Regio’s in actie

Gepassioneerde Trenders leveren een actieve bijdrage aan het verbeteren van hun gemeenschap

WTOW-onderwijs (wetenschap, technologie, ontwikkeling en wiskunde) in Taiwan

We willen kansarme kinderen in Taiwan een kans op een betere toekomst bieden door middel van een aantal interessante en inspirerende lesprogramma’s over  programmeren met Scratch, 3D-printers, zelfrijdende auto’s en robotica. En omdat we voor goed onderwijs de voortdurende inzet en ondersteuning van lokale onderwijzers nodig hebben, trainen we ook docenten in het ontwikkelen van WTOW-leerplannen voor hun leerlingen.

Sinds 2016 zijn meer dan 100 docenten gecertificeerd en hebben meer dan 300 leerlingen op 15 scholen de cursus afgerond. 

De posterwedstrijd What’s Your Story? in Australië en Nieuw-Zeeland

De competitie werd in 2015 in Australië opgezet om jonge mensen te helpen online verantwoordelijk, succesvol en veilig te zijn en wordt sinds 2017 ook in Nieuw-Zeeland georganiseerd.

Sindsdien hebben meer dan 400 mensen deelgenomen.

Het Smile-project in Japan

Sinds de aardbeving van 2011 in Tohoku hebben onze lokale medewerkers geholpen met opruimen en opnieuw beplanten, het geven van onderwijs en het bieden van emotionele steun aan de slachtoffers. Trenders hebben niet alleen voor meer dan een miljoen euro aan donaties binnengehaald, maar hebben ook met duizenden uren aan vrijwilligerswerk actief bijgedragen aan de wederopbouw van lokale gemeenschappen.

We hebben het programma uitgebreid naar de vele andere gebieden in Japan die zijn getroffen door natuurrampen, zoals de aardbeving in Kumamoto in 2016 en de wateroverlast en overstromingen in het district Kyushu in 2017 en West-Japan in 2018.

Click Right! en de kunstkaravaan What’s Your Story in de Filipijnen

Met het initiatief Click Right! in de Filipijnen wordt geprobeerd het bewustzijn van ouders, jongeren, onderwijzers en opvoeders ten aanzien van internetveiligheid en cyberbeveiliging voor jongeren te vergroten. We organiseren onder andere projecten over social media en we trekken met een interactieve roadshow door het hele land, langs scholen en andere gelegenheden waar veel jongeren komen. En dan is er ook nog de kunstkaravaan What’s Your Story. Met deze jaarlijkse kunstcompetitie worden jongeren aangemoedigd zich uit te spreken en hun leeftijdsgenoten bewuster te maken van verantwoordelijk internetgebruik door middel van kunstwerken die tot interessante discussies leiden.

Sinds we er in 2013 mee zijn begonnen, heeft de jaarlijkse kunstkaravaan What’s Your Story? al meer dan 6000 kinderen bereikt en hebben we meer dan 1400 inzendingen uit het hele land ontvangen.