amerika. Er wordt voorts gemeld dat 68% van de IT-professionals vindt dat er te weinig beveiligingsmensen actief zijn in hun organisatie.

Cyberbeveiligingsbanen wereldwijd

In de Global Information Security Workforce Study (GISWS) uit 2017 wordt gemeld dat er in 2022 sprake zal zijn van een wereldwijd tekort van 1,8 miljoen geschoolde cyberbeveiligingsmedewerkers.

Volgens deze wereldwijde studie, noemde 49% problemen om gekwalificeerd cyberbeveiligingspersoneel te vinden als belangrijke reden voor het personeelstekort. Dit werd als belangrijkste reden genoemd in Noord-Amerika, Europa en Azië. 

Deelnemers

Het voortouw nemen

We begonnen in 2017 met een pilot van ons programma Cyberbeveiligingsonderwijs voor universiteiten in de Filipijnen met 3 universiteiten en zijn blij dat we de samenwerking kunnen blijven voortzetten met hen en met onze nieuwste deelnemers!

Enkele van onze recente stimuleringsinspanningen omvatten een door experts geleide introductiecursus over cyberveiligheid en training op het gebied van "Basisprincipes van malwarebewustzijn" en "Python en Big Data".

Hoewel veel van ons werk met partneruniversiteiten is gericht op opleiding en curriculumafstemming, bieden wij ook deskundige gastsprekers, sponsoring van cyberveiligheidsevenementen en donatie van materialen aan.

Als u meer wilt weten over ons programma of als u deelnemer wilt worden, neem dan contact met ons op!

Vrijwilligers

Zoals al onze stimuleringsprogramma’s voor digitale veiligheid, wordt CEU aangedreven door de passie, intelligentie en goede wil van onze medewerkers die vrijwillig hun tijd ter beschikking stellen om training, lezingen, informatie en curriculumadvies aan te bieden aan deelnemende universiteiten.

Maak hieronder kennis met enkele van onze vrijwilligers!

Ed Cabrera, Chief Cybersecurity Officer
Locatie: 
Verenigde Staten

Ed vertegenwoordigt Trend Micro momenteel in belangrijke werkgroepen bij het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) en National Initiative for Cybersecurity Education (NICE). Hij treedt op als gastspreker en als adviseur voor het Cyber Fellowship-onderwijsprogramma en is jurylid geweest bij de jaarlijkse competitie op het gebied van cyberbeveiliging CTF (Capture The Flag) tijdens de CSAW-event (Cybersecurity Awareness Worldwide) op het New York University Polytechnic Institute, Computer Science and Engineering Department.

Ook geeft hij educatieve lezingen en bekleedt hij een functie als Senior Fellow op het Jack D. Gordon Institute for Public Policy aan Florida International University.

Ambrosio "Ambo" Berdijo, Solutions Architect
Locatie: 
Filipijnen

Ambo werkt al meer dan 15 jaar bij Trend Micro en is een van onze meest actieve vrijwilligers. Als lid van het Core Technology-trainingteam ontwikkelt hij modules en interventies waarin zowel elementaire vaardigheden als geavanceerde technologieën aan de orde komen.

In het kader van het CEU-initiatief geeft Ambo zijn modules over cyberbeveiliging aan studenten én docenten. Hij is een onvermoeibare pleitbezorger voor studenten en moedigt ze aan een loopbaan in de cyberbeveiliging na te streven en de visie van Trend Micro te helpen realiseren: een wereld waarin digitale informatie veilig kan worden uitgewisseld.

Rodel Villarez, Quality Assurance Manager
Locatie:
Filipijnen

Rodel is momenteel QA Manager in het Global Technical Support-team en een van onze eerste en meest actieve CEU-vrijwilligers. Hij heeft een educatieve achtergrond en een passie voor lesgeven en het helpen van anderen. Hij stelt vele uren van zijn tijd beschikbaar door technische seminars te leiden, "train-the-trainer"-sessies te houden, advies te geven op curriculumgebied, cursusinhoud te ontwikkelen en nieuwe CEU-vrijwilligers in te werken.

In 2018 gaf Rodel Trend Micro Malware Analysis-cursussen aan verschillende grote universiteiten in Metro Manila als onderdeel van het Trend Micro Initiative voor het onderwijs.

Elwyn Pryce , Customer Success Manager
Locatie:
Verenigde Staten

Elwyn is onderdeel van de Latijns-Amerikaanse regio CSM en beschikt over meer dan tien jaar ervaring in cyberveiligheid.  Hij helpt bij het plannen van evenementen en onderhoudt contacten met lokale hogescholen met betrekking tot ons CEU-initiatief. Hij is ook zeer actief in onze programma’s Internetveiligheid voor kinderen en gezinnen (ISKF) en Internetveiligheid voor kleine bedrijven (ISSB).

Elwyn moedigt u aan om een plekje te vinden waar u zelf ook terug kunt geven in uw gemeenschap. "De voordelen zijn geweldig, en uw gelegenheden om te dienen zullen toenemen!" 

Bijeenkomst van CEU-vrijwilligers in de Filipijnen
Locatie:
Filipijnen

In februari 2018 vond er een bijeenkomst van CEU-vrijwilligers in de Filipijnen plaats. We zijn zo dankbaar en trots op onze Trend Micro-medewerkers die op tal van verschillende manieren vrijwilligerswerk doen, van het ontwikkelen van programmamaterialen tot het werven van vrijwilligers om de "trainers" te trainen. Onze vrijwilligers in de Filipijnen verheugen zich al op de toekomstige samenwerking met de nieuwste groep van CEU-vrijwilligers in onze vestiging in Dallas, Texas.

Contact opnemen

Voor informatie over Cyberbeveiligingsonderwijs voor universiteiten—Als u erin geïnteresseerd bent om als partner met ons samen te werken of als u deel uitmaakt van een school of een organisatie die baat zou hebben bij workshops voor verbetering van de cyberveiligheid, kunt u contact met ons opnemen op csr_education@trendmicro.com.

Trend Micro-initiatief voor onderwijs

Copyright © 2019 Trend Micro Incorporated. All rights reserved.